onsdag, juli 15, 2009

Radikal Göteborgspredikant stöttas av Alingsås Kommun

Predikanten Anas Khalifa (blogg) tillhör det radikala gäng i Göteborg som utgör navet för mycket av Västsveriges militanta islamism.

Tidningen Dagen uppmärksammar att Alingsås kommun missat, eller ignorerat, det när man valt att hjälpa till med firandet av Mohammeds Dag på Stora Torget.

- Jag ser inte det här arrangemanget som missionerande, säger Lena Lidén, barn- och ungdomskultursekreterare, som via ett pressmeddelande hälsar Alingsås invånare välkomna.

Pressmeddelandet, som bland annat gått ut till media och kommun-anställda i Alingsås, är från Kultur- och fritidsförvaltningen och informerar om programmet under Mohammeds Dag. Det blir läsning ur Koranen, en person kommer att berätta om sin väg till islam, den radikale förkunnaren Anas Khalifa ska tala om vad islam är och vem som är muslim, och en person kommer att tala under rubriken "Profeten Muhammads generositet". Dagen avslutas med frågepanel.

I pressmeddelandet bifogas även en youtube-länk där man kan höra Anas Khalifa tala, bland annat om islam som den "största gåvan till mänskligheten". Den 26-årige göteborgaren är känd för att han bland annat säger att det är förbjudet för muslimer att bli vän med kristna.

- Det var mest för att visa vem han är. Jag vet inte vad han kommer att tala om den här dagen, eftersom vi inte ska medverka, säger Lena Lidén, på Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås.

Men ni hjälper ändå till med marknadsföringen. Varför det?

- För att vi har ett samarbete med den islamiska föreningen och kommer ha ett samarrangemang i september, Ramadan-festen.
Kommuner kan naturligtvis inte ha koll på allt. Mer bekymrande i mina ögon är alltså att Alingsås Islamiska Center tydligen inte har spärrar mot radikalismen.

Uppdatering:

Pigga Världen Idag rapporterar att Anas Khalifa inte längre ska delta på Mohammeds Dag-firandet.
En radikal ung muslim skulle ha talat på Stora torget i Alingsås denna söndag, ett arrangemang som kommunen hjälpt till att marknadsföra. När kommunen varnade för honom, drogs namnet in. Nu vill ingen av arrangörerna ta ansvar för att Anas Khalifa bjöds in.

– När jag såg hans namn i utskicket sa jag till föreningen att han kanske inte var rätt person för det här sammanhanget, så han togs bort från talarlistan, säger Lena Lidén på Kultur- och fritidsförvaltningen i Alingsås.

Men då hade namnet redan tagits med i ett pressmeddelande.

Anas Khalifa från Göteborg är känd som en ung, karismatisk och radikal muslim, som bland annat menar att muslimer inte ska umgås med icke-muslimer mer än nödvändigt.
Det var Lena Lidén som skickade ut meddelandet, bland annat på kommunens kalender, om Muhammeds Dag som arrangeras nu på söndag. Bakgrunden är att kommunen i höst samarbetar med Alingsås islamiska centrum om avsluta den muslimska fastemånaden Ramadan med en fest i kulturhuset den 25 september.

Khalid Abdelrazeq Mohammad Alshafee vid Alingsås islamiska center säger att Anas Khalifas namn fanns med som ett ”förslag” på talarlistan.