lördag, mars 14, 2009

Två av tre saknade armar, gissa vems bilen var!

För en tid sedan efterlyste jag fakta i frågan om hur det gick i den fantasieggande historien med de armlösa tjetjenerna som fastnade i tullen i Skåne. En vänlig läsare har mejlat domen, som bekräftar varje misstanke, men som framför allt bjuder på en rad garv.

Det gäller alltså dom mot Ahmed Tschatajev, i målnummer B 605-08, vid Ystads tingsrätt, 2008-06-30.

Några citat ur domskälen ger en fantastisk bild.

Följande är till en början utrett i målet. Ahmed Tschatajev och de i målet tidigare häktade Aslam Idrisov och Ezir Ali Magomadov, samtliga av Tjetjeniskt ursprung, färdades från Österrike till färjeläget i Trelleborg i en personbil av märket Audi A3. Bilen är vänsterstyrd och manuellt växlad. Ezir Ali Magomadov saknar armar och Ahmed Tschatajev saknar högerarm; den sistnämnde har heller inget körkort. Aslam Idrisov var således förare av bilen. När de stoppades av tullen vid tullkontrollplatsen i Trelleborg den 3 mars 2008 vid 13.00-tiden satt Ahmed Tschatajev i baksätet och Ezir Ali Magomadov på det främre passagerarsätet. Tullen fattade misstankar mot de tre och tog in bilen för kontroll.

I kofferten var reservhjulet placerat på den plats som är avsedd för detta. Tullen tog ut reservhjulet och röntgade det. Man upptäckte då att det fanns något inpackat inuti däcket och skar därför upp det. Då fann man - paketerat först i tidnings/ reklampapper och utanför det en dunjacka - de vapen med ammunition och tillbehör (i fortsättningen endast kallade vapen) som åklagaren omnämnt i sina gärningsbeskrivningar.

Under tiden undersökningen av bilen pågick lämnades Ahmed Tschatajev ensam i ett rum och då passade han på att förstöra ett USB-minne, varvid han gömde delar av detta bakom ett värmeelement.
Det är inte utan att man undrar vad som fanns på USB-minnet, givet att domen också klargör vilken roll mannen spelar för den tjetjenska jihadistiska motståndsrörelsen.
Ahmed Tschatajev har berättat bland annat följande. Innan Ahmed Tschatajev lämnade Tjetjenien 2003 deltog han i striderna mot Ryssland. Samma år fick han politisk asyl i Österrike. Han har alltsedan dess engagerat sig i de tjetjenska flyktingarnas situation i Europa inom ramen för den den tjetjenska motståndsrörelsen Doka Umarov, uppkallad efter dess ledare med samma namn.
Men det roligaste i domen är männens fantasifulla förklaring till varför de skulle upp till Skandinavien.
Han måste snabbt kunna betala av ett lån som han tagit för sina släktingars räkning, och avsikten med resan till Norge var att han där skulle inkassera en fordran hos en person vid namn Sajfodin; det var fråga om cirka 4 000 – 5 000 Euro. Dessutom hoppades han kunna låna pengar i Norge. Detta kände inte hans medpassagerare till. Det fanns dessutom ett annat syfte med resan och det var att åka och fiska. Det verkar kanske lite märkligt att Ezir Ali Magomadov, som saknar armar, skulle kunna fiska, men det är faktiskt så att han tycker mycket om att fiska. Dessutom skulle de hälsa på vänner i Norge. Eftersom han själv saknar körkort behövde han en chaufför och därför ställde Aslam Idrisov upp.
Av alla fiskehistorier jag hört är denna den bästa. Och det uttrycks så underbart lakoniskt i domen: "Det verkar kanske lite märkligt att Ezir Ali Magomadov, som saknar armar, skulle kunna fiska..."

Hur var det nu den gick? "För när storfiskarn visar upp hur stora fiskar han fått, ja då räcker armarna inte till."

De hjärndöda bortförklaringarna fortsätter.
Anledningen till att han förstörde USB-minnet var att när han fick besked om att han var gripen och satt i det där rummet, kom han att tänka på vad som fanns lagrat på det. Där fanns flera fotografier, videofilmer från Internet på kvinnor som inte endast saknade huvudduk utan som var klädda i s.k. hemmakläder. Han hade med sig USB-minnet för att han inte på flera år hade sett sin syster eller sin mor. Det var viktigt att dölja dessa bilder, inte så mycket för polisen som för de två medresenärerna. Om en annan man skulle få se en kvinna som han var gift med i opassande klädsel så skulle han omedelbart skilja sig från den kvinnan; kvinnan är familjens och mannens stolthet och heder.

Som förklaring till varför vapnen fanns i bilen har han angett två alternativa förklaringar. Antingen har han råkat använda bilen i fel ögonblick och därför förstört planen för någon eller så berodde det på de förstörda relationerna till Ibragim Magomadov, som numera arbetar för Kadyrov-gänget. Det var efter det att denne reste iväg som problemen uppstod för hans släktingar med bland annat kidnappningar.
Vi får hoppas att våra säkerhetsorgan fick en bättre förklaring genom egna undersökningar. För männen är snart ute igen, om än inte i Sverige de närmsta åren.
Ahmed Tschatajev, som helt saknar anknytning till Sverige, skall enligt tingsrättens bedömning utvisas ur riket och förbjudas att återvända hit de närmaste tio åren.

Ahmed Tschatajev skall dömas till fängelse. Tingsrätten anser att straffvärdet för det brott som Ahmed Tschatajev gjort sig skyldig till uppgår till ett år och sex månader. Med beaktande av den långa utvisningstiden kan fängelsestraffets längd sättas något kortare.
Så säger folk att det här med jihadistjakt är tråkigt, va?