måndag, januari 22, 2007

Illusionisten

Television är i grunden en illusionsskapande verksamhet. Konstljus, smink, kulisser och skrivna repliker ska ge intryck av att representera verkligheten. Att en långvarig tv-medarbetare som Eva Hamilton inte skulle använda samma tricks i en viktig debattartikel i Dagens Nyheter är naturligtvis en naiv förhoppning.

Här är några av hennes formuleringar, och kursivt deras egentliga mening:

Hamilton:

Jämfört med 2005 så växte stödet för tv-avgiften under förra året. Andelen positiva eller mycket positiva ökade från 25 procent till 38 procent.

Betyder egentligen:

Ministerskandalerna i höstas gjorde att många enkätrespondenter, i ren trots mot makten, påstod sig försvara tv-licensen. Kul, va?

Hamilton:

Reklam-tv-kanalerna ska leverera rätt tittare till annonsörerna och helst så många som möjligt vid varje tillfälle. Ska det stöttas med tv-avgiften? Ska de kommersiella kanalerna få betalt från två håll?

Betyder egentligen:

Public service bör, om politikerna vill behålla makten över opinionen, fortsätta vara den enda aktören på marknaden som får ta betalt från två håll - dels via licens och dels via omfattande sponsring.

Hamilton:

Titta i tablåerna på vilka tider de seriösa talkshowerna sänds i reklamkanalerna i dag. Vad nytta gör då programmen - och public service-pengarna - när tittarna gått och lagt sig?

Betyder egentligen:

Titta för guds skull inte i tittarstatistiken för våra seriösa kanaler SVT24 och Kunskapskanalen! Vilken nytta gör public service-pengarna när ingen tittar?

Hamilton:

För att inte tala om problemet med att låta staten göra en definition av vad som är kvalitets-tv och vilka program som ska "godkännas".

Betyder egentligen:

Vi vill behålla privilegiet att definiera kvalitet och avgöra vilka program som är lämpliga för medborgarna att ta del av.

Hamilton:

Ett enkelt exempel är reseprogrammet "Packat och klart". Resmålen väljs där ut­ifrån vad en kunnig redaktion tror kan vara angeläget för publiken, inte utifrån vad en resebyrå vill lansera.

Betyder egentligen:

Ett exempel på vår dubbelmoral är litteraturprogrammet Bokbussen. Där visade det sig att redaktionens så kallade boktips egentligen var ordagranna avskrivningar av förlagens reklamtexter.

Hamilton:

...för att ytterligare markera nyheternas betydelse för public service föreslår jag att en särskild programdirektör för nyheter och sport utses. Syftet är att vässa nyhetsverksamheten med särskild vikt på de regionala nyheterna.

Betyder egentligen:

Ytterligare en mellanchef är ingen kostnad i en budget som bollar miljardbelopp, men en snygg symbolhandling som pressen kommer att vinkla till "en satsning på nyheterna". Dessutom kan jag på detta sätt premiera en lojal gammal medarbetare som inte gjort ett nyhetsinslag på 15 år och alltså inte kan återgå till den egentliga produktionen.

Hamilton:

Ett ytterligare steg i förnyelsen är att jag inför en enda och tydlig ledning för att komma snabbare och rakare till beslut.

Betyder egentligen:

Varje ny ledare visar sin handlingskraft genom en omorganisation, gärna i motsatt riktning från föregångarens.

Hamilton:

Den nya organisationen understryker också att programutvecklingen sker ute på enheterna i landet, inte på direktionsvåningen på Gärdet.

Betyder egentligen:

En central ledning understryker att allt viktigt idéarbete sker i Stockholm, medan regionerna får ta hand om det de behärskar: att hjälpligt lyda order. Producera program efter eget huvud kan de uppenbarligen inte.

Hamilton:

Webben, mobilen och podd-tv är i början av 2007 en naturlig del av våra tjänster, och tittaren vill själv välja när, var och hur han eller hon ser det vi sänder.

Betyder egentligen:

Ju fler distributionsformer som politikerna låter oss dominera, desto bättre styrning av opininen kan vi erbjuda desamma.

Hamilton:

Vi är glada för all den omtanke som visas från olika håll och vi vill gärna känna att våra politiker bryr sig om oss. Men vi vill inte ha en omtanke som riskerar att kväva public service.

Betyder egentligen:

You wanna fuck with me? Okay. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend!