lördag, juli 16, 2011

Ännu fler reaktioner efter "Ge inga bidrag till hatet"

Reaktionerna fortsätter även idag på mitt avslöjande om att statliga medel har gått till islamisk fundamentalism.

Svenska Dagbladets ledarsida har återigen avslöjat att Ungdomsstyrelsen betalat ut bidrag till organisationer som sprider ett anti-demokratiskt budskap.

I våras handlade det om Troende Unga Framtida Förebilder som med hjälp av skattemedel flög in hatpredikanten Bilal Philips. Nu berör det en annan islamistisk organisation, Sveriges Imam Förbund (SIF), som år 2009 fick 416.000 kronor från Ungdomsstyrelsen för att motverka islamofobi och rasism. På webbsajten muslim.se har SIF dock pläderat för dödsstraff för homosexuella och spridit klassiska anti-semitiska föreställningar som att judarna styr världsekonomin.

Enligt Ungdomsstyrelsen ska SIF redovisa vad de gjort med pengarna den sista juli denna månad. Det finns efter det ingen anledning för myndigheten att ge organisationen ytterligare projektpengar. Skattemedel ska inte användas till att sprida anti-demokratiska hatbudskap.

Ungdomsstyrelsen bör också se över sin uppföljande verksamhet. Även kommunistiska organisationer med en anti-demokratisk agenda har tidigare tagit emot medel.

Ledarsidans avslöjande är ett bakslag för förståelsen av islam och ger extra ammunition åt anti-muslimska krafter.
För en muslim som lever i ett icke-muslimskt land heter det på webbsidan, att han/hon "befinner sig i prövningen att leva i icke-muslimska länder".

Om nu prövningen är så pass stor undrar vi varför personen ifråga valt att bo i ett sådant land?

Det som är mest skrämmande i sammanhanget är att den statliga Ungdomsstyrelsen har så dålig kontroll på vilka som får pengar till sin verksamhet, att Muslim.se kunnat kamma hem 416.000 kronor på att sprida odemokratiska, rasistiska uttalanden och att ge sig på de demokratiska principerna om människors lika värde oavsett om det gäller kön, sexuell läggning eller religiös uppfattning.

Ungdomsstyrelsen bör snarast begära tillbaka pengarna!
Smålandsposten: Intolerans i religionsfobins spår.
Ungdomsstyrelsen har än en gång visat att den först naivt fördelar pengar till projekt för att sedan brista i uppföljningen av bidragen. En hemsida, avslöjar Svenska Dagbladets ledarsida med syfte att bekämpa islamofobi och delfinansierad av den statliga myndigheten. Straffet för homosexualitet är "att dödas".

Sedvanliga antisemitiska föreställningar sprida av det imamförbund som står bakom hemsidan: ”Judarna” driver Världsbanken och IMF för att förtrycka världen. För den som hoppats på en försvenskad islam är hemsidan en stor besvikelse.
"Stoppa bidragen till trossamfunden", ropar i moralpanikens namn högröstade ateister efter avslöjandet. Kraven på reducerade eller indragna bidrag har hörts förut, som när Frälsningsarmen nyligen kritiserades för sin lära i TV4 program vars bristande journalistiska etik sedan hårt kom att kritiseras.

De på det hela taget ganska små bidragen till trossamfunden - 50 miljoner kronor total till cirka 22 trossamfund av vilka många folkrörelsesamfund som spelat en viktig roll i demokratiseringen och i dag utgör en central del av civil samhället, väcker överrakande stor uppmärksamhet. Ska dessa som enda folkrörelser och organisationer inte vara berättigade till offentligt stöd för verksamheten? Det vore fråga om en märklig negativ särbehandling baserad på religiös beröringsskräck.

Nu var det aktuella bidraget till hemsidan i form av ett projekt och handlades av ungdomsstyrelsen, inte Nämnden för statligt stöd till trossamfunden. En verksamhet som innehåller uppmaningar att döda människor på grund bör naturligtvis inte längre vara bidragsberättigad.