lördag, september 03, 2011

Verkligheten 1 - Dikten 0

Ibland dyker det upp någon företeelse på radarn som bara väntar på att få en text skriven. Funktionsnedsättningen neglekt är en sådan företeelse. Dagens ledare i SvD handlar om Håkan Juholt och Vänsterpartiet.

"I somras besökte P3:s vetenskapsmagasin Institutet musikern Lars-Gunnar i Spånga som drabbats av den märkliga och fascinerande funktionsnedsättningen neglekt.

Neglekt – egentligen vänstersidigt hemispatialt neglekt – innebär att förmågan att medvetet uppfatta information från den vänstra halvan av synfältet försämras. För Lars-Gunnar innebär funktionsnedsättningen exempelvis att han mycket väl känner till att han har två ansiktshalvor, men att han glömmer bort att raka sig på den vänstra.

'Personer med neglekt', sammanfattar Uppsala läns landsting i sin utmärkta information, 'tenderar att agera som om ingenting finns på vänster sida som är av betydelse'.

Håkan Juholt blev Socialdemokraternas partiledare den 25 mars. Under det halvår som gått har han inte med ett ord röjt att det till vänster om honom finns ett politiskt parti med avgörande inflytande över hans förmåga att bedriva politik. Den enda gången han har berört Vänsterpartiet var när han lakoniskt kommenterade Lars Ohlys avgång: ”han har utan tvekan haft stor betydelse för sitt partis utveckling”.

Någon beskrivning av hur Juholt ser på ett framtida Socialdemokratiskt samarbete med, och beroende av, Vänsterpartiet har inte givits. Det är som om V inte finns för Håkan Juholt."
Radioprogrammet finns här.