fredag, juli 08, 2011

Extremer

Deltog igår i ett seminarium om "Extremism: ett hot mot vår demokrati?", i regi av Folk och Försvar och Säkerhetspolisen.

Sverige står inför utmaningar kopplade till våldsbejakande extremism. Som ett led i regeringens arbete för att möta dessa utmaningar har EU- och demokratiministerminister Birgitta Ohlsson tagit initiativ till en nationell handlingsplan mot våldsam politisk och religiös extremism.

Vilka är utövarna av våldsbejakande extremism och i vilka miljöer verkar dessa? Hur använder sig extrema grupper av internet och vilka utmaningar ger detta upphov till? Hur allvarligt är hotet från den våldsbejakande extremismen och vilka är det som hotas?

Våldsbejakande extremism är en utmaning på såväl lokal, nationell som internationell nivå. Vilka motverkande och förebyggande strategier och verktyg behöver vi, och vilka är nyckelaktörerna?

Program

Moderator: Lars Ekeman, generalsekreterare Folk och Försvar

Kl 13:00 Inledning
(10 minuter per person)

Så ser det ut - våldsbejakande extremism i Sverige
Malena Rembe, chefsanalytiker Säkerhetspolisen

Nationell handlingsplan – vägen framåt
Oscar Wåglund Söderström, Statssekreterare Statsrådsberedningen

Kl 13:25 Gemensam diskussion
Inledande reflektioner, 3 minuter per person av Daniel Poohl [ersattes av Jonathan Leman] och Per Gudmundson, därefter gemensam diskussion.
Mina reflektioner utgick från vad jag tidigare noterat på SvDs ledarsida, nämligen att de islamiska extremisterna inte alltid är ungdomar på glid, utan snarare tvärtom välartade. Klassiska metoder för att stävja extremism – allt från föreningsbidrag åt religiösa ungdomsföreningar till fängelsepräster – hamnar då i ett nytt ljus.

Seminariet filmades, men har ännu inte lagts upp på Folk och Försvars hemsida.

När jag kom ut från seminariet möttes jag av häcklare, uppenbarligen anförda av en skojfrisk gammal SUF:are vid namn Christian Tengblad. En svåröverträffad höjdpunkt i en journalists karriär, må jag säga.