torsdag, december 03, 2009

Nya lagar mot uppvigling till terror?

Sverige är på väg att anpassa terrorlagstiftningen till EU. Tidningen Riksdag & Departement refererar:

EU-reglerna, som antogs 2008, innebär att offentlig uppmaning till terrorism samt utbildning och rekrytering för terrorism ska vara straffbart över hela unionen. Det gäller till exempel om budskap som manar till terrorism sprids via internet.

En bred majoritet i riksdagen, de borgerliga och socialdemokraterna, har tidigare gett klartecken till Sverige säger ja till att utöka EU:s lag mot terrorism. Men nu handlar det om de konkreta lagändringar som krävs för att genomföra reglerna i Sverige. I morgon beslutar regeringen att skicka ett förslag för granskning hos juristerna i Lagrådet innan en proposition läggs fram i riksdagen.

I riksdagen är Vänsterpartiet och Miljöpartiet motståndare till att bygga ut EU-reglerna så att även uppmaning till terrorism kan straffas.
Givet Sveriges ganska vidsträckta yttrandefrihetstradition är det svårt att se att denna lag någonsin skulle få någon effekt här.

Ta exempelvis Mohamed Moumou, den svenske medborgare som innan han blev andreman i al Qaida i Irak och sprängde sig till döds var redaktör för terrorgruppen GIA:s nyhetsbrev Al Ansar. Skulle han kunna ha fällts för uppvigling?

Eller ta Oussama Kassir, den svenske medborgare, dömd till livstids fängelse för terroristbrott (bland annat brottet spridning av terroristpropaganda) i USA, som var pionjär inom jihadistpropaganda på internet med sitt Islamic Media Center, som kan sägas vara en av al Qaidas första webbcentraler (exempel 1, 2, 3). Skulle han ha fällts för uppvigling?

Tillåt mig tvivla. Dels skulle kultursidesvänstern gått i taket, dels skulle de så kallade MR-organisationerna gjort allt för att påtala ett påstått statligt förtryck riktat mot muslimer. Då det begav sig kallade Jan Guillou GIA:s nyhetsbrev för "en liten nyhetsbulletin där han kritiserade militärdiktaturen i sitt hemland", och Mohamed Moumou förklarade framgångsrikt i pressen att han var "förföljd" av Säpo. I fallet Kassir anser MR-gruppen Charta 2008 fortfarande, efter den amerikanska livstidsdomen, att han är "drabbad" av kriget mot terrorismen, samtidigt som man antyder att rättegången inte varit rättvis.

Ett åtal med utgångspunkt i en ny utvidgad terrorlag skulle nog enbart kunna gå att få massmedialt stöd för om det gällde nazister. Där är det etablerat att hets är straffbart, och nazister betraktas inte som del i en skyddsvärd minoritet. Men nassarna uttrycker sig redan tämligen återhållsamt, för att slippa åtalas för hets mot folkgrupp, varför det nog skulle vara svårt att hitta ett solklart fall. Och i det fall nazister har prövats för terroristbrott har domstolen frikänt, eftersom det inte förelåg någon risk för brottets fullbordan, om jag minns rätt.

Kanske finns det ändå en medelväg.

Abu Usama El Swede, alltså göteborgaren Ralf Wadman, har en lång historia av uppviglande sajter, och fungerar som propagandanod än idag. Skulle han kunna åtalas? Tja, han har ju ett nazistiskt förflutet, vilket gör att pressen nog skulle kunna vändas mot honom. Och hans gärning är väl dokumenterad.

Men troligtvis blir detta en lagändring utan betydelse. Eller?