torsdag, augusti 20, 2009

Hunky dory

Det drar ihop sig till budgetförhandlingar på Harpsund, varför jag på SvDs ledarsida skriver om den några år gamla och oväntat sevärda romantiska komedin Kate & Leopold.

I den romantiska komedin Kate & Leopold (James Mangold, 2001) transporteras en adelsman från 1800-talet till nutiden. Filmens romantiska sida bygger på att den ovanligt hunkige hertigen, spelad av Hugh Jackman, uppvaktar Meg Ryans självcenterade reklambranschkarriärist, med förväntat resultat. Det komiska består i mötet mellan ålderdomliga dygder och en ytlig nutid. Leopolds ädla och rättframma ridderlighet vinner förstås i längden, men för att vinna Kate försöker han först att anpassa sig en smula till 2000-talets mått av cynism och ögontjäneri.

Bland annat lär sig hertigen att ett arbete idag inte är värt att utföra om det inte uppmärksammas:

”Om en man diskar och ingen ser honom göra det – har det då hänt?”

Det ska medges att steget från Hugh Jackman till Fredrik Reinfeldt är mer än långt, och att budgetförhandlingar sällan kan passas in i romcom-genren. Men Leopolds fråga om diskens existens är nog så giltig när alliansregeringen i dagarna samlas till budgetöverläggningar på Harpsund.