lördag, maj 23, 2009

Svenske Oussama Kassirs instruktioner: träningsläger för jihad

Svenske medborgaren Oussama Kassir befanns nyligen skyldig till att försökt ha skapa ett jihad-träningsläger i Bly i Oregon. Bland bevisningen mot honom fanns de handledningar i jihadträning han själv delvis skrivit och distribuerat på internet, genom sin "organisation" Islamic Media Center.

I expertvittnet Evan Kohlmanns inlaga till rätten (pdf 1 och pdf 2) kan man läsa delar ur en av de instruktionsböcker som spreds. Boken uppges vara författad av en Abu al-Khansaa med hjälp av en Abu Khadijah. Det sista namnet anses vara Oussama Kassirs nom de guerre – hans epost var khadija1417@hotmail.com.

Abu al-Khansaa är noga med att påpeka att Abu Khadija – svensken – varit medförfattare.

"Tack till Abu Khadijah och broder Abu ad-Dardaa som gav mycket hjälp."

"Pris vare Allah har vi lyckats etablera många läger i våra länder med hjälp av broder Khadija."

"Några av [kurserna] tar bara två dygn, till exempel 48-timmarskursen och 72-timmarskursen, som är skrivna av Abu Khadija i Salafibreven, så tack till honom."
Att instruktionerna haft värde försäkras också.
"Den här snabba handledningen är nödvändig för att träna en nybörjar-mujahid, som kan arbeta fritt i lätta operationer som patrullering, transport och dödande. Med andra ord behövs inte så mycket för att en aspirerande mujahid ska kunna manövrera på slagfältet, förutom kurser i säkerhetstänkande, signalgivning, kartor, vapen och annat. Om lägren i Afghanistan fortfarande opererar är det bättre att åka till dem, men läget är tufft, så det är oundvikligt att förflytta lägren bakåt, och förkorta träningsperioden till en vecka för att ge plats för träning åt alla medlemmar. Då tidspressen är hård på alla bröder, och det är nödvändigt att på alla sätt förbereda sig, kommer denna kurs att vara en metod för bröder i olika länder att etablera ett läger snabbt och stänga det snabbt utan att dra till sig uppmärksamhet eller misstankar. Pris vare Allah har vi lyckats etablera många läger i våra länder med hjälp av broder Khadija, och vi har dragit stor nytta av dem, därför att de gjort det möjligt för bröderna att slippa resor, och slippa leta efter flyktvägar. Några av dem tar bara två dygn, till exempel 48-timmarskursen och 72-timmarskursen, som är skrivna av Abu Khadija i Salafibreven, så tack till honom."
Handböckerna ger detaljerade råd. Och även om min översättning av Kohlmanns översättning från arabiskan har sina brister går innehållet inte att missförstå. Kassir jobbade verkligen med att etablera träningsläger för jihad.
"Att etablera ett läger idag är inte lätt, förutom genom bestämda och starka händer som vill ha träning och heligt krig. Det gives inte utrymme för skämt och skratt, för Allah har beordrat oss att träna och förbereda oss tills dess att det heliga krigets frukter kommer. Genom Allahs nåd har de grupper som varit mest framgångsrika kontinuerliga och mobila gömda träningsläger, men den grupp som bara ligger i sin linda är i sig själv ett läger i berg och skog. Den som vill skapa en godhjärtad grupp, för att bekämpa Allahs fiender och sprida Allahs ord, kan etablera ett läger i skepnad av scouter, så att inga misstankar väcks."

"Antalet i en grupp behöver vara 14 bröder, och de måste ledas av en man som har erfarenhet av heligt krig motsvarande säkerhetsofficers grad. Leta efter en plats totalt avskiljd från staden, i en bergig region, helt isolerad, såsom områden med tjock skog, berg och höjder. Samråd med bröderna om en plats, och om avresa till denna plats för att inleda lägret. Packa ryggsäcken med yxa, kniv, små men ordentliga rep, vattenflaska, kamouflagekläder i rätt färgskala. Som mat lämpar sig fiskkonserver, och erforderliga mängder dadlar, svartfrön och honung. En spade och fyra hackyxor, en nedmonterad Kalashnikov, 200 kulor, två granater, granatgevär och två kommunikationsradioapparater – allt helt undangömt och militäriskt packat."

"Lägret måste vara 30 meter långt och 10 meter brett, utanför måste omgivningen lämnas orörd och naturlig, och lägret måste förläggas till en plats med tät skog så att det blir svårt att se från ovan, vid foten av ett isolerat berg eller i en dalgång nära vatten."

"Starta den första lektionen i en cirkel med Emiren som ledare. Det är en kurs i handeldvapen: att öva att ta isär och sätta ihop en Kalashnikov, och andra vapen, fram till klockan ett. Håll lunchbön. Ät kokt ris med saltat vatten. Vila en timme och ät lättare sötsaker av honung och socker. Återgå till vapenlektionen, montera och ta isär. Ta tid och tävla om vem som tar isär och plockar ihop vapnet snabbast. Klockan fyra leder Emiren en tur i omgivningarna; två män måste stanna i lägret med vapen och kikare. Klockan fem återsamling, följd av lektioner i det heliga krigets skrifter. Klockan sex, en halvtimmes vila. Klockan sju: Emiren ger en kort instruktion om nattpatruller, kommunikation inom gruppen med lösenord, och annat. Klockan åtta är det kollektiv bön vid solnedgången. Klockan nio äts middag och fördelas patrulltjänst, varefter det bjuds dadlar, honungsvatten och svartfrön. Vid tio är det total tystnad i lägret. Emiren kontrollerar alla lägrets avdelningar, och nattpatrullerandet inleds."

"Vakten är viktig för lägret, och har ingen annan uppgift än att tidigt varna från långt och kortare håll. Två män inne i lägret, och två män på utsidan, på en höjd. Man signalerar med djurlika eller insektslika läten för olika händelser, och bröderna ska öva på att använda lätena. Bröderna utanför lägret ska ha en granat och en Kalashnikov, och den andra granaten och granatgeväret stannar inne i lägret med Emiren. Bröderna utanför ska stå i direktkontakt med Emiren. Eld och eldande är totalförbjudet, och allt ska vara tyst som om ingen fanns i lägret eller i skogen. De fyra i vaktpasset byts av varannan timme. Ersättarna väcks i tystnad utan att störa de andra, och utan att positioner överges."

"När den tredje dagen kommer görs samma övningar fram till klockan nio, när det riktiga arbetet startar. Emiren håller ett möte i böneutrymmet, och övningarna innehåller ålning medelst hasning, brottning, skyttegravsgrävning, snabba metoder för att döda, knopar, övervakning, kartläsning, planering och annat som hinns med om Allah vill:
– En snabbkurs i att gömma lätta vapen under kläder, och hur man nedmonterar en Kalashnikov och gömmer den i kläder.

– Två bröder: en med vapnet och en med ammunitionen, övar på förflyttning framåt och runt, och hur man lämnar över ammunition till varandra, och skiftar vapnet från den ena handen till den andra. Denna övning görs av två bröder tillsammans med två andra, både ålande och upprätt, i en timme.

– En snabbkurs i att klättra snabbt i träd, tillsammans med en snabb kurs i hemliga signaler, och hur man gör koder och förvränger sin röst.

– En snabbkurs i tekniker att döda, i metoden att sticka i nacken, närstrid med kniv, och hur man avväpnar sin fiende med dödliga attacker mot kroppen – som hjärtat, ryggen, nacken och andra platser.

– Kort kurs i mentala förberedelser när det gäller planering, studier av måltavlor, förberedelser att resa till målet och därifrån, attackera målet, och en lektion i möjligheten att attacken misslyckas.

– Kort kurs om andra vapen, bilar, motorcyklar och deras hastigheter, och vad som nu används i respektive region.

– En kort kurs om organisationerna, om att skapa celler, och hur de kommunicerar med och reser till varandra.

– Kort säkerhetskurs om patruller, och hur Emiren ska skyddas med vaktgruppens kroppar, och hur man förflyttar Emiren samtidigt som han skyddas med vaktens kroppar."
"På den fjärde dagen är det dags för en expedition utanför lägret, förberedd av en motoriserad grupp bröder försedd med Kalashnikovammunition och en granat. Målet är en specifik plats som en grotta som Emiren bestämt och inte berättat för någon om. Knivar, ammunition, nödvändigheter och saker packas, och marschen går till man kommer till en lämplig plats där packningen tas av. Platsen bör ligga omkring en timme från lägret, mot bergen till, och efter allmänna förberedelser bär varje broder sin egen packning, och turas om att bära Kalashnikoven, granaten, och granatgeväret. Avbytt broder får gå i täten, i bakersta ledet går de som bär vapnen. Längst fram går Emiren och den av Emiren utsedde patrulledaren. På väl avvägda platser, där det inte finns risk för eko, och där inte oljudet hörs, startar eldgivning med Kalashnikov och annat vapen. Tre kulor för varje broder, i tre olika stridspositioner vardera. Stående, lutande, liggande och springande. En snabb uppvisning i ålning, inbrytning, klättring, repkastning och hinderlöpning företas av två bröder. Emiren applicerar ett stort stycke tyg, inklätt med tvättsvamp och limmat, på geväret vid eldgivningen för att tysta oljud och eko. Han ger även en kort instruktion i hur man tillverkar ljuddämpare, och hur man bygger dem snabbt av plastburkar och annat, varefter bröderna övar prickskytte på olika mål."

"På den femte dagen, dagen för avfärden, kommer bröderna att sova ut efter en väldigt tröttande kväll, och efter skymningsbönen vilar de tungt i fyra timmar. Därefter:
– Samling med Emiren i böneutrymmet, fysiska övningar i en halvtimme.

– En lektion om Profetens liv, hans krig, och en påminnelse om Allah och livet efter detta, lidandet och fasorna i helvetet, samt om det ohyggliga i Allahs bestraffningar."
"Den här föreläsningen har en fortsättning i andra kurser om hur man etablerar celler och opererar med dem, men här har det helt kort handlat om att skapa underjordiska hemliga väpnade träningsläger, för bröder som vill dra iväg för att söka Allahs förlåtelse. Jag ber till Allah att instruktionen är fullständig i sina grundelement, och att det hålls många kurser, och att bröderna kan studera dessa enkla stycken, fulla av förtjänster och valmöjligheter. Tiden pressar oss alla, och varje själ kommer att få en smak av döden, så jag vill tacka Islamic Media Center, som utmärkt sig genom kurser för alla deltagande bröder, och jag önskar publicera denna kurs i en manual som andra kan dra nytta av. Först och sist tackar jag Allah, upphöjd och ärorik, att han höll oss levande länge nog att avsluta denna kurs."