lördag, februari 28, 2009

Från Ebbe till Ibbe

Blockpolitikens återkomst avhandlas i förbigående av undertecknad på SvDs ledarsida, vilket föranledde den oerhört rockiga underrubriken Back i block. Värt att notera på samma bog är att DN/Synovate noterar att skillnaden i opinionsstöd mellan blocken fortsätter krympa i takt med att Mona Sahlins alternativ utkristalliseras. I Fokus bjuder Anita Kratz på bra läsning om Sahlin, och hur "Regeringen var nere för räkning och en ny vänsterallians var formad. Sedan gick det snabbt utför."

I valet kommer det att bli otroligt jämnt.