lördag, april 14, 2007

Till mina journalistkollegor

Kära kollegor,

Föreställ er, för ett ögonblick, att en eller flera personer i Sverige faktiskt hörsammade svensken Fuad Muhamad Qalaf, hög företrädare för Islamiska Domstolarnas Förbund i Somalia, när han i höstas uppmanade somalier i exil att delta i heligt krig mot utländsk inblandning i Somalia. Det är inte otänkbart. I samband med att en delegation svensksomalier överlämnade 7000 dollar, insamlade i Sverige, till Islamiska Domstolarna vädjade Qalaf just om detta:

"Jag ber alla somaliska muslimer i västerlandet om två saker. Först, att ansluta till Jihad för att skydda landet från en yttre fiende. Jihad betyder försvar för den islamiska religionen och kamp mot korsfararna. I andra hand, att flytta barnen från de otrognas länder. Det är den yttersta förlusten att leva i ett icke-muslimskt land. Också ber jag om att ställa egendomar till förfogan för islams försvar."
(min övers.)
Föreställ er vidare att andra hörsammade Al Qaida-ledaren Ayman Al Zawahiri när han manade till samma sak, i sitt stridsrop för somaliskt jihad:
"Använd bakhåll, minor, räder och martyr-attacker för att fullständigt nedgöra dem såsom lejon nedgör sitt byte"
Alltså: tänk för ett ögonblick att Somalia är ett slagfält i kriget mot den internationella islamistiska terrorismen, och att svenskar tagit aktiv del däri - på samma sida som Al Qaida.

Det har hänt förr. Just nu genomgår somaliern Gouled Hassan Dourad sin Combatant Status Review Tribunal på Guantanamo Bay. Enligt uppgift värvades han till det heliga kriget under sina tre år i Sverige - varefter han tränades i Afghanistan för att slutligen blomma ut som terrorist i Somalia med Al Qaida-anknutna gruppen AIAI.

Och det är ingen omöjlighet att svenskar idag skulle kunna lockas av militant islamism. I själva verket finns ett stort stöd bland svensksomalier för det så kallade motståndet i Somalia. Vid en konferens i Stockholm i vintras uttalades ett oreserverat stöd för det så kallade motståndet.
[Konferensen] "Uppmanar alla somaliska grupper att enas mot ockupationsmakten och försvara sitt land. Deltagarna underströk också att det somaliska folket har en given rätt att bekämpa ockupationen. Därför stödjer vi somaliska motståndsgrupper."
(min övers)
Det svenska uttalandet välkomnades, som jag skrivit om tidigare, av den somaliska terroristorganisationen The Popular Resistance Movement in the Land of the Two Migrations, som i en kommuniké uppmanade fler att göra som konferensen i Sverige.

Föreställ er sedan att det heliga kriget, som terroristerna uppfattar det, är globalt. Att den militanta islamismens fiender är måltavlor oavsett var de befinner sig, oavsett om de är militärer, biståndsarbetare, myndighetspersoner eller tunnelbanependlare, och oavsett om de överhuvudtaget har tänkt en tanke om islam eller politik eller våld - som offren i London och Madrid, till exempel.

Om ni för ett ögonblick föreställer er detta, kära kollegor, finns det då någon anledning att möjligen överväga en annan vinkling, någon gång, på reportagen om Sveriges relation till Somalia?

Det är självklart att Etiopiens övergrepp i strid mot de mänskliga rättigheterna ska belysas. Och det är givet att svenska säkerhetstjänsters arbete ska granskas.

Men är det uppenbart, med ovanstående i åtanke, att dessa uppgifter alltid ska utelämnas i rapporteringen, för att i stället ge plats åt osakliga påståenden som att Säpo arbetar "med att kartlägga muslimer" (DN), eller privatpersoners vildsinta spekulationer om att Säpo "är hos mig eller andra killar för att hitta bevis, eftersom amerikanarna sagt att vi är terrorister" (Ekot)?

Är det gudagivet att den enda förklaringsmodell som ska erbjudas läsarna och lyssnarna är den där USA sägs styra en stor konspiration mot medborgare i allmänhet och muslimer i synnerhet, och mot deras medborgerliga rättigheter? Är det en naturlag att av tre medverkande debattörer i ett program ska ingen - ingen - förmedla något av den hotbild som finns i den militanta islamismen, eller ens antyda tanken att det är den militanta islamismen som utgör ett hot mot västvärldens fri- och rättigheter (Konflikt)?

Är det fullständigt omöjligt att antyda att Säpo faktiskt bara gör sitt jobb (om än med viss komisk klantighet) - ett jobb som vi i god demokratisk ordning ålagt dem att göra?

Jag undrar verkligen.

Trevlig helg!