torsdag, oktober 13, 2011

Följer upp det bidragsfinansierade hatet

Ungdomsstyrelsen har betalat ut nästan en halv miljon i bidrag till en extremistisk organisation som på sin webbsajt predikar att homosexualitet ska straffas med döden och att judar styr världsekonomin. Det avslöjade jag i juli, vilket ledde till kraftiga reaktioner överallt.

I dagens SvD följer jag upp storyn. Ungdomsstyrelsen har nämligen granskat bidraget, och kommit fram till att själva sajten inte har betalats med skattemedel.
"Den 14 juli 2009 beviljades SIF statsbidrag på 416 000 kronor för att utveckla nya arbetssätt och metoder för att motverka eller förebygga rasism och islamofobi i samhället. Statsbidraget har beviljats inom ramen för förordning SFS 2008:62 om statsbidrag till verksamheter mot rasism och liknade former av intolerans.

Syftet med det beviljade projektet Vad är Islam? var att öka kunskapen om Islam som religion och om muslimer som utövare. Målgruppen var både muslimer och ickemuslimer. Inom ramen för projektet har bland annat sju konferenser ägt rum på olika orter i landet. Erfarenheterna från projektet är tänkta att spridas genom konferensdokumentation som läggs upp på bland annat en egen, och andras, webbplats.

SIF har nu lämnat en redovisning av projektet som består av en ekonomisk redovisning, en redovisning av projektets genomförande och resultat samt en bedömning av vilka effekter som har uppnåtts i förhållande till bidragets syfte. Till redovisningen finns även ett intyg från en auktoriserad revisor som styrker den ekonomiska redovisningen och att medlen har använts i enlighet med projektplan och statsbidragets syfte. Den ekonomiska redovisningen visar på ett överskott på 15 550 kronor som föreningen kommer att få betala tillbaka.

Slutredovisningen visar att SIF har använt projektmedlen för det ändamål de beviljats för. Enligt redovisningen har inga medel använts för muslim.se. Däremot har det förekommit att projektet hänvisat till muslim.se och andra webbplatser som används som informations-, diskussions- och debattforum."
Men därmed är inte allt frid och fröjd, anser jag på SvDs ledarsida:
Pengarna måste krävas åter. Det kan inte vara så att skattemedel ska gå till dem som hetsar mot homosexuella och judar. Det som tycks vara Ungdomsstyrelsens synsätt, att en förening gärna får förfölja minoriteter på kvällstid så länge som den håller tyst om sitt hat på dagtid, är orimligt. Det går inte att urskulda sig med att man bara ger bidrag till den städade fasaden.

Den ursäkten vore oacceptabel i varje annat sammanhang: ”Vi har bara finansierat skjortorna. Armbindlarna har ungdomarna sytt själva.”