torsdag, december 03, 2009

Nazi punks fuck off

Stiftelsen Expo har presenterat en kartläggning av vit makt-rörelsens aktiviteter förra året. Om denna skriver jag idag på SvDs ledarsida.

Sammanlagt 39 organisationer utförde 1946 aktiviteter, mest inför och kring nationaldagen och Salemmarschen. Det kan låta mycket. Av aktiviteterna var dock 1733 propagandaspridning, som affischering, medan 162 var offentliga framträdanden, torgmöten eller flygbladsutdelning. 13 var demonstrationer.

Det höga antalet organisationer är inte heller rättvisande, då delar av nazirörelsen numera har låtit organisera sig som nätverk av lokala grupper. I själva verket är fyra organisationer helt dominerande i vit makt-miljön. Dessa är för närvarande dessutom tämligen splittrade sinsemellan.

Varför då bry sig? Anledningen är våldsanvändningen och brottsligheten. Enligt Brottsförebyggande rådets statistik över anmälda hatbrott 2008 härleddes 700 fall till vit makt-ideologin. Säpos rapport Våldsam politisk extremism kartlade 845 personer som varit aktiva i vit makt-miljön mellan 1999 och 2009. Totalt kunde till dessa kopplas 1225 politiskt motiverade brott och 5332 andra brott. Det senaste kvartsseklet har 23 människor mördats av personer med kopplingar till naziströrelserna (Expo 4/08).

Ett tillslag 2008 borde verka tillnyktrande för dem som tror att nazismen inte utgör något hot. Hos en 28-årig medlem i Svenska Motståndsrörelsen påträffades ett vapenförråd med sprängmedel, en kpist, ett halvautomatiskt gevär, ett kulgevär med ljuddämpare, två pistoler, en revolver, samt omkring 3800 patroner. Det borde ses som terroristbrott.
Det intressantaste är dock att nazirörelsen inte tycks uppleva något uppsving. I land efter land i Europa pågår en nationell väckelse, där partier som Vlaams Belang eller SPV kan gå hur starkt som helst i opinionen. Men nazisterna verkar ha svårt att dra nytta av detta. Kanske är det så att antisemitismen, den klassiska utgångspunkten för ideologin, är svår att sälja in till nya målgrupper, som kanske snarare ser muslimskt inflytande i Europa som problematiskt? Har man helt enkelt valt fel fiende?