torsdag, april 02, 2009

Dåliga råd

USA under Barack Obama tänker söka plats i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det kan låta fint, men i dagens SvD förklarar jag bristerna med resonemanget.

I rådet sitter några av världens värsta förtryckarregimer, såsom Kina, Kuba och Saudiarabien. Majoriteten av rådets 47 stater saknar grundläggande demokratiska fri- och rättigheter. Rådet domineras av en allians av länder från Afrika och Mellanöstern understödda av Kina, Ryssland och Kuba, som använder rådet för att skyla över egna människorättsbrott.

Detta återspeglas i valet av rådgivare och observatörer. Bland rådets experter återfinns således amerikanen Richard Falk, som tror att terrorattackerna den 11 september 2001 var en inhemsk sammansvärjning, och schweizaren Jean Ziegler, som var en av grundarna till Muammar Qaddafi Human Rights Prize.

Sällan granskas de riktiga skurkstaterna, och rådet börjar allt mer bekämpa demokratiska fri- och rättigheter. I den senaste sessionen antogs en resolution som syftar till att förbjuda smädande av religioner (läs islam).

Nu riskerar USA att legitimera vansinnet.
De konkurrerande mjukbrallorna tycker att Obamas giv är en bra idé. Pär Ahlin på Dagens Nyheter skriver att:
Visst kan åtskilligt som inte är så fördelaktigt sägas om rådet, men det centrala är egentligen inte medlemskapet i sig utan att det så tydligt markerar en ny amerikansk inriktning.
John Bolton, George W Bushs gamle sändebud till FN, säger dock som det är till Washington Post.
This is like getting on board the Titanic after it's hit the iceberg.