torsdag, april 02, 2009

Dagens citat

I senaste numret av Brottsförebyggande rådets tidskrift Apropå (1/2009) sätter Säpo-chefen Anders Danielsson fingret mitt i en fantastisk paradox.

– Säpo är dels en säkerhetstjänst, dels en polisiär myndighet. Säkerhetstjänsten ska ingripa så tidigt att det aldrig blir polisiärt. Samtidigt är det först när det finns ett konkret brott som vi får tydliga och starka befogenheter, som hemlig kameraövervakning eller buggning.