onsdag, december 07, 2011

Säpo: Så gjorde Taimour Abdulwahab

Glappkontakt. Det var förklaringen till att den svenske självmordsbombaren Taimour Abdulwahab inte kunde utlösa sina sprängladdningar som tänkt. Det uppgav Säkerhetspolisen vid en presskonferens idag.

Taimour Abdulwahab hade tre så kallade tryckkokarbomber – vanliga tryckkokare fyllda med upp till fyra kilo sprängmedel styck. Den första hade han placerat i bilens högra framsäte. I bilen fanns även fyra femliters bensindunkar, fyra enliters gasoltuber, samt fyrverkeripjäser, vilka man kan se smälla på de filmer som fångade förloppet (1, 2, 3). När bilen parkerats på Olof Palmes gata satte han eld på den och rörde sig längs Drottninggatan mot Bryggargatan.

De andra två tryckkokarbomberna bar Taimour Abdulwahab på sig: en i ryggsäcken och en hängd på magen.

Runt tryckkokaren i ryggsäcken hade han placerat sex enliters aluminiumflaskor, som även de var fyllda med sprängmedel, samt metallkulor. På flaskorna satt mängder med småskruv och spik fasttejpade.

Runt tryckkokaren på magen hade han satt fyra pollenpressar, även de fyllda med sprängmedel. Pollenpressarna ska ha varit inköpta på internet – övrigt bombmaterial ska enligt Säkerhetspolisen ha införskaffats som vilka inköp som helst i vanliga järnaffärer.

Totalt bar han cirka nio kilo sprängmedel på ryggen och fyra kilo på magen. Vilken eller vilka sorters sprängmedel som använts avslöjade Säkerhetspolisen inte.

Taimour Abdulwahabs plan gick fel. Tryckkokaren i den brinnande bilen skulle utlösas via en walkie-talkie, men troligen förstörde elden apparaturen. Glappkontakt förhindrade sedan korrekt detonation på de bomber han bar på sig.

Att döma av filmerna från övervakningskamera försöker Abdulwahab upprepade gånger att spränga sig på Drottninggatan. Däremellan går han in på Bryggargatan för att rätta till utrustningen.Självmordsbombaren dör när en del av en tryckkokarbomb exploderar.

Planen tycks annars ha varit utstuderad. Först har han tänkt locka fram en folksamling runt den brinnande bilen medan han själv förflyttar sig till tryggt avstånd. Därefter ville han utlösa tryckkokarbomben i bilen, vilket skulle ha resulterat i många skadade och döda, samt en uppskrämd rusande folkmassa i riktning mot honom själv.

Det sista ledet i planen tycks ha varit att spränga sig själv med de två tryckkokarbomberna – mitt i den våg av människor som bilbomben skulle ha drivit mot honom i höjd med Bryggargatan.

Det är omöjligt att gissa hur många dödsoffer som hade krävts om planen lyckats. Säkerhetspolisen ville inte ge någon uppskattning, och ville heller inte kännas vid de tidningsuppgifter som refererat kvalificerade beräkningar som kommit fram till 30 till 40 personer. De provsprängningar som gjorts - med tre i stället för fyra kilo sprängmedel – visar på en kraftig verkan.Säkerhetspolisen har hittills inte funnit något i utredningen som tyder på att Taimour Abdulwahab har haft medhjälpare på plats vid dådet.

På presskonferensen ville Säkerhetspolisen inte kommentera uppgifter kring det åtal som väckts i Skottland, där en misstänkt finansiär ska ställas inför skranket i början av nästa år. Och mycket kort nämndes Taimour Abdulwahabs hustru Mona Thwany: man konstaterade att hon tidigare varit misstänkt i den skotska utredningen men nu avförts.

Säkerhetspolisen menade att utredningen kommit fram till att Taimour Abdulwahab har varit en terrorist med få kontakter. Man har inte kunnat hitta kopplingar till kända jihadister i Sverige (de svenska jihadister man har koll på har enligt Säpo reagerat på dådet med avståndstagande), och vad gällde Taimours internationella kontakter och påstådda terrorträning hos al-Qaida i Irak meddelade man att utredningen om de sakerna fortfarande pågår. Huruvida svensk personal fått möjlighet att förhöra de irakiska källorna framgick inte.

De få kontakterna förklarades dock – något motsägelsefullt – av att Taimour Abdulwahab har varit mån om att sopa igen spåren efter sig. Som exempel nämndes att han har använt en simkortsväxlare i sin mobiltelefon för att försvåra avlyssning och spårning.

En stor mängd frågor återstår alltså att utreda. Inga svar har givits om de internationella delarna av brottet, inget har sagts om den ideologiska miljö som fött fram dådet, och ingenting har berättats om sådant som kan relateras till internet. Säkerhetspolisen distribuerade exempelvis enbart den svenskspråkiga versionen av Taimour Abdulwahabs testamente - men vidrörde inte hur hustrun Mona Thwany fullföljde makens propagandaspridande till den internationella publiken.

Självmordsdådet i Stockholms julrusch 2010 kommer inte att kunna betraktas som genomlyst innan det irakiska spåret är uppföljt, och innehållet i familjen Abdulwahabs datorer redogjorts. Det var inget vanligt brott där det räcker att kartlägga rörelserna på själva brottsplatsen den 11 december för att fullgöra utredningsuppdraget.


Tryckkokarbomberna förklarar mycket, men inte allt.

Uppdatering 23.53:

Bomberna innehöll ammoniumnitrat, ett gödselmedel, skriver Svenska Dagbladet.

Uppdatering 8/12:

Några slarvigt nedtecknade uppgifter om innehållet i de olika sprängladdningarna i texten ovan har korrigerats.