måndag, augusti 04, 2008

Tro och vetande

Om förväntningarnas politik idag på SvD:s ledarsida.

Mer än hälften av de tillfrågade kunde inte uppge vilka partier, eller rättare sagt vilket parti, som ­ingick i regeringen inför det förra valet. 55 procent svarade fel när de skulle ta ställning till Sören Holmbergs och SOM-institutets korrekta påstående att ”under mandatperioden 2002–2006 har vi i ­Sverige haft en socialdemokratisk enpartirege­ring.” Mätningen visade vidare att yngre var okunnigare än äldre och att socialdemokratiska väljare hade mindre kunskaper än exempelvis folkparti­s­tiska ­eller moderata. Holmbergs fråga kunde förstås ha formulerats annorlunda, och då gett ett ­annat svar, men något antyds ändå om att valmanskåren inte är hundraprocentigt informerad om hur landet styrs.

Det här betyder nu inte att väljarna inte vet ­någonting alls. Tvärtom har de stora förväntningar på att politikerna ska leverera politik i en viss ­inriktning när de väl valts.

Även dessa förväntningar kan man fundera över hur de slår.