lördag, januari 31, 2009

Svenske Oussama Kassirs betydelse för al Qaida

Den svenske medborgaren Oussama Kassir, som sedan länge sitter fängslad i väntan på terrorismrättegång i USA, dras även inför rätta på grund av sina propagandaaktiviteter på internet. Åtalet specificerar en lång rad av Kassirs webbverksamheter, men frågan är om vi ännu insett vidden och betydelsen av hans propagandainsatser för al Qaida – ibland tar det ett tag innan bilden klarnar.

I två aktuella forskningsrapporter beskrivs Islamic Media Center, den ”organisation” Oussama Kassir arbetade med, som mycket betydelsefull.

Norges motsvarighet till Totalförsvarets forskningsinstitut FOI, Forsvarets forskningsinstitutt FFI, har en vital avdelning för terrorismforskning. Nyligen utkom en av deras forskare, Anna Stenersen, med boken Al Qaida’s Quest for Weapons of Mass Destruction – The History behind the Hype (Verlag Dr Müller). I boken inventerar Stenersen officiella och inofficiella uttalanden och skrifter från alla nivåer av al Qaida, för att finna svar på om al Qaida, eller lojala grupper och celler, hyst något egentligt intresse för att skaffa massförstörelsevapen (ett antagande som i viss mån är ett av fundamenten för kriget mot terrorismen). Hon finner glädjande nog att intresset varit blygsammare än man tidigare trott, och att inkompetensen inom al Qaida sannolikt skulle lagt krokben för seriösare försök.

I Stenersens uppräkning av dem som dock spridit manualer för och uppmuntrat tillverkning av massförstörelsevapen dyker tyvärr Sverige, eller rättare sagt Oussama Kassirs Islamic Media Center, upp. Bilden av Sverige som en viktig hubb i jihadismens internationella propagandanätverk får därmed ytterligare kontur.

Al Qaida’s Quest for Weapons of Mass Destruction, sid 59:

The manual “Course in Home-Made Poisons and Poisonous Gases” is produced by the Islamic Media Center (IMC). It is 27 pages long, and consists of a scanned document entitled “Chapter 2: Poisons... and how to use them in killing”. The content is similar to the Mujahideen Poisons Handbook, but the descriptions of experiments are slightly more detailed, and it also includes experiments with poisonous gases (hydrogen cyanide and hydrogen sulphide) on rabbits. The manual also contains a 4-page section on how to deliver the agents, including crude sketches of how to fill artillery shells with poisons or poisonous gases. It mentions the prospect of “causing mass death of people”, and it is also suggested to spread the poisons by “spraying them from a plane at a low altitude”. Other methods described are poisonous bullets and arrows, poisonous home-made “hand grenades” and the use of skin-penetrating liquid (this section appears to be inspired by The Poisoner’s Handbook). None of the delivery methods is attributed to specific agents, it is simply stated that all the mentioned poisons and gases can be used. The manual ends with a section on how to treat poisoning.

Although the delivery methods described would hardly have any mass-casualty outcome, this mentioning of “causing mass death of people” makes this manual somewhat different from the ones previously discussed, as they were for assassination only.
I fotnoterna fördjupar Anne Stenersen intrycket av Oussama Kassirs och Islamic Media Centers betydelse.

Ibid, not 165, sid 79:
The Islamic Media Center (IMC) can be viewed as one of al-Qaida’s first ‘media agencies.’ It claims to have existed since 1991 or earlier, and has distributed and/or produced thousands of pages of jihadi training manuals.
Noten hänvisar till en annan forskningsrapport från FFI. Brynjar Lia, som anses som en av Europas främsta terrorismkännare och leder FFI:s terrorismforskning, skrev 2007 rapporten Jihadi Web Media Production – Characteristics, trends and future implications (pdf). Däri beskrivs några av de centrala aktörerna och vad man menar är terroristernas bevekelsegrunder för att satsa på propaganda och utbildning via webben. Och även här ges Sveriges bidrag, Oussama Kassirs Islamic Media Center, stor vikt.

Jihadi Web Media Production, sid 8 f:
The Islamic Media Center (IMC) is probably amongst the oldest jihadi web media producers. In an online statement, which I came across in 2005, the IMC says:

‘the IMC was founded 14 years ago. It has presented wonderful things to the Internet world in the shape of courses, publications and movies at a time when Internet was a new thing [...]’

The IMC is also the largest producer of written online training manuals. For example, it has been a significant contributor to the Encyclopaedia of Preparation for Jihadi, (mawsu‘at al-i‘dad). The material appears to come from different sources. It is either written by IMC staff, translated from NATO or US field manuals, or based on notes ‘from the battlefield’.

Its training manuals and training posters deal with a variety of topics, ranging from explosive engineering, the use of conventional weapons, production and terrorist use of poisons and poisonous gases, security precautions for mujahidun, guerrilla warfare and military tactics, etc.

In terms of other types of media production, the IMC appears to have functioned more as a distributor than a producer. It has distributed several videos in its name, including old ones from the 1980s Afghan war, as well as from Eritrea, Kashmir and Iraq.
I ett illustrerat exempel nämner Brynjar Lia vilken epost-adress Islamic Media Center använde: khadija1417@hotmail.com. Det var en av Oussam Kassirs två adresser (vilka undertecknad avhandlade i artikeln Oussama Kassir, en svensk al Qaida-krigare på nätet).

Ovanstående är nu inte de första försöken att beskriva Oussama Kassirs och Islamic Media Centers propagandaarbete. Men Stenersens och Lias respektive texter ger ytterligare tyngd. Bilden klarnar: Sverige har fungerat som språngbräda för den internationella jihadismen.

En del av Kassirs propaganda finns kvar på webben. I följande förteckning över bildgallerier kopplade till en av Kasssirs mejladresser, från nu nedsläckta infovlad.net, finns flera levande exempel för den som vill leta:

http://www.geocities.com/doktorayman/
http://www.geocities.com/ummamta7akum/
http://geocities.com/tadrebatfialjihad10
http://www.geocities.com/vbgggggggggggg/
http://www.geocities.com/almawad_89001
http://www.geocities.com/uddat0005/
http://www.geocities.com/zadzlmou7ibin0004/0004.jpg
http://www.geocities.com/zadzlmou7ibin0003/0003.jpg
http://www.geocities.com/zadzlmou7ibin0002/0002.jpg
http://www.geocities.com/istratigiyat/istra.JPG
http://www.geocities.com/uddat0005/zadalmuheben001.jpg
http://www.geocities.com/imc_tadribat001/
http://www.geocities.com/imc_tadribat002/
http://www.geocities.com/imc_tadribat003/
http://www.geocities.com/imc_tadribat004/
http://www.geocities.com/imc_tadribat005/
http://www.geocities.com/algazairiyat_00768/

Insikterna bör påverka hur vi ser på Oussama Kassirs efterföljare inom jihadismens propaganda- och utbildningsväsende. Exempelvis göteborgaren Ralf Lennart (Abdu Rauf) Wadman, mer känd som Abu Usama El Swede, bedriver en omfattande propagandaverksamhet på internet. Hans sajter Noor.se, al-qimmah.net (och hans nedlagda Supporters of shariah etcetera) kan komma att visa sig ha varit mycket betydelsefulla för den internationella terrorismen när dammet lagt sig och historien skall skrivas.

För någon dag tar sagan slut. Både Stenersen och Lia noterar att Islamic Media Center tystnat. Stenersen skriver i en not att ”It’s online activity seems to have vanished since 2005”. Lia är fylligare:
Since 2005, the IMC seems to have been inactive. It is possible that it had to change its name after its website and email accounts were hacked (see below). It may have merged with other media companies. There have also been rumours that its main coordinators were arrested in 2005.
I december 2005 greps Oussama Kassir när hans flyg till Libanon mellanlandade i Prag. Han utlämnades sedermera till USA, där han, som sagt, väntar rättegång tillsammans med andra betydelsefulla aktörer i al Qaida. I Sverige ansågs hans gärning vara laglig.