måndag, januari 05, 2004

On the right to wear a funny hat.

Helgerna är över - och rätten att bära lustiga mössor ifrågasätts nu över hela Europa.

Grodätarna vill förbjuda muslimska sjalar och slöjor, judiska mössor och kristna kors i skolorna, såväl för lärare som för elever. I Tyskland pågår en liknande debatt. I Sverige löste skolverket problemet genom att låta skolorna själva avgöra om de ska tillåta beslöjat ansikte eller inte - med hänvisning till att skolorna måste kunna identifiera eleverna vid åtminstone vissa undervisningstillfällen.

Det finns all anledning att vara uppmärksam på de argument som förs fram i slöjdebatten. Vissa påstår att de är emot slöjor för kvinnornas skull. Andra hävdar att de är emot slöjor för religionsfrihetens skull. De flesta är dock emot slöjor av helt andra skäl - men det säger de oftast inte.

Låt oss bena upp argumenten.

Kyrka/stat-argumentet
Det är viktigt att i en demokrati hålla kyrka och stat separerade. Det håller alla med om. Med stöd av detta påstående vill bland annat Jacques Chirac förbjuda slöjor och andra religiösa symboler i franska offentliga skolor. Men om man nu vill hålla vattentäta skott mellan kyrkan och staten - varför begränsa sig till skolor? Borde inte all myndighetsutövning innefattas? Det finns de som tycker det också. Det tycker statsvetaren Lisbeth Lindeborg på DN Debatt, exempelvis. Men varför begränsa sig till det? Borde inte alla offentliga miljöer innefattas? Ingen seriös debattör har hittills föreslagit slöjförbud i offentliga lekplatser. Men det kommer nog snart om vi inte sätter ner foten.

Det franska lagförslaget, som alltså hänvisar till kyrka/stat-argumentet, är sprunget ur rädsla för främlingar och förakt för oliktänkande - inte ur omsorg om demokratin. Hade Chirac velat hålla staten religionsfri hade förbudet varit mer omfattande. Det franska förslaget är de styrandes svar på hotet från extremhögern. Le Pen och Nationella Fronten piskar upp hatet mot invandrarna. De styrande partierna tror att de måste kasta till honom ett ben för att hålla honom från bordet.

Det är viktigt att separera kyrka och stat. Men det leder inte automatiskt till slöjförbud. Tvärtom. Det betyder att staten inte ska lägga sig i vilken religion medborgarna väljer. Staten ska inte uppmana till den ena eller andra.

Kvinnosaks-argumentet
Slöjan förtrycker kvinnor. Detta argument uttrycks ofta i lindrigare former. Slöjan är en symbol för kvinnoförtryck, exempelvis. Och kanske är det så. Men muslimerna är ju inte de enda som låtit kvinnorna täcka sina huvuden. I exempelvis alla svenska folkdräkter finns hucklen, hättor och huvuddukar. Den som vill undvika att bli stämplad som främlingsfientlig får nog dra till med ett förbud mot dessa också, säger jag. Annars är man inte konsekvent. Men inte ens om förbudshetsarna vore konsekventa skulle jag anse att det vore argument nog. Enskilda kvinnors rätt att själva välja religion och uttrycksform för denna väger tyngre. Även om de väljer förtryck. Det är lagligt att tycka fel. Än så länge.

Slöjan-har-inte-med-religion-att-göra-argumentet
Att muslimska kvinnor ska bära slöja är bara en tolkning av religionen, inget absolut påbud. Detta argument är det roligaste, eftersom det motsäger alla förslag om regleringar som burits fram.
Om nu slöjan inte har med religion att göra - varför vill man förbjuda religiösa symboler i offentliga miljöer? Och om nu slöjan är en uniform för den som tillhör en politisk gruppering med syfte att förtrycka en viss grupp människor så - surprise!!! - är det redan förbjudet i Sverige. Det är även förbjudet att tvinga någon att klä sig på ett visst sätt. Förbjudet att tvinga någon att gå med i ett samfund. Förbjudet att tvinga i allmänhet, faktiskt.

Och om man nu vill förbjuda kvinnoförtryckande plagg i allmänhet, så vågar jag lova att många grupper vill säga sitt. Stringtrosor är en populär måltavla. Personligen kan jag ibland tycka att det är en skymf att överhuvudtaget skyla kvinnokroppen. Kanske var det så Lisbeth Lindeborg tänkte när hon vek ut sig i Mayfair, nr 1, 1974.

Tro inte på retoriken
Gå inte på vad debattörerna försöker lura i er. De vill inte huvudsakligen separera kyrkan från staten. De vill inte huvudsakligen rädda kvinnor från förtryck. De vill något helt annat - något välbekant här i Europa. De vill begränsa muslimernas och judarnas rättigheter. En fin gammal europeisk tradition, som Hitler skulle ha sagt.

Kommer någon att hindra de främlingsfientliga?
Vanligtvis när vi europeer får problem med vår bristande tolerans, så kommer USA hit och räddar oss. USA grundades nämligen som en rektion på religiös förföljelse. Men slöjdebatten finns i USA också. Se exempelvis diskussionen hos The Brights.

Gott nytt år!

Summary in english:
The debate on banning moslem headscarves (as the frogs are about to do) is bursting with seemingly good arguments. But don´t believe the rhetorics!

The first argument - that the ban is all about separating state and church - is not correct. If it was, then the ban would cover more, if not all, public places - as playgrounds, parks, streets, courtrooms and any official building.

The second argument - that the ban is necessary because headscarves opress women - is also just an excuse. Why would they then want to ban the jewish Kippah?

The third argument - that the headfscarf has nothing to do with religion - is just a pretext too (the Kippah-argument would be usable here too). If it wasn´t, then they would ban a lot of degrading items of clothing, I guess. Perhaps the thong would be targeted.

Don´t be fooled by the rhetorics. This is no noble quest of separating state and church. This is just another show of the age-old european problem that once made people want to go to America - and that is, by the way, the same problem that forces the USA to come over here to save our asses now and then.

We are no good at tolerance.

Happy new year!