tisdag, september 22, 2009

Hamiltons blandning

En förmiddag på läktaren i kammaren resulterade i följande referat av budgetdebatten, på SvDs ledarsida.

Den här budgeten, utbrast Folkpartiets ekonomiskpolitiske talesman Carl B Hamilton, skulle Martin Luther ha kunnat lägga fram!

För yngre läsare kanske det är bäst att understryka att detta var menat som beröm. I motsats till den idag mer kände Lex Luthor, den flintskallige vetenskapsmannen som ständigt sysselsätter Stålmannen, menade Martin Luther att ”arbete befordrar hälsa och välstånd, och förhindrar många tillfällen till synd”.

Enligt Hamilton kvalificerar sig finansminister Anders Borg i och med budgetpropositionen, som fått namnet Jobba Sverige ur krisen, till ”en modern Martin Luther som bytt ut katekesen som hjälpmedel till förmån för nationalekonomin och kalkylatorn.”

Riksdagsdebatten igår var i övrigt ganska förutsägbar. Den var faktiskt så förutsägbar att Borg hade med sig rekvisita för att omedelbart kunna undergräva kritiken från – apropå tunnhåriga män med vetenskaparambitioner – Thomas Östros, Socialdemokraternas ekonomiskpolitiske talesman. När Östros menade att regeringen sänker skatterna för ”lånade pengar”, kunde Borg dunka regeringen Perssons gamla höstbudget från 2005 i pulpeten, och påpeka att det gjorde Socialdemokraterna också när de satt vid makten.

Jag måste säga att Hamilton var debattens höjdpunkt. Tyvärr verkar hans blogg inte lika humoristisk (bortsett det pipdoftande namnet).