torsdag, mars 11, 2010

Islamister infilterade brittiska Labour - finns också i Sverige

Efter ett halvårs grävande avslöjade Sunday Telegraph i samarbete med Channel 4-programmet Dispatches, att det brittiska labourpartiet infiltrerats av en islamistisk rörelse, som blivit ett hemligt parti inom partiet.

The Islamic Forum of Europe (IFE) — which believes in jihad and sharia law, and wants to turn Britain and Europe into an Islamic state — has placed sympathisers in elected office and claims, correctly, to be able to achieve “mass mobilisation” of voters.

Speaking to The Sunday Telegraph, Jim Fitzpatrick, the Environment Minister, said the IFE had become, in effect, a secret party within Labour and other political parties.

“They are acting almost as an entryist organisation, placing people within the political parties, recruiting members to those political parties, trying to get individuals selected and elected so they can exercise political influence and power, whether it’s at local government level or national level,” he said.
Avslöjandet gav stora rubriker, men Islamic Forum of Europe tillbakavisade anklagelserna.

I Sverige har detta intressanta fall av islamism/trotskism inte tagits upp i pressen, såvitt jag vet. Det borde dock ske. Islamic Forum är en internationell rörelse. Den finns bland annat representerad i Sverige.

Islamiskt Forum Europa, eller Islamic Forum of Europe Sweden, har sin svenska adress på Bredängsvägen i Stockholmsförorten Skärholmen, och tycks vara knutet till en privatperson med, av namnet att döma, rötter i Pakistan eller Bangladesh. Webbsajten, IFESweden, är en vanlig blogspot-blogg, där ingen aktivitet tycks ha förekommit sedan i september 2008, och där texterna tycks hämtade från centrala IFE i England.

Det skulle vara spännande att höra hur den svenska grenen såg på avslöjandena i Storbritannien.