söndag, februari 01, 2009

Apropos radikalisering i Rosengård

Islam for børn är en danskspråkig barnbok som publicerats som ett led i Muslimska brödraskapets propaganda - i Malmö.

Boken, som lär vara skriven 1969 men rimligen översatts betydligt senare, distribuerades av några som kallat sig Scandinavian Foundation of Islamic Services, och på försättsbladet anges den nu inaktuella adressen:

"Box 18514, 200 32 MALMÖ - SWEDEN
Fax 46-40-86244, Bankgiro 5385-6910"

Skriften, som laddas ned här eller här, innehåller inget jihadistiskt - det är en introduktion till islam, avsedd för barn, utan svåra frågeställningar - men är ett intressant exempel på hur en radikal politisk rörelse som Muslimska brödraskapet arbetar (och accepteras som en naturlig del i en bredare muslimsk gemenskap).