söndag, februari 01, 2009

Islamologi

Det är ingen måtta på vad islamologer kan. Bristen på radikalisering i Rosengård, exempelvis, visade sig vara ett specialintresse när forskare i andra discipliner påstod att det fanns tecken på motsatsen. Men islamologernas vittomfattande kunskaper drar förstås ingen gräns där. Islamologer är också särskilt manade att kommentera terroristlagstiftning, där ju islamologi utgör ett särdeles tungt fundament.

I Sydsvenska dagbladet refereras senaste dumheterna från TT, med anledning av att rättegången mot Al Aqsa spannmål inleds i morgon bitti (kl 09.00 i Sal 7, Malmö Tingsrätt, Kalendegatan 1, Malmö, berättar de nyttiga idioterna). Man lockar med ingressen "Den terrorrättegång som inleds i Malmö imorgon kan vara överspelad innan ens domen hunnit skrivas."

Hur vet man det? För det säger islamologerna.

Jan Hjärpe, islamolog och professor emeritus, tror att Hamas terrorstämpel kan vara på väg bort.

– Jag tror att det inte är alltför avlägset. Det är en akut situation, där världssamfundet har intresse av att försöka få i gång en fungerande fredsprocess, säger han till TT.

I så fall blir utgången av rättegången i Malmö plötsligt ointressant, konstaterar Hjärpe.