onsdag, maj 05, 2004

Det är dags att beväpna tjejerna!

Den friande domen i Tumba-målet har väckt förvåning, sorg och bestörtning. Frågan är hur vi kan få ett slut på våldtäkterna.

Nedan ger jag i fråga/svar-form mitt förslag på hur vi ska reducera antalet våldtäkter. Det är kontroversiellt, och väldigt få kommer att hålla med mig. Dessutom är det en lång text, utan givna punchlines. Den som vill ta del av det vetenskapliga källmaterialet kan läsa här.

Nåväl.

Varför är det män som våldtar och kvinnor som är offer?

Det finns skillnader mellan könen, som alla har sett. Det gäller inte bara sådant som kroppens storlek och behåring, utan även beteenden. Dessa skillnader har uppstått och renodlats genom något som kallas sexuell selektion, som beror på att de olika könens arbetsinsatser för att skaffa avkomma är olika. En kille kan bli farsa efter fyra sekunders arbete, medan en tjej måste lägga ner minst nio månaders jobb på att bli morsa. Hannar och honor har olika investeringskostnader för att fortplanta sig, alltså. En kille kan med lätthet göra 20 tjejer på tjocken på en vecka, medan nästan inga kvinnor kan föda 20 barn under en livstid.

För en hanne som siktar på att få många barnbarn är det en vettig strategi att knulla runt så mycket som möjligt. Skillnaden i antal barnbarn mellan en kille som har 20 tjejer mot en kille som har en enda är ju enorm. En hona som vill ha många barnbarn gör bäst i att skaffa en frisk partner som hjälper henne med barnafödandets bördor och inte sticker när det börjar bli jobbigt. Och då höjer hon sig ändå bara lite.

Efter många många generationer utvecklas olika medfödda beteenden. Honor väljer och hannar tävlar om att bli valda. Men eftersom det råder underskott på honor som går att befrukta kan hannarna verkligen inte lita på att nån gång bli vald – särskilt den hanne som inte har de föredragna egenskaperna som garanterar frisk avkomma, eller de tillgångar som kan ge honan stöd, som makt, status och föda i överflöd, ligger risigt till.

För en sjuk och fattig hanne kan det vara rätt smart att befrukta honor mot deras vilja. Och det här gäller inte bara människor.

Men detta är ju bara en av förklaringarna. Alla män våldtar ju inte jämt. Inte ens alla sjuka och fattiga. Det finns ju mer näraliggande, utlösande faktorer som varierar mellan individer. Som gener. Som kunskaper. Som kroppsstyrka. Tillfälligheter.

Men, menar du verkligen att små söta djur skulle våldta?

Våldtäkter förekommer inte ibland alla arter, men det är vanligt. Det finns till och med insekter som har speciella kroppsdelar, enbart för att kunna våldta. Skorpionsländan har en parningstång. Den är ett bra exempel på när förmågan att våldta verkligen går i arv, och visar dessutom att våldtäkt inte handlar så mycket om makt som om sex. Men vad som är unikt för människan är ju vår förmåga att förändra oss och vårt beteende beroende på situationen, så vi har inga speciella kroppsdelar. Det är ju bara i undantagsfall som våldtäkt är en smart reproduktiv strategi.

Varför våldtar unga män mer än äldre män?

Den sexuella selektionen har gjort att det är lönsamt (alltså att det ger bra med barnbarn) för hannar att tävla extra hårt när konkurrensen är som svårast. Alla medel tillåtna. Att inte ge sig bara för att det är lite tufft. Konkurrensen är hårdast bland unga vuxna, därför att det är då den åtrådda resursen, fruktsamma honor, börjar uppträda, och då är hannarna så gott som fullvuxna. Sexuell selektion har, bortsett från tävlingslusten, också gett hannar högre riskbenägenhet, större aggressivitet och impulsivitet, egenskaper som alla når sin höjdpunkt samtidigt som den sexuella lusten är som störst.

Du kanske inte tror mig. Ge en sjuttonårig kille en flaska whiskey, bilnycklar, ett handeldvapen och se om han beter sig ansvarsfullt. Ge honom tvåtusen dollar och skicka honom till the Moonlite Bunnyranch och se om han kan låta bli tjejerna. Just det.

Varför är det oftast unga kvinnor som blir våldtagna?

Hos kvinnor är fruktbarhet starkt relaterat till ålder. Kvinnors fertilitet avtar kraftigt i trettioårsåldern och de tappar förmågan i klimakteriet, medan hannar är fruktbara ända upp i sjuttioårsåldern. Killar som väljer unga tjejer får ett stort försprång framför dem som kärar ner sig i pensionärer. Det är därför unga kvinnor är så poppis att de blir bjudna på restaurang, medan gamla tanter har som enda uppgift att stå i vägen i tunnelbanan.

Varför är våldtäkter vanligare i vissa situationer än i andra?

I nästan alla val individen träffar görs en analys av de eventuella kostnaderna och de eventuella vinsterna. Om kostnaden är för hög i det ena fallet och vinsten för låg, gör man klokt i att välja det andra alternativet. I krig är våldtäkter jättevanligt. I en krigssituation finns normalt ett överskott på kvinnor, vilket är en stor potentiell vinst. Kostnaderna är dessutom låga, eftersom kvinnorna är extra sårbara och risken att bli upptäckt och straffad är låg. I en storstads anonyma miljö finns motsvarande fördelar och motsvarande låga kostnader, jämfört med i en liten by med stark social kontroll.

Varför tror inte män på kvinnor som påstår att de blivit våldtagna?

Män lägger ner mycket energi och arbete på att kontrollera de kvinnor som de vill ska bära deras avkomma. Visar hon minsta tecken på att vilja låta sig befruktas av andra, så finns det all anledning för honom att flytta sin investering. Han vill ju inte slösa kraft på att föda nån annans unge. En kille som lägger ner mycket jobb på en fru som kommer hem varje fredag och säger att hon blivit våldtagen blir snabbt omsprungen i tävlingen av en kille som fattar misstanke och snabbt byter tjej.

Men de här resonemangen stämmer ju inte på den där killen jag läste om!

Den biologiska evolutionära förklaringsmodellen täcker inte in alla våldtäkter. Alla individer är unika. Men en genomsnittlig våldtäkt begås av en ung man mot en ung kvinna, genomförs utan dödligt våld som riskerar avkomman, begås på en avskild och undanskymd plats, betvivlas av omgivningen, och leder sällan till straff.

Men varför förekommer våldtäkt fortfarande i vårt fina upplysta samhälle?

Även i välfärdsstaten finns det vinnare och förlorare bland männen. Även i välfärdsstaten finns det tillfällen då kvinnan är försvarslös. Och även om upptäcktsrisken är hög garanterar rättsstatens beviskrav att våldtäktsmannen med stor sannolikhet inte får några kostnader – bara eventuella vinster.

Vad kan vi göra då?

Om vi inte vill minska kvinnors frihet eller avskaffa rättsstaten, så finns det inte så många lösningar på problemet. För målet är ju att öka kvinnors frihet. Alltså kan vi inte tvinga tjejer att bara röra sig i grupp och inte klä sig eller uppträda sexuellt utmanande, eller tvinga tjejer att alltid ha med brorsan. Vi kan inte avskaffa rättsstaten och sätta upp kameror i alla sovrum, toaletter och införa omvänd bevisföring i rätten - det skulle för övrigt också inskränka kvinnors frihet. Jag tror att vi, utan att avskaffa rättsstaten, måste försöka höja den sannolika potentiella kostnaden för våldtäktsmannen. Jag tror att vi måste beväpna tjejerna.

Menar du att alla tjejer ska bära vapen?

Den eventuella kostnaden för en potentiell våldtäktsman skulle öka markant om han med stor sannolikhet riskerade dödligt våld vid eller efter dådet. Tänk om tjejer skulle få lära sig vapenhantering i skolan. Om tjejer automatiskt fick licens att bära vapen offentligt. Jag skulle inte tränga mig på en tjej som har direkt tillgång till och kunskap om handeldvapen. Inte ens om det bara gällde tårgas skulle jag vara påflugen vid bardisken. Och det är ingen risk att landets tjejer ger sig ut på rånturnéer, eller blir mördare. Tjejer begår nästan aldrig våldsbrott. Den ökning i brottslighet som skulle uppstå bland kvinnor skulle lätt vägas upp av deras ökade trygghet, och minskat manligt våld mot kvinnor.

Så.

Där har ni det. Mitt förslag på hur vi ska öka kvinnors frihet och minska mäns våld mot kvinnor.

Ett ganska anspråkslöst förslag.