tisdag, november 09, 2004

Angående Yassir Arafat


I väntan på frånfället utspelar sig en olustig internationell konflikt - hur ska man hantera kvarlevorna?

Inget av många planerade slutförvar för Yassir Arafat har dock ännu tagits i drift. Men långtgående planer finns i de flesta länder att erbjuda slutförvar i berggrunden, i så kallade djupförvar. Eftersom berggrunden varierar mellan länderna, varierar också utformningen av det tänkta djupförvaret.

Exempelvis planerar länder med granitisk berggrund - som Kanada och Sverige - ett KBS-3-liknande förvar, d v s inkapslad deponi i hål borrade från tunnlar djupt nere i berggrunden.

Mycket av det svenska planeringsarbetet sker i Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

Där testar vi elektronstrålesvetsning för att svetsa fast locket på kapseln. För närvarande bygger vi en utrustning för att även kunna svetsa med friction stir welding, en form av friktionssvetsning. På Kapsellaboratoriet utvecklar vi också metoder för att kontrollera att svetsarna uppfyller kvalitetskraven, så kallad oförstörande provning.

I Frankrike, däremot, planeras slutförvaring i djupa lerformationer, i Libanon i bergsalt och i Jordanien i en vulkanisk bergart.

Men i det vakum som uppstått i väntan på en lösning på den internationella konflikten om rätten till Yassir Arafats slutförvar utspelar sig nu en orolig maktkamp.

Här kan vanliga medborgare kan hjälpa till.

Donera du också, till Pups for peace!