söndag, juli 17, 2011

Ytterligare reaktioner efter "Ge inga bidrag till hatet"

Debatten fortsätter efter mitt avslöjande att Ungdomsstyrelsen gett bidrag till islamiska fundamentalister. I princip går det att urskilja två linjer, utmärkt dissekerade av journalisten Anna Ekström på hennes blogg.


Personligen anser jag att det är skillnad mellan att betrakta homosexualitet som en synd och att förespråka att homosexuella ska dödas.

"Svenska Dagbladets Per Gudmundson har uppmärksammat på sidan www.muslim.se, menad som en guide till islam för unga troende. I kapitlet om Muhammed säger profeten: "Du ska inte behandla dem dåligt som behandlar dig dåligt, utan du bör möta dem med förlåtelse och vänlighet." Ett bra budskap. Många av Muhammedcitaten handlar om godhet och medmänsklighet.
Men bara för vissa: i kapitlet om ånger berättas för ungdomarna att anala samlag är den största synden och att homosexuella ska dödas. Jo... Dödas.
Andra grupper som framställs som ondskefulla är: judar, kvinnor som har sex utanför äktenskapet och ateister. Icke-troende ska undvikas så mycket som möjligt.
Men detta kan de ju inte fått bidrag för? Nej, bidraget har de fått för att motverka rasism och islamofobi.
Detta är långt från första gången det händer: en svensk frikyrka som inte välkomnar homosexuella församlingsmedlemmar har också fått skattepengar, till exempel.
Detta med religion och demokratiarbete i sammanblanding blir till syvende och sist för komplicerat. Staten har misslyckats kapitalt med att se till att pengarna hamnar rätt."
"Det är illa nog - men ännu värre är att sajten utvecklats med statliga medel från Ungdomsstyrelsen i syfte att skapa en professionell hemsida med "faktabaserad och saklig information om islam".

Det är inte första gången pengar från det hållet hamnar i fel fickor. Uppenbarligen rör det sig om någon sorts systemfel. Och en tendens att sila mygg men svälja kameler med tanke på hur kristna organisationer som vågar uttala sig i livsstilsfrågor riskerar att hudflängas."
Även på Newsmill debatteras det, med ett konträrt inlägg från Aje Carlbom som märklig höjdpunkt, där Ungdomsstyrelsen försvaras med att "de som arbetar med den här sortens frågor är både kloka och omdömesgilla personer. De verkar varken vara lurade eller naiva i sin syn på vilka organisationer det betalas ut pengar till."
"Ett annat motiv för att staten bör fortsätta med finansiering av sina motståndares verksamheter är att det möjliggör för en viss insyn i deras arbete. Så länge det betalas ut skattemedel till islamister och andra extremister finns det anledning att varje år syna hur medlen har använts. Att upphöra med utbetalning av föreningsbidragen innebär alltså att staten undandrar sig möjligheten att hålla ett öga på extremisternas verksamhet. De politiska fördelarna med att betala ut några hundra tusen kronor till islamister är sålunda viktigare än att upphöra med utbetalningarna på grund av känslomässiga orsaker.

När det gäller islamistisk verksamhet är min erfarenhet att det finns flera källor för finansiering. Förutom svenska bidrag verkar det vara vanligt att de också söker ekonomisk hjälp från organisationer i den muslimska världen. Och, att de får pengar till skänks från muslimer som sympatiserar med verksamheten. Hur stora belopp det rör sig om är svårt att säga, sannolikt nästintill omöjligt att kontrollera. Den här formen av finansiering kommer att fortsätta oberoende av om det betalas ut svenska skattemedel eller inte till islamisterna. Men om det är så att det svenska systemet helt upphör att bidra med resurser till islamistisk verksamhet blir de förstås helt beroende av den muslimska världens pengar. Det måste bedömas som sämre än att svenska skattebetalare bidrar med några hundratusen kronor per år."