torsdag, mars 05, 2009

Nazister i palestinasjal

Vem förvånas över att nazister från Blekinge vill delta i evenemanget Stoppa Matchen? Retoriken är snarlik den som finns hos vänstern. Citat från Kamratskap Karlskrona (tidigare Nationalsocialistisk Front):

"...den israeliska statsterrorism som har krävt tusen och åter tusen palestiners liv ... man väljer att blunda för den stat som har brutit mot flest FN deklerationer mot de mänskliga rättigheterna genom tiderna ... vår solidaritet med det palestinska folket samt för att uttrycka vår avsky för den israeliska statsterrorismen tillika israeliska imperalismen ... det antiimperalistiska budskapet..."
Även under Israels krig i Libanon 2006 förekom nazister i palestinasjal. Som sagt: inget nytt, inget att förvånas över. Frågan är snarare varför Nätverket mot Israels krig och ockupation tillåter RKU och andra totalitära och våldsromantiska grupper, eller extremnationalister från de palestinska leden, men inte KK.