onsdag, mars 10, 2010

Judar är "smutsiga", bögar ska "dö" – ny gäst hos Sveriges Unga Muslimer

Sveriges största muslimska ungdomsorganisation har bokat en ökänd predikant som huvudattraktion till sin årliga konferens. Han kallar judar "smutsiga" och predikar att straffet för homosexualitet, som han kallar en onaturlig sjukdom, är döden.

När den amerikanske imamen Abdullah Hakim Quick nyligen skulle föreläsa vid King's College London och några andra brittiska lärosäten utbröt kritikstorm. OutRage!, en organisation som kämpar för homosexuellas rättigheter, kallade imamen "antisemitisk och homofobisk" med hänvisning till hans uttalanden i predikningar, och uppmanade King's att stoppa evenemanget.

Nu har Sveriges Unga Muslimer (SUM), som är landets största islamiska ungdomsorganisation med cirka 40 lokalavdelningar och drygt 3500 medlemmar, bokat Abdullah Hakim Quick som huvudattraktion på sin årliga konferens, som i år hålls den 2-5 april i Stockholm. Det är Nordens största muslimska ungdomskonferens, som SUM menar erbjuder "lärorika föreläsningar" och "stimulerande diskussioner".

Någon rubrik för för framträdandet är ännu inte publicerad, så det är svårt att förutsäga om SUM med dessa ord menar Quicks ståndpunkt att homosexuella bör avrättas.

Det är inte första gången Sveriges Unga Muslimer har föreläsare på konferensen vars tidigare uttalanden varit av stötande karaktär. Förra året gästades man av den amerikanske predikanten Khalid Yasin, ett evenemang som dock inte föranledde några rubriker. När samme predikant skulle uppträda i Köpenhamn i februari i år blev debatten desto större. Kontroversen gällde Yasins väl dokumenterade åsikter att judisk och kristen tro är "smuts", att straffet för homosexualitet är döden, att hustrumisshandel är okej, att USA låg bakom terrorattackerna den 11 september 2001, att AIDS skapats av västliga regeringar, att kvinnors jämställdhet med män är "en galen vanföreställning", att kyrka och stat inte går att åtskilja, att Sharialag ska gälla, och så vidare.

I november 2005 arrangerade SUM Forum för unga muslimer i Stockholm, som gästades av den brittiske religiöse ledare Riyadh ul Haq. The Times har med grundlig dokumentation avslöjat honom som en antisemit som predikar jihad, hyllar talibanerna som de enda som kan upprätthålla Sharia, och till och med som motståndare till julfirande och opera!

SUM tar emot statsbidrag – för 2010 har Ungdomsstyrelsen delat av 1.505.174 kronor i etablerings-, struktur- och utvecklingsbidrag. Bland målsättningarna med statsbidragen nämner Ungdomsstyrelsen att mottagarna bör "främja barns och ungdomars demokratiska fostran" samt "främja jämställdhet mellan könen". Som absolut kriterium för statsbidrag nämns att mottagaren ska bedriva "verksamhet som inte strider mot demokratins idéer".

Sverige har nu en gång för alla en vidsträckt yttrandefrihet, i synnerhet i religiösa spörsmål, och det är knappast att anse som något konstigt att religiösa extremister uttrycker sina åsikter även offentligt. Vad som däremot är märkligt är att Sveriges Unga Muslimer, som representerar en åtminstone tänkt mittfåra inom svensk islam, gång på gång, från den miljöpartistiska riksdagsmannen Mehmet Kaplans tid som aktiv i styrelsen fram till idag, väljer att bjuda in predikanter som föraktar judar, homosexuella, kvinnor och demokratiska synsätt.

Förvisso finns dessa åskådningar väl förankrade i breda och etablerade tolkningar av islam, men när en statsunderstödd ungdomsorganisation som säger sig verka utifrån en "balanserad och tolerant islamisk syn" aktivt framhåller hatpredikanter som förebilder - då blir den naturliga reaktionen att ifrågasätta denna mittfåra, alternativt det ärliga uppsåtet i ungdomsorganisationen.