måndag, september 07, 2009

Abu Iad och pressetiken

I förre IB-agenten Gunnar Ekbergs självbiografi De ska ju ändå dö återges delar ur ett brev, som IB:s försvarare presenterade i samband med att IB-affären avslöjades. Brevet publicerades tydligen bland annat i Kvällsposten den 7 december 1973.

Brevet ska vara skrivet av Jan Guillou, och är riktat till DFLP, med instruktioner om hur de bör behandla den avslöjade agenten Ekberg vid dennes planerade besök i Beirut.

Ekberg beskriver historien i kapitlet "En dödsdom", vars inledning jag tar med här, för att sedan återge utsnitten ur brevet.

"Någon av de här dagarna i skiftet januari-februari satt Jan Guillou och skrev ett brev till Abu Leila, en av Demokratiska Folkfrontens ledare som jag träffat vid mina resor. I brevet gav han Abu Leila instruktioner att förhöra mig när jag kom ner.

Jan visste sedan ungefär i december, genom Håkan Isacson som skvallrat för Peter Bratt, att jag var agent för IB. I december hade Jan rest till Mellanöstern och diskuterat den svenska underrättelsetjänsten och mig med sina kontakter där.

När han nu satte sig ner för att skriva brevet visste han också. bland annat genom David Kaloti, när jag skulle resa till Beirut. Jag hade samordnat min resa med Anders Eriksson, som troligen ännu inte var informerad av Jan. Det var däremot David Kaloti, som hakade på min resa så fort han fick reda på mitt avresedatum. Min resa var alltså inte någon hemlighet i den inre kretsen kring Jan Guillou och Staffan Beckman.

Brevet skickades med kurir till Abu Leila. Kuriren var troligen David Kaloti, som åkte ner en vecka före mig. Han tog kontakt med mig när jag kom till Beirut.

Brevet var undertecknat Abu Iad, enligt Jan en signal om att innehållet var av största vikt.

Jan gav genom kuriren också instruktioner till Abu Leila att se till att jag skuggades för att kartlägga mina kontakter.

Brevet var ganska långt och innehöll detaljerade anvisningar om hur ett förhör med mig skulle gå till.

Nedan återges valda delar av brevet:

Abu Leila
DPFLP HEMLIGT
Beirut

Kära kamrat!

Detta kommer att bli det mest betydelsefulla brev jag någonsin skrivit. Tyvärr måste jag skriva i stor hast, eftersom kamrat D ska resa till Beirut tidigare än väntat.

Jag hoppas jag kan förklara det hela. Det handlar om Gunnar Ekberg, den svenske spionen. Han kommer till Beirut omkring en vecka efter att du fått detta brev. Han kommer i sällskap med en eller två andra personer, om vilka jag ingenting vet – de kan också vara spioner, de kan vara vanliga sympatisörer med vår rörelse här i Sverige. Inom en tid av ungefär två månader kommer en tidskrift att publicera en mycket omfattande artikel om svensk underrättelseverksamhet och spioneri. Historien om Gunnar kommer att vara en del av det hela.

Därför har jag planer på att själv fråga ut honom (tillsammans med några andra kamrater i vårt parti – eftersom han också har infiltrerat partiet) och jag gjorde upp några planer på att verkställa detta förhör på ett ganska drastiskt sätt. Det vill säga, att hota honom mycket strängt att välja mellan samarbete och ... ja, du kan använda din fantasi.

/.../

IB har hela tiden lämnat vidare all hans information till Israels underrättelsetjänst, till Mossad eller Shin Beth. Jag vet inte om Gunnar själv känner till att han i själva verket har arbetat för israelerna hela tiden, eller om han trodde, att han endast arbetade för militären i Stockholm. Men om så är fallet, vad i helvete tänkte han då om den där operationen i Mellanöstern, varför skulle någon vänta sig att svenska Försvarsstaben var intresserad av den palestinska motståndsrörelsen? Detta är något som du får ta reda på – liksom också avsikten med hans flertaliga resor till Mellanöstern.

/.../

Vilka var hans egentliga uppdrag i Mellanöstern?
Arbetar han också direkt för israelerna?
Är han nu, då han är nere där, denna gång på israelisk eller svensk anmodan?
Hur mycket har han sammanlagt rapporterat om motståndsrörelsen?
Har han hela tiden lämnat rapporter till Försvarsstaben eller har han också rapporterat till någon annan organisationsavdelning, svensk eller israelisk?
Vad känner han till om andra agenter i Sverige?
Varför har han gjort allt detta, av personliga eller ekonomiska motiv?
Om svaret på fråga två är nekande: Känner han till att all hans information har lämnats till Israel?

/.../

Du måste minsann göra klart för honom att om han inte talar, ska du gå till väga med honom på det sätt som är den normala behandlingen av spioner. Slut ett avtal med honom: om han talar får han leva – men gör också klart att du inte tolererar något dubbelspel.

/.../

Gunnar är under alla omständigheter mer värdefull i levande tillstånd än som död. Även om jag vill att du ska göra klart för honom att han kommer att bli skjuten, om han inte samarbetar, vill jag inte att han ska skjutas.

Du förstår, detta är något som man måste se mycket vetenskapligt och politiskt på. I min stora tidskrift vill jag avslöja en spion, den första Svenska spion som avslöjats inom en svensk organisation, som lever.

/.../

Förvisso är denna operation något du måste förbereda omsorgsfullt. Men det vet du redan. Använd en bandspelare. Sänd mig ett band. Lycka till.

Med kommunistisk hälsning,
ABU IAD