onsdag, november 29, 2006

Polisen mörkade diskrimineringen

Idag tar Högsta Domstolen upp fallet där Uppsala Universitet använt etnisk diskriminering i antagningen till juristlinjen. Vad passar då bättre än att uppmärksamma hur polishögskolan nyligen ertappats med att göra likaledes?

Via en kommentar till mitt tidigare inlägg pekades jag vidare till polisfacket i Stockholm, som har ett webforum, Blåljus.nu. Där debatteras avslöjandet att ett 40-tal personer antagits till PHS utan att ha klarat språkkraven.

Signaturen "Svensk född i Mellanöstern" skriver:

Jag är förbannad. Jag är elev på PHS sedan några terminer. Jag är född i ett utomeuropeiskt land. Mina föräldrar flyttade till Sverige när jag var ett år för att min far fått ett jobb här. När det uppdraget var slut fick han ett annat jobb efter ett tag och familjen blev kvar eftersom alla trivdes här och mitt hemland var drabbat av oroligheter. Min far har på jobbet lärt sig tala felfri svenska, min mor kan ha lite svårt med något ord ibland men umgås obehindrat med svenskfödda vänner. Båda mina föräldrar har varit noga med att jag ska lära mig svenska ordentligt. De har bland annat köpt svenska böcker för alla åldrar och ställt i bokhyllan. Samtidigt har mitt gamla hemlands språk varit det naturliga i hemmet för mig och mina syskon. Vi har kontakt med det gamla hemlandet och har kvar en del traditioner därifrån. Jag har ändå haft bra betyg i svenska under skolgången. Nu upptäcker jag att inget av det här har varit något värt. Mina föräldrar kunde struntat i mina språkkunskaper och jag kunde tagit den enklaste vägen och talat mitt gamla modersmål med släkt och vänner och sett svenskan som ett nödvändigt ont. Jag upptäcker nu att jag kommit in på PHS ändå. Härkomst är det som gäller – svenska behöver man inte vara godkänd i.
Signaturen"Mankan" påpekar att detta inte bara är en rättvisefråga, utan att språkkunskaper faktiskt har betydelse:
Att det görs avsteg från kraven och att man låter ändamålet helga medlen är inget nytt. Jag har via källor som jobbar med just rekrytering vetat att det inte är någon rättvisa som styr. Det handlar mycket om kvotering, att visa resultat. Framför allt i mångfaldens namn. Jag har sedan länge lämnat PHS bakom mig men ser ibland effekten av dåliga svenskakunskaper hos en del aspiranter och nybakade polisassistenter. Jag arbetar på krimjouren och får då läsa många handlingar som är upprättade på utryckningsavdelningen. Många skriver riktigt bra men allt för ofta är svenskan rent bedrövlig. Det är avstavningar av ord vid upprepade tillfällen i samma handling. Stavfel och språkliga galenskaper förkommer också. Nu ska ju handlingen kunna presenteras i hela rättskedjan. Vad får den för trovärdighet när det kanske står: "kniv slagsmål, bil krock, blå märke", o.s.v? Svenska är ett svårt språk och emellanåt gör jag själv fel. Men det får finnas gränser... Nu sade visst rektorn att dessa "undantagselever" skulle få svenskaundervisning på PHS så att de är klara vid examen. Så om några dessa inte håller måttet, får de sparken då efter 2,5 år? Jag tvivlar... Jag har full respekt för att man vill och behöver öka mångfalden. Det är nödvändigt att spegla samhället så gott det går. Har man nu problem med att rekrytera viss typ av elever så tycker jag inte att det här är rätt väg att gå.
Och det är ju rimliga argument. Det riktigt intressanta är dock att signaturen "H" noterar att PHS försökt dölja diskrimineringen:
Ja, om det inte vore för att uppgiften "råkade" komma upp i offentligheten, så skulle detta tydligen mörkas.
Och att man mörkat verkar bekräftas på flera håll.

På privata forumet Polisman.se (reg krävs) så har uppgifterna om diskriminering i antagningen till PHS diskuterats i flera veckor (kanske kom scoopet därifrån?). Och med tanke på hur illa debattörerna på detta forum skriver, så tycks svenskprovet inte vara någon större utmaning för den normalbegåvade.

Nå.

För att sammanfatta debatten (235 inlägg i skrivande stund) så kan jag säga att tonen är ganska upprörd, och att enbart ett par skribenter tycker att diskrimineringen är försvarlig - i stort summeras argumenten i inläggen från Blåljus.nu ovan. Ett par intressanta länkar ges: en SOU (pdf) där målsättningen att öka vissa befolkningsgruppers andel i poliskåren stakas ut, och en artikel av Carin Götblad där hon förklarar att hon vill se en förändrad rekryteringsprocess.

Men det finns en del avslöjanden också.

Att rekryteringsförfarandet avsiktligen hållits i det fördolda bekräftas i ett inlägg på torsdagen den 23 november från signaturen "JörgenG":
Ikväll har Birgit Hansson rektor för polishögskolan och Marie Andersson chef för rekryteringen, bekräftat att 40 personer som inte klarade svenskprovet är kallade till fystesterna i Stockholm vecka 49.

Projektledningsgruppen med rikspolischef Stefan Strömberg, länspolismästare Carin Götblad, rektor Birgit Hansson samt rekryteringschef Marie Andersson ville inte att detta skulle läcka ut på grund av mobbningsrisk mot de 40 personerna. Deras svepskäl är att de skulle kunna säga att de inte är säkra på att någon av de 40 skulle komma in. Dock medger Birgit Hansson att de 40 tränger ut andra sökande.
Längre ner i tråden berättar "JörgenG" att diskrimineringsprojektet är tänkt att spridas till hela landet, och att hemlighetsmakeriet varit omfattande.
Källorna är både Marie Andersson och Birgit Hansson i telefon idag med mig + två olika rekyterare. Marie och Birgit hade stora problem att förklara när de hade tänkt offentliggöra nyheten, om en ens alls. Enligt dem skulle de lika gärna kunna låta dessa börja i augusti 2007 blandat in bland de andra klasserna utan att det skulle märkas. Enligt Marie Andersson råder det stora meningsskiljaktligheter mellan henne och rekyterarna, medan projektledningsgruppen hållit samman om att inte läcka ut nyheten. De kunde tänka sig att inte berätta. Av de 40 på fystesterna i Stockholm vet de inte hur många som kommer att gå vidare. Detta använde de som argument för att slippa berätta om projektet.

Projektet är tänkt att spridas till alla andra län i Sverige efter att detta första Stockholmsprojekt genomförts. Rekryterarna i Stockholmsområdet har redan ufört sin del i arbetet genom att genomföra extra intervjuer med personer som inte klarade svenskprovet. Alla polisläns rekryteringsansvariga är dock medvetna om Stockholmsprojektet.
JörgenG fortsätter:
En kollega till Marie Andersson på RPS rekrytering låtsades om att hon inte visste nånting om projektet. En annan rekryterare i Stockholm låtsades heller inte känna till uppgifterna, trots att hon själv varit med och informerat underkända på svenskprovet om deras möjligheter att ändå komma vidare till fystesten.
Att det hela är ytterligt pinsamt för polisen är klart. De ska ju förkroppsliga tanken om likhet inför lagen. Syrligt noterar signaturen "Chevy, aspirant" följande förnekande från polisens hemsida:
Är det en fördel att vara invandrare då jag söker till polisutbildningen?
Det sker ingen kvotering till polisutbildningen. Alla söker på lika villkor och bedöms efter sina personliga egenskaper. Däremot ses det som en merit att ha kunskap och kännedom om andra kulturer och språk.
Och det är ju stor humor.