måndag, april 20, 2009

Den svensksomaliska terrorkopplingen

För några veckor sedan avslöjade jag att en svensk medborgare med somaliskt ursprung suttit häktad i England sedan den 28 maj förra året. I morgon tisdag inleds rättegången mot honom, varför Svenska Dagbladet har en nyhetstext om saken.

Det visar sig att mannen är väl känd av svensk säkerhetspolis, därför att han förekommit i den utredning som riktades mot svenske medborgaren Yassin Ali. Och jag citeras i nyheten.

Den åtalade är känd av säkerhetspolisen, Säpo. Han har tidigare förekommit i utredningen mot den svenske medborgaren Yassin Ali, som suttit häktad i Sverige i 105 dagar. Yassin Ali misstänktes för att ha samlat in pengar till terroriströrelsen Shabaab i Somalia men släpptes i juni i fjol. Några månader senare lades utredningen ned i brist på bevis.

I fjol kontaktades kammaråklagare Ronnie Jacobsson i Stockholm av en åklagare i Storbritannien som bad att få ta del av bevismaterialet i Yassin Ali-utredningen där 32-åringen förekommer.

– Vi har försett dem med viss information som vi erfor i en utredning mot tre somalier. Han förekom i avlyssnade samtal. Vi lämnade även vissa andra uppgifter till engelsmännen, säger kammaråklagare Ronnie Jacobsson.

Kammaråklagaren vill inte gå in på några detaljer utan hänvisar till sekretessen som omgärdar ärendet. Det står dock klart att det svenska bevismaterialet ingår i åtalet mot 32-åringen men exakt vilken roll det spelar vill Ronnie Jacobsson inte spekulera om.

– Åtalet gäller i huvudsak fynd som gjorts av engelsk polis. Det är inte bara på uppgifter härifrån som de väckt åtal på.

Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson har följt fallet och var den förste journalisten att berätta om den frihetsberövade svensken i Storbritannien. Han menar att 32-åringens roll i utredningen som lades ned i september inte varit helt obetydlig.

– Enligt mina källor, både inom den svensksomaliska diasporan och inom rättsväsendet, hade den i London åtalade svenske medborgaren i uppdrag att som kurir föra ner pengar – insamlade i Sverige – och viss utrustning till Somalia. Uppgifter gör också gällande att en resa till Somalia ägt rum, säger Per Gudmundson.
Detta är spännande nyheter, med flera dimensioner. Man kan se historien på minst två sätt.

Ur en synvinkel är det djupt problematiskt att en svensk medborgare blir häktad i Storbritannien och får bevis slungade mot sig ur en svensk utredning som blev nedlagd. Den bevisning som inte räckte till för att fälla Yassin Ali skulle i detta resonemang inte vara mycket värd i föreliggande fall heller.

Ur en annan synvinkel är det djupt problematiskt att svenskt rättsväsende hållit Yassin Ali fängslad i 105 dagar utan att komma fram till fällande dom, medan britterna kan gå i en annan riktning. Tänk om den brittiska utredningen visar att Yassin Alis kollega var skyldig - och svensk rätt missade både honom och Yassin Ali! Att Yassin Ali blivit ledare i en väpnad rörelse i Somalia (som jag avslöjade i en tidigare artikel på SvD) antyder på ytterligare ett sätt att det är britterna som har rätt.

Hur som helst. Det finns nu skäl att beskriva förloppet som följer:

Yassin Ali och hans vänner bedrev insamlingsverksamhet i Sverige för väpnad kamp i Somalia. Den i London häktade svenske medborgaren var verksamhetens kurir. Det svenska rättsväsendet misslyckades att stoppa förloppet. Yassin Ali är idag ledare i en somalisk väpnad rörelse med mängder av människoliv på samvetet. Hans hantlangare står åtalad i England.