söndag, augusti 12, 2012

Terrorstämplad i världen, affärsman och lokalkändis i Rinkeby

Den 12 april 2010 infördes den svenske medborgaren Yassin Ali i Rinkeby på FN:s sanktionslista. Därefter följde motsvarande beslut snabbt även i USA och EU. Yassin Ali blev alltså globalt terroriststämplad.

En så kallad terrorstämpling innebär frysta tillgångar och förbud att överföra pengar. På ren svenska heter det att:

"1. Alla penningmedel och ekonomiska resurser som tillhör, ägs, innehas eller kontrolleras av fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I [10309] ska frysas.

 2. Inga penningmedel eller ekonomiska resurser får direkt eller indirekt ställas till förfogande för eller göras tillgängliga för fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som förtecknas i bilaga I.
3. Bilaga I ska omfatta de fysiska eller juridiska personer, enheter eller organ som angetts av FN:s säkerhetsråd eller  sanktionskommittén i enlighet med FN:s säkerhetsråds resolution 1844 (2008).  
4. Det ska vara förbjudet att medvetet och avsiktligt delta i verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses i punkterna 1 och 2."
Vid grundandet av Hizbul Islaam.
Yassin Ali hade ursprungligen blivit känd för allmänheten när han satt häktad i i rekordlånga 105 dagar misstänkt för att finansiera terrorism i Somalia, för att sedan slutligen, i september 2008, få se förundersökningen läggas ned. Han hade anklagats för att föra pengar från Sverige via sin resebyrå till Shabaab, men åklagaren hade inte nog bevis. Yassin Ali dömdes dock ett år senare till ett års fängelse för grovt bokföringsbrott, i en rättegång som behandlade nästan exakt samma skede som förundersökningen om terroristbrott: oredovisade belopp i resebyrån Beynax Travel Salama Haj & Umbra, som av namnet att döma specialiserade sig på pilgrimsresor till Mecka.

Mellan polisärendena deltog Yassin Ali, vilket jag avslöjade i SvD, i grundandet av den somaliska terroriströrelsen Hizbul Islaam (som sedan december 2010 har uppgått i al-Shabaab).

FN motiverade terroriststämplingen av Yassin Ali med att han hade samlat in pengar till grupper som destabiliserar Somalia och att han uppviglat till attacker på den internationellt erkända regeringen:
"Yasin Ali Baynah has incited attacks against the Transitional Federal Government (TFG) and the African Union Mission in Somalia (AMISOM). He has also mobilized support and raised funds on behalf of the Alliance for the Re-Liberation of Somalia and Hisbul Islam, both of which have actively engaged in acts that threaten the peace and security of Somalia, including rejection of the Djibouti Agreement, and attacks on the TFG and AMISOM forces in Mogadishu."
Men trots förbudet att ställa pengar till förfogande för honom, och trots domen för bokföringsbrott som också innebar fem års näringsförbud, har Yassin Ali åter dykt upp i pilgrimsbranschen.

Researrangören Hajj2012, som erbjuder paket med pilgrimsresor till Mecka och Medina, anger på hemsidan Yassin Ali som kontaktperson, och Yassin Ali har sedan några dagar en banner från Hajj2012 som profilbild på sitt Facebookkonto.


Men Yassin Ali har ju näringsförbud och är föremål för sanktioner? Således anges reseföretaget Jet24 AB som samarbetspartner. Men det är svårt att få något annat intryck än att Hajj2012 är en separat enhet och att det är Yassin Ali som är dess företrädare. Även om alltså själva flygbiljetterna administreras av Jet24. Upplägget framstår möjligen som en variant av punkt 4 ovan i terroriststämplingen: "verksamhet vars syfte eller verkan är att direkt eller indirekt kringgå de åtgärder som avses".

Det är nu fullt möjligt att Yassin Ali idag är en hedervärd medborgare, som inte stödjer några terrorkampanjer på Afrikas Horn. Att döma av bilderna på Facebook är han en aktad person i Rinkeby (vilket han i och för sig var även när misstankarna om teroristbrott riktades mot honom).

Och somalisk politik kan svänga fort. Dödsfiender kan bli allierade med en klanäldstes handslag, och även de värsta krigsförbrytarna och terroristerna ses som politiska aktörer med åtminstone en smula legitimitet. Det är så det blir efter tre decenniers inbördeskrig.

Vidare har Sverige en komplicerad relation till FN:s sanktionslistor. Historien med de tre svensksomalierna i al-Barakaat, som var terroristlistade i åtta år, har lämnat bittra minnen.

Det är alltså kanske så att Yassin Ali inte borde vara terrorstämplad.

Men detta eventuella "borde" ska strängt taget inte spela någon roll för Sverige. Som medlemsstat i FN och EU är det vår skyldighet att upprätthålla sanktionerna. Och såvitt känt har Sverige inte bestridit listningen av Yassin Ali.

Och än värre: det kan också mycket väl tänkas att Yassin Ali faktiskt är den säkerhetsrisk som FN, USA och EU utmålat honom som.

I vilket fall återkommer samma fråga. Hur kan det komma sig att Sverige låter Yassin Ali åter bedriva handel med samma sorts Hajjverksamhet som var aktuell vid misstankarna om terrorismfinansiering, bara två år efter att han förts upp på FN:s sanktionslista?

Uppdatering 13/8:

Värt att notera är att Jet24 inte har någon licens från Saudiska staten att förmedla visum för Hajjresor. Och enbart licensierade resebyråer kan sälja Hajjvisum - som pilgrim måste man gå genom en auktoriserad byrå för att få visum. Licens har däremot Yassin Alis gamla bolag Salama Hajj & Umbra, enligt senaste förteckningen från Saudiska ministeriet för Hajj.

En bonus angående Salama Hajj & Umbra: Ali Yassin hade, visar det sig, den sedermera i Storbritannien terroråtalade (och friade) svenske medborgaren Musse Said Yusuf som kollega. Han använde mejladressen salafitravel@comhem.se.

Uppdatering em 13/8:

Ytterligare en bonusinformation: Yassin Alis resebyrå förekom också i det terrorismrättsfall där två unga svenska medborgare dömdes av tingsrätten i Göteborg (målnr B4645-10) och senare friades i högre instans. Ett PM från Säpo i förundersökningsprotokollet beskriver den ene Shabaabmedlemmen Mohamoud Jamas konto i Swedbank:
"Bankkonto i Swedbank nr [XXXX-X X.XXXXXXXXX-X] 
Jamas konto i banken öppnades i oktober månad 2005. 
Insättning på kontot består främst av dagersättning samt bankgiroutbetalningar från Göteborgs kommun. 
Övriga transaktioner 
Den 27 februari 2009 sker en insättning via insättningsautomat på 16 900 kronor och den 6 mars 2009 sker en insättning via insättningsautomat på 2000 kronor. 
Den 6 mars 2009 sker en överföring från kontot på 18.000 kronor till ett annat Swedbank konto som innehavs av Ali, Ahmed Mohamed. Ali driver tillsammans med sin bror Yassin Mohamed resebyrån Baynax travel."
Världen är liten.