torsdag, februari 19, 2004

Ali and the sexual revolution

Dagens nyhetsflöde toppas av sex och kommunism i kombination, och ingen som besökt denna blog tidigare tvivlar på vad dagens inlägg kommer att handla om.

Just det. Sex och kommunism. I kombination. Sexkommunism.

Sexkommunismen har inte uppfunnits av Ung Vänsters förbundsstyrelse, om nån trodde det. Sexkommunism är ingen ny företeelse.

Wilhelm Reich var en österrikisk psykolog som föddes 1897 och dog 1957. Reich forskade på just vänsterns ungdomsförbundare och deras sexualliv.

Wilhelm Reich spenderade sin så kallade vetenskapliga gärning på att försöka förena marxism och psykoanalys. Eftersom psykoanalysen drar stora växlar på undanträngd sexualitet så kom Reich också att arbeta mycket med sexualforskning och -upplysning (och gärna med barnet i centrum).

Den i Sverige vanligt förekommande (därför att sjuttiotalsvänstern läste den med nöje) pocketboken "Den sexuella revolutionen" (Pan/Norsteds 1971), hette i original "Die Sexualität im Kulturkampf", och utgavs första gången 1930 (fjärde upplagan 1949 fick namnet "Die sexuelle Revolution").

I "Den sexuella revolutionen", ja redan i förordet faktiskt, skriver Reich:

"När jag i Wien år 1928 grundade Socialistische Gesellschaft für Sexualberatung und Sexualforschung (Socialistiska Sällskapet för Sexualrådgivning och Sexualforskning), var barnens och ungdomarnas genitala rättigheter inte i minsta mån erkända. Det var otänkbart att föräldrar skulle tolerera sexuella lekar, än mindre betrakta dem som yttringar av en sund, naturlig utveckling. Själva tanken att de unga skulle tillfredsställa sitt kärleksbehov i ett naturligt famntag var en horrör."

Raderna om barnens och ungdomsförbundarnas "genitala rättigheter" låter förstås tvivelaktiga idag, men man ska ha i åminnelse att de skrevs i en tid när ungdomarna fick stryk om de onanerade.

Det är först senare i boken Reich berättar om sina fallstudier bland ungdomsförbundarna:

"En typisk bild av situationen fick jag då jag under en tid stod i ytterst nära kontakt med en ungdomsarbetargrupp i Berlin. Gruppen bestod av omkring sextio unga arbetare i åldern fjorton till arton år. Pojkarna var i majoritet. Också här pratades det en del om sexuella ting, men blott i skämtsam form, och huvudsakligen om könsumgänge, sällan om onani. Ungdomarna retade varann och sade försmädligheter när de såg att en pojke "polade" med en flicka. Nästan alla hade könsumgänge och växlade partner tämligen ofta."

"Partiarbetet stördes alltsomoftast av sexuella konflikter. Alltemellanåt fick pojkar och flickor förebråelser för att de gått med i partiet bara för att deras pojk- respektive flickvän var med förut. Det förekom mycket ofta att flickor stannade kvar i föreningen uteslutande för någon pojkes skull."

Detta skrevs alltså 1929. På ungkommunistfronten intet nytt.

Reich trodde, som många på den tiden, att det gamla, det vill säga sexualförtrycket, skulle tryckas bort av det nya, det vill säga kommunismen.

Reich avslutar boken med ett flödesschema över mänsklighetens utveckling: den börjar i vegetativt liv, klassamhälle och sexuell förnekelse, och slutar i "Sexuell bejakelse som kärna i en livsbejakande kulturpolitik grundad på socialistisk planhushållning".

Om man tror att Reich, och ungdomsförbundarna, var ute och cyklade så har man rätt. För detta var bara början på Reichs galenskaper.

Under åren i amerikansk exil "upptäckte" Reich vad han kallade Orgoner. Orgon-energin var, enligt Reich, ett slags kraftfält som var ansvarigt för väderleken, gravitationen, galaxernas formationer, samt, framförallt, sjyssta orgasmer. Man kunde till och med använda orgoner för att driva rymdfarkoster, trodde han.

Reich uppfann också ett slags orgon-ackumulator i form av en metallbox, så att man skulle kunna lagra och koncenterera orgon-energin. Det var då bara att kliva ner i metallboxen och suga i sig orgonerna.

Har vi alltså riktig röta, så är ungdomarna i Ung Vänster väl pålästa vad gäller Wilhelm Reich. Och då kan det bli hur kul som helst att läsa tidningarna i framtiden. Sexkommunism, relationskartor och orgon-ackumulatorer på löpet varje dag.

Summary in English:
The Young Left, Ung Vänster, is going through a sex-crisis. Young female members have been harassed, the chairman Ali Esbati has been harassed, well, pretty much everyone has been harassed.

Mixing sex and communism is nothing new.

The legendary nutcase Wilhelm Reich described similar situations as early as 1929 in his book "The sexual revolution", and he imagined fun stuff his whole life. He pioneered the communistic sexual revolution. He invented the Orgone-accumulator.

So, let us hope that the Young Left know their Reich. It could turn out pretty fun!