fredag, juli 15, 2011

Fler reaktioner efter "Ge inga bidrag till hatet"

Reaktionerna fortsätter på mitt avslöjande om att statliga medel har gått till islamisk fundamentalism.


Trots att det närmast är vattentäta skott mellan avdelningarna har nyhetsdelen i SvD valt att göra en uppföljare, med kommentarer från Ungdomsstyrelsen och Integrationsministeriet. Det kan bli aktuellt med återkrav, säger rubriken, men det är inte säkert.
"På Ungdomsstyrelsen vill man inte dra några förhastade slutsatser om bidragen till Sveriges Imam Förbund.

– Jag har svårt att koppla samman det som står på hemsidan med Sveriges Imam Förbund som har fått pengar från oss för att bedriva seminarieverksamhet och anordna konferenser för att sprida kunskap om vad islam är och motverka islamofobi, säger Sonya Aho.

Enligt Aho skulle 15 000 kronor, enligt förbundets projektbeskrivning, användas till att utveckla en hemsida. Men i dagsläget är det inte klart vilken hemsida det handlar om och hur kopplingen till den refererade hemsidan muslim.se ser ut, menar hon.

– Det är inte klarlagt om det är den här hemsidan, som verkar ha funnits längre än det här projektet, säger hon, och tillägger att saken förhoppningsvis kommer att klarna den 31 juli då förbundet ska lämna in sin slutrapport om hur medlen använts.

– Ungdomsstyrelsen ser allvarligt på om statliga medel använts på ett felaktigt sätt. Är det så att man har använt pengarna till annat än syftet med projektet varit så kan det ju bli tal om återkrav, säger Sonya Aho, men tillägger att det är något som resultatet av granskningen efter att föreningen lämnat sin redovisning får utvisa.

– Ungdomsstyrelsen har inte mandat att granska det som står på en hemsida. Det hör till yttrandefriheten som är ganska långtgående i Sverige. Var gränsen mellan yttrandefrihet och tryckfrihetsbrottet hets mot folkgrupp går avgörs av JK. Däremot är det vårt ansvar att kontrollera att en organisation som vi fördelar pengar till är demokratisk och verkar enligt demokratins idéer, säger Sonya Aho.

Integrationsminister Erik Ullenhag har avböjt att kommentera fallet.

– Erik Ullenhag ger ingen kommentar i dag utan vi inväntar Ungdomsstyrelsens uppföljningsrapport som kommer den 31 juli, säger Catharina Bildt, som dock understryker att det primärt är myndigheten som ansvarar för uppföljningen.

– Har det skett måste Ungdomsstyrelsen naturligtvis svara för hur man har bedömt deras ansökning och att det ligger i linje med den förordning som regeringen har anslagit och naturligtvis även svara för en uppföljning, säger hon."
I Dagens Nyheter skriver ledarskribenten och författaren Erik Helmersson om saken, dock utan att landa i någon position.
"Ska staten ge bidrag till en organisation som propagerar för att en kvinna ska sänka blicken inför män? Eller som lär att abort och homosexualitet är synd?

Ja, säger civilminister Stefan Attefall, som i ett par artiklar pläderat för att Sverige ska vara ett samhälle ”där religionen ses som ett naturligt inslag”.

Nej, svarar Humanisternas Christer Sturmark som vill skilja kyrka från bidrag. Nej, säger också SvD:s ledarskribent Per Gudmundson som pekar ut sajten muslim.se för skattefinansierad antisemitisk propaganda och hets mot homosexuella."