måndag, september 21, 2009

Rätta!

Noterar att användaren Suladna ändrat Wikipedia-artikeln om mig så att den nu påstår att jag "förespråkade i tidskriften Svensk Linje (2009) ett förbud för muslimska kvinnor att bära slöja på vissa håll", vilket är felaktigt. Tvärtom förespråkar jag religionsfrihet. Jag diskuterar gärna slöjan, även som instrument för institutionaliserat kvinnoförtryck, men förespråkar definitivt inget förbud.

I den artikel i Svensk Linje (pdf) som lexikografen troligtvis åsyftar men sannolikt inte läst, spekulerade jag i vilka politiska reformer jag tror Sverigedemokraterna skulle finna önskvärda.