tisdag, juli 14, 2009

Fighters and Lovers trotsar svensk terrorlagstiftning

Lawfare är en term som beskriver hur rättsliga medel kan användas i krig. I stället för riktiga vapen kan en stridande part använda exempelvis tvetydigheter och oklarheter i internationell rätt för att skaffa sig vad som ser ut som moralisk överhöghet, eller sätta motståndarens medel i folkligt tvivelsmål.

Fighters and Lovers var ett danskt initiativ med syfta att undergräva Danmarks ambitioner att bekämpa terrorism. Genom att sälja klädesplagg och högljutt skänka det ganska blygsamma överskottet till PFLP och FARC, och följaktligen anklagas för att stödja terrorism, ville Fighters + Lovers göra gällande att lagreglerna om terrorismfinansiering får orimliga konsekvenser, och alltså att terrorismbekämpning är fel.

Efter en långdragen process dömdes sex gärningsmän slutligen till varierande straff upp till 6 månaders fängelse, villkorligt. Sedan dess har verksamheten internationaliserats.

I dag lanseras Fighters and Lovers i Sverige. Enligt lanseringstexten sker detta som en reaktion på det justitieministermöte som hålls i Stockholm i dagarna, då EU-gemensamma riktlinjer för bland annat terrorismbekämpning ska dras upp i det så kallade Stockholmsprogrammet. Men det handlar förstås om lawfare.

Några personnamn nämns inte i pressreleasen, men en Jesper Nilsson står som kontaktperson för sajten hos nic.se. Jag antar att fler namn blir synliga när det svenska åtalet, så småningom, väcks.