lördag, december 16, 2006

Okänd svensk på Gitmo

Terrorstämplingen av Mohamed Moummou sprider nytt ljus över Sveriges roll i den internationella jihad-rörelsen. Uppgifter som tidigare inte förekommit i svensk press understryker att Sverige fungerat som en frihamn för terrorister. Träningslägret i Afghanistan som Moummou sägs ha genomgått utbildade också sveriges hittills okände fånge på Guantanamo.

Ja, ni läste rätt. En fånge på Guantanamo har mycket starka kopplingar till Sverige, vilket inte berättats i svenska medier förrän här och nu.

Den sjätte september i år berättade president George W Bush om hur fångar från hemliga anstalter runt om på jorden förts till lägret i Guantanamo. Amerikanska myndigheter publicerade då biografier över fångarna (pdf). Samtidigt stakade Bush ut en ny policy över hur man skulle behandla dessa fångar, vilket fick stor uppmärksamhet. Svenska medier bevakade talet, men missade att berätta om vad biografierna avslöjade - att en av fångarna var "svensk", och att Sverige spelat stor roll i denne Gitmo-fånges mordiska utveckling.

Gouled Hassan Dourad föddes i Mogadishu, Somalia, år 1974, men tillbringade senare mycket tid i Sverige och Tyskland. Från 1993 var Dourad - av asylskäl - bosatt i Sverige. Tiden i Sverige blev inte längre än tre år. De åren tycks dock ha räckt för att underbygga Dourads karriär i det heliga kriget.

1996 reste Dourad till Afghanistan för att utbildas på ett av Al Qaidas träningsläger. Khaldan, som lägret hette, var den plats för terroristutbildning som den nyss terroriststämplade svenskmarockanen Mohamed Moummou ska ha bott på, tillsammans med några av världens mest fruktade terrorister. Resan dit betalades, enligt amerikanska underrättelser, av en imam vid en svensk moské som besöktes av många somalier.

Gouled Hassan Dourad utbildades i lägret, enligt samma amerikanska underrättelser, i hantering av både handeldvapen och sprängämnen. Efter sitt halvår i Khaldan fick Dourad vidareutbildning i terroristlägret i Khost, då med fokus på lönnmordsteknik.

År 2004 greps Dourad, sannolikt i Djibouti eller på annan plats i Somalia (USA har inte berättat). Han hade då medverkat i en serie attentat, utförda av Al Qaida-anknutna AIAI (Ittihad al-Islami), riktade mot såväl etiopiska intressen som amerikanska. Idag sitter Gouled Hassan Dourad, som sagt, på Guantanamo - som ende "svensk".

Huruvida svensk säkerhetstjänst haft bevakning på Dourad är inte känt.