tisdag, december 06, 2011

Åtal väckt i Göteborg för förberedelse till mord på Vilks

Åtal har i dag väckts i Göteborgs tingsrätt mot de tre män som misstänks ha förberett mord på Lars Vilks, och som ursprungligen greps under rubriken terrorbrott.

Göteborgs-Posten refererar stämningsansökan.

- Männen hade i sin ägo början till en plan, nedskriven på A 4-papper, för att genomföra mordet på Lars Vilks. De hade sammanställt information om Vilks och hans göromål, säger Agnetha Hilding Qvarnström.

Männen greps i samband med en konstbiennal i Röda Stens konsthall, belägen vid Älvsborgsbrons fäste.

- De hade rekognoserat i och kring konsthallen, och var dessutom knivbeväpnade när de greps, summerar Hilding Qvarnström.
Ingenstans i stämningsansökan finns dock något som kan tolkas som om männen uttryckt en vilja att döda Vilks.

Telefonavlyssning innehåller exempelvis bevis för att de planerat köpa en bil, att den ene planerat att köpa en kniv, och att de tre planerat att se sig omkring i området runt Röda Sten.

Åklagaren hänvisar till mängder av tidskrifter, intervjuer, föreläsning och annat skriftligt material som skall styrka att det existerar en hotbild mot Lars Vilks. Detta är dock ett sedan tidigare mycket välkänd faktum.

Även uttalanden gjorda av självmordsbombaren Taimour Abdulwahab kommer att läsas upp, för att ytterligare visa hoten runt Vilks.

Att 24-åringen läst tidskriften Inspire skall styrka att han haft för avsikt att "göra jihad" - med vilket troligen menas att "delta i det heliga kriget".
På Facebook cirkulerar sedan en några veckor ett upprop "Guilty until proven innocent" bland dem som är kritiska mot "det odemokratiska tillvägagångssättet som Säpo har valt" under utredningen. Bland de ganska få (i skrivande stund 72) användare som uttryckt sitt gillande för uppropet finns ett par intressanta namn från den svenska jihadistiska internetscenen.

Uppdatering 15.50:

Lite förvånat noterar jag att bloggen gudmundson förekommer i stämningsansökan, under rubriken "Skriftlig bevisning". Tydligen har man hämtat al-Shabaabs hot mot Vilks härifrån.
"4. Uttalande från al-Shabaab till styrkande av hotbilden mot Lars Vilks (Gudmundssons blogg). Sid 212 i fu-prot."
Det beror gissningsvis på att andra medier mer sällan erbjuder transkriberingar eller fylliga hänvisningar till källmaterialet i original. Antagligen är det bloggposten Svensk man i terrorpropaganda: 'Mörda Lars Vilks' som avses.

Uppdatering 23.06:

Gärningsbeskrivningen i Stämningsansökan lyder:
"Under perioden den 10 september 2011 - den 13 november 2011 har det i konsthallen Röda Sten i Göteborg pågått en konstbiennal, 'Göteborgs Internationella konstbiennal'.

Den 6 september 2011 har konstnären Lars Vilks på sin blogg gett uttryck för att han skulle besöka konstbiennalen, vilket skett på ett sådant sätt att det kan förstås som om han skulle göra detta besök under invigningen den 10 - 11 september 2011.

AAM, SSM och AWM har, gemensamt och i samråd, under september månad 2011 i Göteborg, beslutat sig för att med kniv beröva Lars Vilks livet. De har med uppsåt att utföra mordet förberett gärningen genom att sammanställa information om pågående konstbiennal i Röda Stens konsthall i Göteborg genom att skriv a av precisa uppgifter om pågående konstutställning från dess oficiella program för invigningsdagarna den 10 och 11 september 2011 samt genom att rekognosera i området kring Röda Sten den 8 september och den 10 september 2011, och i byggnaden Röda Sten den 10 september 2011. De har vidare försökt att köpa bil den 9 september, respektive hyra bil den 10 september 2011. I samband med gripandet den 10 september 2011 vid centralstationen i Göteborg har de alla tre innehaft knivar, av vilka i vart fall AAM införskaffat sin samma dag. Sammanställningen av information om Röda Sten, rekognosering i och utanför Röda Sten, försök till anskaffande av bil och innehav av kniv är i enlighet med nedskriven och för alla gemensam plan för mordet.

Fara för brottets fullbordan har inte varit ringa."
Den muntliga bevisningen som anförs består i princip av förhör med personer som kan styrka att det finns en hotbild mot Vilks, att någon av de tilltalade verkligen försökt hyra bil, att någon rekat vid Röda Sten och så vidare, samt ett vittnesförhör med den gruppchef hos RPS som kan berätta om "de iakttagelser av de misstänka som gjorts under dagarna innan den 10 september, och under den 10 september".

Den skriftliga bevisningen tycks ha som huvudnummer beslagtagna anteckningar som de misstänkta gjort, och som enligt åtalet visar vilka planer de haft. Därtill kommer tidningsurklipp (eller möjligen loggar över besökta tidningsartiklar på nätet) som ska bevisa de misstänktas intresse för Vilks. Därutöver ryms ett spaningsprotokoll och bilder från övervakningskameror, samt ett förfalskat körkort och därtill hörande pappersexercis.

Som bevis för en av de misstänktas jihadism anförs ett sparat exemplar av Inspire, och som exempel på hotbilden mot Vilks förekommer bland annat utdrag ur Anwar Al-Awlakis föreläsning "The dust will never settle down" (ett anförande från december 2007, där Awlaki nämner Vilks ochSverige ett par gånger).

Till skriftlig bevisning räknas också transkriberade avlyssnade telefonsamtal. En mängd sådan anförs, de flesta mellan de misstänkta. Ett par avlyssnade samtal går också till andra namngivna personer. Intressant nog förekommer inte namnet på den fjärde, frisläppta, man som greps samtidigt som de tre misstänkta. Inte heller återfinns några spår som leder mot Norge - där ju Kurt Westergaard förhindrades att framträda av säkerhetsskäl i samma veva. Däremot återfinns en tydlig koppling till radikala islamistkretsar i Göteborg.

Det första avlyssnade samtalet i uppräkningen är daterat 6/9-11, det vill säga två dagar innan gärningsbeskrivningens berättelse börjar. Det kan förstås handla om ett sms –stämningsansökan är en smula otydlig på den punkten – men antyder annars att det finns en bakomliggande historia som ännu inte är känd.

Uppdatering:

GT/Expressen publicerar namn och bild på de åtalade. Lars Vilks bloggar citat ur de beslagtagna anteckningar som sägs utgöra mordplanen:
”Ta olika vägar dit.”
”Ha extra kläder.”
”Raka lördag morgon”
”Åk med bil eller fixa svarttaxi.”
”Fixa biljetter till festival.”
”Memorera byggnaden.”
”Lägg leksaker utanför, sen efter ett eller någonting, när du har varit inne gå ut och hämta dem” 
Under rubriken ”Gör inte ” står det:
”Inte spår eller buss dit eller därifrån.”