tisdag, maj 04, 2004

Vägrar ge vika för polisens våldsmonopol

Jag kan inte låta bli att stjäla nedanstående inlägg från Socialism.nu och publicera det i sin helhet. Det speglar nämligen tydligt den helt uppochned-vända världsbild som reclaimarna har, med undantaget att det dessutom är välformulerat.

"Lyckad gatufest – men kör bort reservpoliserna!

Kvällen 1:a maj hölls i Stockholm en gatufest som samlade dryga 1000 deltagare, mestadels ungdomar. Det blev ingen upprepning av förra årets omfattande kravaller, men en kraftsamling för den revolutionära vänstern och dess sympatisörer. Låt en lärdom bli att polisagenter i ”Föräldrar på Stan”-jackor ingenting har att göra med vår rörelse.

Som just ett tillfälle att samla styrkorna är gatufester alldeles utmärkta. Många kommer dit och får kanske för första gången kontakt med en folkmassa som vägrar ge vika för polisens våldsmonopol. De flesta invandrarungdomar som kom till Karlaplan (och de var många) har i och för sig polisvåldet ständigt närvarande i sin vardag. Men det handlar om att visa på de enorma fördelar som ORGANISERAD kamp har – vi kan slå tillbaka när det krävs!

Vissa menar att gatufester inte är politiska, utan mer ett tillfälle att släppa loss. Och visst måste vi ha den inriktningen. Vi vill också kunna ha roligt utan att förmyndare ska peta i det som är vårt. Men tillställningen på Karlaplan var lika politisk som när svarta dansar på den amerikanska söderns gator. Det var en markering att vi vägrar acceptera segregation och förvisning till ghetton. Vi dansar på den rasistiska borgarklassens gator och torg.

Ett störande inslag på Karlaplan var alla civilpoliser, ”dialogpoliser” och väktare. Än värre var att de patrullerade och provocerade tillsammans med RESERVPOLISER som Föräldrar på Stan, Non-Fighting Generation, Vuxna i Vägen (i vägen för ”ovuxna” militanta aktivister) och Lugna Gatan. Deras gemensamma uppgift var att göra oss försvarslösa – också en i allra högsta grad politisk uppgift. Men ändå måste vi göra skillnad på poliser som har våldsmonopolet i ryggen å ena sidan, och socialt engagerade arbetare å den andra. Intresseorganisationer bestående av föräldrar och/eller invandrare är bra om de kämpar för social frigörelse. Vi måste vända oss till dem med uppmaningen att lämna allt samröre med ordningsmakten, för att istället driva sin dagordning på rätt sida av klassbarrikaden.

Tyvärr visade de olika intresseorganisationerna upp angiveriets och spioneriets fula nylle den 1:a maj i Stockholm. De agerade reservpoliser, och sådana måste vi kasta ut från våra evenemang. Vi säger till Föräldrar på Stan och liknande grupper: Vägra utnyttjas som reservpoliser! Ta avstånd från ordningsmakten och driv era synsätt INOM vår rörelse!

Vi är idag många som tar strid för det som är vårt. Vi kan bli fler genom att återvinna de äldre generationerna. Och gatan skulle bli mycket lugnare utan polisbrutalitet.

Mikael Abrahamsson,
Intersocialistiska Ungdomsgruppen

P.s. Hoppas att folk snart börjar förstå att huliganerna inte ens är besläktade med någon form av vänster eller militans; de är opålitliga och opolitiska drägg som slåss för allt och inget."