måndag, mars 28, 2011

Muslimska Försvars Förbundet mot Swedish Defence League

En mycket illavarslande militans börjar ta form i Sverige.
Som rapporterats av Expo har ett embryo till en svensk avnämare av English Defence Leauge startats. Swedish Defence League lär ha haft sitt upptaktsmöte i Stockholm den 29 januari. Även om inte mycket aktivitet har synts till, kan potentialen vara stor. Facebook-gruppen har i skrivande stund 1743 sympatisörer. En organisation som lyckats bli ett amalgam av huliganism, vit makt och ett mer intellektuellt motstånd mot en upplevd islamisering, kan utgöra en attraktionskraft för unga män på ganska bred front.

Illa nog. Men vad värre är: våldspotentialen är mycket stor. Nazisternas avtrubbade hänsynslöshet och huliganernas taktik är en dödlig kombination, och om våldsaktivismen får intellektuellt understöd och moraliskt berättigande, kan den bli betydligt mer utbredd än skinheadrörelsen för några decennier sedan.
Nu tycks också ett embryo till en gatustridsrörelse ha skapats på andra sidan, om än i betydligt mindre skala. Muslimska Försvars Förbundet skapades som grupp på Facebook den 27 februari. MFF ser ut att, precis som SDL, ha hämtat inspirationen från utlandet. Kopplingar till brittiska Muslim Defence League finns både i vännerlistan och organisationslistan – samhörigheten manifesteras ytterligare med den engelska översättningen av namnet, Muslim Defence League Sweden. Och den brittiska förlagan är ganska explicit i löftet om våld: "We are not a group that actively looks to engage the EDL in physical confrontation. If needs be we will defend Muslims and non Muslims alike." Men än så länge verkar svenska MFL vara obetydligt. Blott 24 anhängare (varav flera i utlandet) finns.
Men dagens brister i engagemang, organisation och aktivitet behöver inte vara för evigt. Att SDL kommer att växa kan man närmast förvänta sig – Sverige är inte immunt mot europeiska fenomen. Vad gäller Muslimska Försvars Förbundet kan det vara intressant att se vilka som finns med bland dem som redan nu valt att skylta med sitt engagemang. Är det människor som kan locka andra – och "rätt" - personer? Ett par namn är intressantare än de andra, vad jag kan se.
Först och främst ser vi predikanten Anas Khalifa. Han har varit en centralfigur för unga radikala islamister – och blivit omskriven för detta – i fem år. Omkring honom flockas inte enbart inåtvänt fundamentalistiskt troende, utan även jihadister. Anas Khalifa är en efterfrågad predikant, som även har en avancerad grad av internetnärvaro. Han ligger bland annat bakom sajten Muslim.se, som har anspråk på att bli en bred sajt, men som är anmärkningsvärt radikal. (Förmågan till medialt genomslag, och förmågan att få anhängare, delar Anas Khalifa förresten med sin syster Alia, som på konstitutionell väg arbetar för att implementera Sharialagen, och därmed vunnit stort gehör från breda grupper.)
Ett annat intressant namn i förbundet är Aziz Almaani, mest känd för att ha stormat Lars Vilks föreläsning vid Uppsala Universitet, men även värd att notera för det öppna stödet till terroriströrelsen Hamas.
En tredje spännande person döljer sig möjligen bakom aliaset Loyal Mujahida - hon utger sig för att vara anhörig till Umeås stolthet Shuaib "Cuqla" Ali Sheikh Mohamed, dödad i strid för Shabaab i Somalia 2009.


Det är inte omöjligt att sådana namn – med sina enorma kontaktnät – kan sätta stenen i rullning.

Än så länge lär det inte finnas konkret anledning till oro. Men ändå, när man ser tendenserna så måste man nästan fråga sig: är det så här inbördeskrig startar?