onsdag, januari 14, 2009

Pessismism

Med anledning av frihetsindexet från Freedom House drar jag idag på SvD:s ledarsida en nedslående slutsats.

Om man bryter ner indexet regionalt får man större nytta av det. I Västeuropa, till exempel, är i princip alla länder fria. I Nordamerika likaså. I Sydamerika finns dock några undantag, tänk Kuba. I Östeuropa och forna Sovjet börjar det se värre ut – där är blott hälften att betrakta som helt fria länder. Dessutom ser det fortsatt mörkt ut eftersom Ryssland påverkar negativt både inom och utom de egna gränserna. I Asien är läget ytterligare lite sämre, men där är trenden å andra sidan något ljusnande. I Afrika söder om Sahara lever bara 21 procent av befolkningen i frihet. I Mellanöstern och Nordafrika räknas enbart ett land som fritt. Trots Bushs ansträngningar just där.

Så vad ska Barack Obama göra för att bräcka föregångaren? Om han siktar på att få riktig utväxling på arbetet borde han fokusera på att få Kina att fortsätta i rätt riktning. Och se till att få Vladimir Putin på bättre humör, eftersom det tycks påverka en hel region. Mellanöstern och subsahariska Afrika kommer inte att fixas på ett par mandatperioder, tyvärr. Det vet Bush nu.