måndag, mars 16, 2009

Ett klargörande om Jan Guillous söndagskolumn

I gårdagens Aftonbladet skrev Jan Guillou att det är dags för vänstern att sluta dalta med våldsverkarna i demonstrationstågen. Det har han rätt i, även om jag själv också önskar att vänstern även slutar att liera sig med antisemiter och islamister - men man kan väl inte få allt på ett bräde.

Intressant nog väljer dock Guillou att ägna en stor del av artikeln till vad som skrivits på Svenska Dagbladets ledarsida under förra veckan. Det är väl ett gott kvitto på han läser och tar intryck. Några klargöranden är dock på sin plats med anledning av Guillous tillmälen i sin artikel Sluta dalta med de svartklädda provokatörerna.

Det kom på sin höjd en femtedel så många demonstranter som arrangörerna hade hoppats; den säregne knäppgöken på Svenska Dagbladets ledarsida räknade skadeglatt till blott 1500 deltagare.

/.../

Den säregne i Svenska Dagbladet gjorde förtjust jämförelser med pogromer i det gamla Östeuropa, alltså massmord och folkfördrivning, och intygade att det håller på att bli omöjligt för judar att bo i Malmö.
Och det är här, alltså, som det är läge att klargöra. Med "den säregne knäppgöken" åsyftar Guillou inte undertecknad, utan ledarsidans kolumnist Göran Skytte. Guillou brukar återkommande beskriva Skytte just i psykiatriska termer.

Senare i krönikan byter dock Guillou måltavla.
Samma ledarsidas frivilliga språkrör för Säkerhetspolisen tolkade koranen efter eget huvud och kom fram till i stort sett samma slutsatser som den säregne.
Och det är alltså jag: ledarsidans frivilliga språkrör för Säkerhetspolisen. Då var det utrett.

Det anmärkningsvärda med texten är dock inte okvädningarna. Det är att Guillou säger att vi, Skytte och jag, har rätt i sak.
Däremot har dessa skribenter dessvärre rätt när de riktar sin kritik mot vänsterns slapphet i förhållande till de små svartklädda fanstygen, de som kallar sig Antifascistisk aktion, Global intifada, Osynliga partiet och liknande.
Rätt igen, alltså. Dessutom visar det sig att Guillou i texten tar upp två RAF-kopplingar som undertecknad tidigare nämnt. Det är förstås en slump, även om man lätt kan få intrycket att Jan Guillou skaffat internet...