torsdag, april 30, 2009

Terrormisstänkta svenskar i rätten för bokföringsbrott

Rättsväsendet misslyckades med att leda i bevis att några svenska medborgare med Yassin Ali i spetsen finansierat terrorism i Somalia. Detta trots att de öppet stöttat det så kallade motståndet, och trots att den somaliska diasporan i Sverige allmänt vittnar om insamlingar till Shabaab. Männen utmålade sig i stället i den efterföljande debatten som offer för en orättfärdig repression.

Efter att männen försatts på fri fot har en av dem, Yassin Ali, återvänt till Somalia och grundat Hizbul Islaam – en väpnad rörelse som bara efter några veckors existens hade ett femtiotal människoliv på sitt samvete. Och en annan svensksomalier i bekantskapskretsen har ställts inför rätta i London, misstänkt för penningstöd till terrorism i Somalia.

I Sverige jobbar vi lite annorlunda. Och visst, terrorism behöver kanske inte alltid bekämpas med vaga och tvivelaktiga terrorlagar. Gangsterkungen Al Capone åkte ju en gång dit för skattebrott. Men det resonemanget förutsätter att det vanliga rättsväsendet fungerar.

Sent omsider har svensk rätt möjligen kommit ikapp. Måndagen den 27 april hölls huvudförhandlingar i Stockholms tingsrätt – där en av männen är åtalad för grovt bokföringsbrott. Åklagaren yrkar på två års fängelse, och försvarsadvokaten på villkorlig dom och samhällstjänst. Domslut meddelas måndagen den 11 maj klockan 13.30.

Räkna inte med att pressen rapporterar hur det går. Historier som går på tvärs mot den etablerade dramaturgin, och alltså visar att den misstänkte inte är ett offer för en neokonservativ komplott utan snarare tvärtom, är inte så intressanta att berätta.

Målet mot Yassin Ali, också gällande grovt bokföringsbrott, har Stockholms tingsrätt preliminärt utsatt till den 10 juni. Förutsatt att den åtalade kan delges stämning och kallas. Han kan ju vara svår att nå med tanke på nya jobbet i Hizbul Islaam. Enligt en av mina källor har Yassin Ali dock setts i Stockholm nyligen.