tisdag, juni 08, 2004

Läs innan du röstar!

Timbro har släppt en rapport om hur svenska (och andra länders) EU-parlamentariker har röstat i frihandelsfrågor. Resultatet förvånar.

Gäsp, säger läsarna.

Men det är ingen liten vedermöda att kartlägga voteringarna i EU.

Att till exempel ta reda på hur en ledamot av parlamentet röstat i en enskild fråga, vilket detta rapportarbete i mångt och mycket handlat om, har ibland varit svårare än att kartlägga den bysantiska byråkratins beslutsordningar. Efter hundratals kontakter med EU:s representation i Sverige, och med dem i Europaparlamentet som arbetar med dokumentation (tack för all hjälp!), i syfte att spåra enskilda ledamöters röster, eller för att få klarhet i vad en omröstning handlat om, slutade det med att vi ombads kontakta självaste ordföranden för parlamentet.

Alltså: Trots ett mycket modernt och databaserat system för omröstningar registreras endast i få fall hur enskilda ledamöter har röstat. När det sker har några i Europaparlamentet uttryckligen bett om det. Metoden är kanske fördelaktig för en del parlamentariker, men den inbjuder inte till medborgerlig delaktighet eller intresse för Europaparlamentets arbete.

Nåväl. De flesta av frihandelsfrågorna görs naturligtvis upp av kommissionen. Men eftersom parlamentet väntas få ökad betydelse i framtiden kan det finnas anledning att uppmärksamma hur enskilda ledamöter faktiskt röstar i frågor om handel. Det menar i alla fall rapport-författarna Fredrik Erixon och Niklas H Rossbach.

Och, som sagt resultaten förvånar. Det är sossarna som har flest frihandelsvänner.

Sverige har fyra – och flest antal – parlamentariker som är frihandlare. En av dessa är Charlotte Cedershiöld (PPE-DE), vice talman i Europaparlamentet. De övriga är Jan Andersson (PSE), vice ordförande för den socialistiska partigruppen, Ewa Hedkvist Petersen (PSE) och Anneli Hulthén (PSE). Med fyra frihandlare av 20 studerade (Sverige har totalt 22) parlamentariker är Sverige det land som har högst andel frihandlare i sin grupp av Europaparlamentariker – 20 procent. Bland de svenska Europaparlamentarikerna har den socialdemokratiska gruppen också högst andel frihandlare. I det avseendet skiljer sig Sverige mycket från andra länder där det är vanligt att socialdemokratiska politiker inte alls är särskilt positiva till ren frihandel.

Som väntat, dock, är de gröna mest protektionistiska. Men då är de ändå mycket bättre än sina kollegor på kontinenten.

Sverige har lägst andel protektionister bland sina parlamentariker – 15 procent. Per Gahrton (Verts/ALE), Hans Karlsson (PSE) och Herman Schmid (GUE/NGL) är de tre svenska protektionisterna i parlamentet. Per Gahrton är dock den mest frihandelsvänlige parlamentarikern i den gröna gruppen. Sverige är också det enda land som bryter det typiska mönstret av fler protektionister är frihandlare. I Sverige är det tvärtom.

Författarna summerar:

De svenska parlamentarikernas sammanlagda voteringsmönster placerade dem i kategorin internationalist. Sverige är det mest frihandelsvänliga landet i EU och har högst andel frihandlare.

20 procent av de svenska parlamentarikerna är frihandlare, 15 procent är isolationister. 15 procent är protektionister och 50 procent är internationalister.

Sveriges mest frihandelsvänliga parlamentariker är, på delad plats, Charlotte Cederschiöld (PPE-DE) och Anneli Hulthén (PSE). Sverige mest protektionistiske parlamentariker är Herman Schmid (GUE/NGL).

Nu blev det ännu svårare att bestämma sig va? Läs Johan Norberg och Mothugg om problemet, så blir det ännu svårare.

Uppdatering:
Jag kan inte nog klandra mig själv. Hur kan jag nämna Timbros Fredrik Erixon utan att påpeka att det är Tove Lifvendahls pojkvän? Skamligt. Jag kanske börjar tappa greppet... Tack JKL blog, för påminnelsen.