lördag, februari 28, 2009

Detta måste få ett stopp

Vanligt folk har normalt inget problem med demokrati, frihet och likabehandling. På några platser i Sverige anser man dock tvärtom att en extremistiskt smal tolkning av islam ska vara talande för hela minoriteten - och att vanligt folk vill ha könsseparatism, religionshets och medeltid. SvD skriver om kvinnotider i badhusen, särskilda kvinnokläden för badstunderna, och kvinnors roll i religionerna. Och de tilltalade får det att framstå som om kvinnoseparatismen är ett framsteg.

Inget kan vara mer fel.

Oavsett.

Antingen är det som jag anser: att könsseparatismen är en prästerskapets tolkning av islam som drabbar menighetens demokratisträvan. Eller så är det som man har all anledning att frukta: islam är oföränderligt kvinno- och minoritetsförtryckande. Oavsett vilket är utvecklingen helt fel för vårt moderna samhälle. Nej, det är inget framsteg att kvinnor måste bada på egna tider i badhuset med särskilda döljande skynken. Nej, det är inte så att "medborgare med den här kulturen" med nödvändighet medför återgång till medeltida eller liknande system.

Det ÄR bra att invandrarkvinnor lär sig simma, javisst. Men det är inte bra om det sker till priset av att vi avskaffar vårt jämställda samhälle.