onsdag, juli 13, 2011

Det skattefinansierade hatet i Sveriges Imam Förbund

Ännu en gång har statliga Ungdomsstyrelsen delat ut statsbidrag till antidemokratisk verksamhet, avslöjar jag i dagens SvD.

"Homosexualitet ska straffas med döden, muslimer får inte bli vänner med ickemuslimer, kvinnor bör inte inleda samtal med främmande män, och i val ska muslimer helst rösta på andra muslimer. Judarna styr världsekonomin. Där är några av budskapen på den ambitiösa webbsajten muslim.se som syftar till att ”på ett enkelt sätt presentera Islam för unga muslimer”.

Illa nog, kan tyckas, men det blir värre: Verksamheten har fått statliga bidrag för att fostra ung­domar demokratiskt, arbeta för jämställdhet och motverka rasism.

År 2009 fick Sveriges Imam Förbund 416 000 kronor av statliga Ungdomsstyrelsen för att, som det står i årsredovisningen, ”utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga rasism och islamofobi”.

I SIF:s egen beskrivning av projektet ”Vad är islam? Ett projekt mot islamofobi” specificeras satsningen. Den rör sig dels om en föreläsningsturné (den 18 juni i år gästades Stockholm, med ett evenemang på Åsö gymnasium), dels om att ”skapa en professionell hemsida (www.muslim.se) med faktabaserad och saklig information om Islam”.

Och där får alltså läsaren veta att det är förbjudet att hjälpa ickemuslimer, ”att bli vän med dem och tycka om dem”, eller ”att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier”. Där heter det att deltagande i allmänna val bara är acceptabelt när ”det ligger i islâms intresse att muslimerna röstar”, att straffet för homosexualitet är ”att dödas”, och där ­heter det att ”Judarna” driver Världsbanken och IMF för att förtrycka världen.

Att delta i svenska traditioner är förstås ”inte tillåtet”. Att sjunga med i ”sången Nu tändas tusen juleljus” vid Lucia innebär ”otvivelaktigt att man utesluts ifrån islam”.
Tyvärr är det inte förvånande. Bakom SIF återfinns predikanten Anas Khalifa, som i sin vänkrets – en extrem islamistisk vålds­bejakande miljö – har flera personer som figurerat i Säkerhets­polisens utredningar."
Utdrag från muslim.se:

Får en muslim vara vän med en otrogen?

Det är haram...
"1. Att acceptera deras kufr och betvivla att det överhuvudtaget är kufr, eller att låta bli att benämna dem som kuffar, eller att prisa deras religion. [...]

2. Att vända sig till dem för domslut. [...]

3. Att bli vän med dem och tycka om dem. [...]

4. Att vara nära dem, vara beroende av dem och ta dem som stöd. [...]

5. Att hjälpa och stödja dem mot muslimerna. [...]

6. Att bli medlemmar i deras samhällen, gå med i deras partier, göra deras antal större, ta deras nationaliteter (utom när det är nödvändigt), att tjänstegöra i deras arméer eller hjälpa till att utveckla deras vapen.

7. Att ta med sig deras lagar och regler till de muslimska länderna. [...]

8. Att ta dem som vänner i allmänhet, att ta dem som hjälpare och som stöd och att slå ihopa sina påsar med dem. Allah förbjuder allt detta, eftersom Han säger: ”TROENDE! Välj inte judar och kristna till era bundsförvanter - ’ (vänner, beskyddare, hjälpare, osv), de stöder och skyddar varandra...” [al-Maa’idah 5:51]

9. Att kompromissa med dem och vara snäll mot dem på bekostnad av sin egen religion. [...]

10. Att lita på dem och ta dem som rådgivare och konsulter i stället för de troende. [...]

11. Att sätta dem i administrativa ställningar där de är chefer över muslimer och kan förödmjuka dem, bestämma över deras angelägenheter och hindra dem från att praktisera sin religion. [...] Inte heller bör vi anställa dem i muslimska hem där de kan se våra privata angelägenheter och uppfostra våra barn till kuffar. Detta är vad som händer nuförtiden när kuffar hämtas till muslimska länder som arbetare, chaufförer, betjänter och barnflickor i muslimska hem och familjer. Vi bör inte heller skicka våra muslimska barn till kaafirskolor, missionärinstitutioner och onda högskolor och universitet, eller låta dem leva med kaafirfamiljer.

12. Att imitera kuffar i klädsel, utseende, tal, osv., eftersom det indikerar kärlek för den person eller det folk som imiteras. [...]

13. Att stanna i deras länder när det inte finns något behov för att göra det. [...]

14. Att resa till deras länder på semester och som fritidssysselsättning. [...]

15. Att prisa dem och deras levnadssätt och kultur, försvara dem, och beundra deras uppträdande och färdigheter, utan att tänka på deras falska ideologi och korrupta religion. [...]

16. Överge den islamiska kalendern och använda deras kalender, särskilt eftersom den återspeglar deras ritualer och högtider, som är fallet med den gregorianska (västerländska) kalendern, som är sammankopplad med det antagna datumet av Messiahs födelse , vilket är ett påhitt som de har förfalskat och som inte har någonting att göra med ’Esas (Jesus) relgion. Att använda deras kalender innebär ett godkännande av deras högtider och symboler. [...]

17. Att delta i deras helgdagar och högtider, hjälpa dem att fira dem, gratulera dem på dessa tillfällen och närvara vid platser där detta firande hålls. [...]

18. Att använda deras namn som har dålig innebörd. [...]

19. Att be om förlåtelse för dem och be Allah att ha barmhärtighet med dem. [...]"
Är det tillåtet för muslimer att rösta på ickemuslimer?
"I en del fall är det harâm (förbjudet) att rösta, vilket t.ex. är fallet om det inte kommer att ha någon effekt alls på muslimerna, eller när muslimerna inte har någon effekt på valresultatet. I detta fall så är det ju ingen skillnad mellan att rösta och att inte rösta. Det samma gäller fallen där alla kandidaterna i valet är lika dåliga, eller om alla har samma attityd och beteende gentemot muslimerna.

Ibland så kan fallet vara att det ligger i islâms intresse att muslimerna röstar, i syfte att avvärja ett större ont, och i syfte att minska skadliga effekter. Ett exempel är när två kandidater är ickemuslimer, men en av dem är mindre fientlig gentemot muslimerna än den andra, och då muslimernas röster faktiskt kommer att ha påverkan på valresultatet. I sådana situationer ligger det inget fel i att muslimerna röstar till den mindre dåliga kandidatens fördel.

I alla situationer så är detta ett fall för idjtihâd (de lärdas forskning inom Koran och Sonnah, i syfte att göra en utfällande dom på vad som är mest korrekt), baserat på principen att väga det positiva mot det negativa, och vad som ligger i islâms intresse och vad som är skadligt. [...] Ingen bör påstå att den som säger att det är OK att rösta därmed uttrycker ett godkännande eller stöd för kofr (otro). Det görs för muslimernas nyttor, och inte utifrån kärlek för kofr (otro) och dess folk. [...] Den som vill vara på den säkra sidan och avstå från att rösta tillåts att göra detta."
Vilken är Islams syn på homosexualitet?
"Inget värre straff skickades av Allah än det som skickades på Luts folk, på grund av den stora och avskyvärda synden. Dessa straff var:
  • Deras syn togs bort från dem och de lämnades blinda och snubblandes, som Allah säger: … Då slog vi dem med blindhet…
  • Sayhah (plåga, hemskt skrik, åskande dån) skickades på dem.
  • Deras hem vändes upp och ner.
  • Stenar av bakad lera, uppradade regnades ner på dem, och de var tillintetgjorda.
Därför är det Islamiska straffet för den som hittas skyldig till denna synd (analt samlag) att dödas, oavsett om han är gift eller inte. Profeten sa:

'Den du finner som begår synden som Luts folk begick, döda dem, både den som gör det och den som får det gjort.'”
Får muslimer delta på ickemuslimernas högtider?
"Det är inte tillåtet för en muslim att delta på ickemuslimernas högtider och att uttrycka glädje inför dessa eller att ta ledigt från jobbet p.g.a. dem, oavsett om högtiden är religiös grundad eller sekulär, eftersom det innebär att man imiterar Allâhs fiender."
Är det tillåtet att ha flickvän?
"Att ha en flickvän förstör inte bara familjen, det förstör samhället och de som gör detta hotas med straff och vrede från Allah. Kärlek är en sjukdom som förstör hjärtat och leder till ondska och omoral. Shaytaan [djävulen] kommer att fresta och driver dem tills de begår omoraliska handlingar och därmed får vardera vad han eller hon vill ha från den andra.

Det finns många förbjudna frågor i samband med detta, t.ex. överträder mot äran av andra, sviker förtroendet, att vara ensam med det motsatta könet, beröring, kyssar, säger omoraliskt ord, då det mer onda sker i slutet, vilket är Zina. [...]

Ge upp denna kvinna som går med på att gå ut med en man som är främmande för henne (en icke-mahram) och träffar honom och pratar med honom. Om hon går med på att göra dessa omoraliska åtgärder som nu, vad är det som kommer att hindra henne från att fortsätta att göra det i framtiden?

Kom ihåg att du upprör din Herre med sådana synder som att vara ensam med henne, träffa henne och prata med henne, och något mer än det är ännu allvarligare. Du borde inse att Zina inte bara involvera de privata delarna, snarare ögonen kan begå Zina, öronen begår Zina, handen begår Zina och foten kan begå Zina, vilket bevisas av profeten . Allt detta leder till Zina av de privata delarna. Så låt inte Shaytaan lura er, för han är en fiende till dig som vill dig ont och säger åt dig att begå omoraliska handlingar. [...]

Men om kvinnan kontaktar mannen direkt, detta är källan till fitnah (frestelse)."
"I själva verket, gör amerikaner och européer denna dag som öppet hus för att hänge sig åt olagliga sexuella relationer i stor skala. Deras grundskolar, gymnasier, blandade universitet, parker och gallerior vidtar nödvändiga åtgärder för den här dagen genom att ge kondomer för män på offentliga toaletter och andra platser där par är mer benägna att mötas, för skydd mot sexuellt överförbara sjukdomar och oönskade graviditeter.

Dessutom donerar människovänner allt som kan hjälpa upphetta människors önskningar på den natten, och ökar deras lydnad till djävulen. I själva verket är Alla hjärtans dag för dem en tillåten och nästan heligt tillfälle som ger dem möjlighet att få dem närmare sin gud!

Hur kan muslimer tillåta sig att fira denna dag som är den mest avskyvärda av de kristnas festivaler? Alla hjärtans dag är den värsta högtiden för de som inte tror, det är den mest erotiska och oanständiga fest."
"Mitt andra exempel är taget från den kända sången ”Nu tändas tusen juleljus”, en sång som finns med under alla luciaframträdanden skulle jag vilja hävda. Många känner säkert igen den från barndomen. I denna sång kan vi läsa:

"Och över stad och land i kväll
går julens glada bud,
att född är Herren Jesus Krist,
vår Frälsare och Gud"

Detta är det mest konkreta exemplet på hur jul och luciafirandet innehåller tydlig ”shirk” (polyteism) och ”kofr” (trolöshet). Skulle man som mogen och ansvarig människa inom islam sjunga dessa sånger med övertygelsen om att det är sant, eller att det är ingen fara att sjunga dem, trots att man vet att det fullkomligt avviker från islams troslära och kärnan inom islam, så är det otvivelaktigt att man utesluts ifrån islam genom att uttala dessa ord.
Är det förbjudet att titta på män i TV?
"Profeten sa: 'Blicken är en av Shaytaans pilar'. TV:n är full av män och kvinnor som är promiskuösa och omoraliska, och oftast inte fri från musik eller andra haraam saker, generellt sett är det INTE bra att se på TV. Må Allah hjälpa oss.

Vad det gäller kvinnor som tittar på det som normalt kan ses av en man för ett speciellt ändamål och utan några begär, är detta tillåtet som flera lärda sagt. Att se på TV kommer däremot INTE under denna regel. Det fyller ingen funktion. Kvinnor ska därför vända sig bort från allting som inte ger något gott (i religionen)."
"1- Att inte föreställa Profeter, följeslagare, shayâtîn (djävular), ickemuslimer eller djur. Män skall inte föreställa kvinnor, och kvinnor skall inte föreställa män. Det är inte heller tillåtet att föreställa skapelser som är dolda för oss, som t.ex. änglar.

2- Att inte spela en person som gör narr av Allâh, Hans Tecken, Hans Sändebud och islams regler och handlingar – även om det är i syfte att lära andra. Det är inte tillåtet för någon att spela en sådan roll, oavsett om personen i fråga menar det som sägs eller skojar.

3- Att inte spela en roll som innefattar tal som är harâm (förbjudet), så som lögner, baktal, o.s.v. Inte heller skall en man förlänga kläderna så att de släpar nedanför anklarna.

4- Att inte spela en roll som innefattar att man utför en handling utav dyrkan på fel sätt, så som wodô’ eller bön. Man måste utföra det i enlighet med det som rapporterats i Koran och Sonnah.

Man skall också undvika att spela rollen av en person som besitter dåliga eller omoraliska egenskaper. Man skall också undvika att spela roller av imâmer och andra framstående lärda inom denna nation, i syfte att undvika att man minskar på deras status."
"Detta är vad som i verkligheten kommer att hända alla dem som tror att de kan köpa sig fria från döden. Av dagens folk är även Judarna bland dem som önskar att de kunde avvärja återvändandet, som Allah säger:

'Du skall finna att de (judarna) hänger fast vid livet mer envist än någon annan, ja, mer än de som sätter medhjälpare vid Allahs sida. Var och en av dem skulle vilja leva i tusen år, men hur långt hans liv än blir, undgår han inte straffet.' [Surah Baqarah 2:96]

Stämmer inte detta med tanke på sättet som Judarna håller fast vid Palestina vilket de så förtryckande ockuperat de sista 50 åren? Stämmer inte detta, i ljuset av det faktum att Judarna driver Världsbankens och IMF:s (International Monetary Fund) räntebaserade förtryck? Genom att begå ett sådant förtryck önskar sig dessa människor verkligen att de kunde leva i tusen år."
Slutligen kan det vara värt att notera att muslim.se inte nödvändigtvis måste betraktas som sällsynt extrem. De religiösa texter som publiceras där godkänns av särskilt anlitade imamer med en, av allt att döma, bredare förankring:
Sidan utmärker sig med att ha två kända imamer som handledare och mentorer för sidan:

Shaykh Abô Ra’d:

Imam i Gävles islamiska center och en av Europas kanske mest främsta imamer. Har bland annat studerat hos och haft nära kontakt med Shaykh Ibn Bâz och Shaykh Ibn 'Uthaymîn (må Allâhs barmhärtighet vara med dem båda) och även hos deras elever.

Shaykh Abô Talâl:

Imam i Göteborg och även rektor för den islamiska skolan Kunskapsljuset. Är av egyptiskt ursprung och har studerat Islam hos stora lärda i Egypten. I Göteborg har han haft många lärorika studiecirklar vilket har haft en stor positiv effekt på många ungdomar.

(En mer utförlig kort självbiografi om hemsidans mentorer kommer inom kort)

Dessa imamer - må Allâh belöna dem - är ansvariga för att materialet och innehållet på sidan håller sig till inriktningen som grundar sig på; nämligen Koranen och Profetens (må Allâhs frid och välsignelse vara över honom) Sonnah, samt följeslagarnas och de rättfärdiga föregångarnas förståelse av Islam under Islams tidiga gyllene era. Till deras hjälp så arbetar ett flertal talangfulla unga bröder och systrar med materialet på sidan i form av översättning av artiklar, böcker, undertext till föreläsningar, småklipp och mycket mer.