fredag, december 14, 2012

Abu Raad samlar in till Syrien

Lördagen den 15 december anordnar Al-Taqwa Ungdomsförening en insamling till de "drabbade i Syrien". Evenemanget hålls i Vårbyskolan i Stockholmsförorten Vårby, och arrangeras i samarbete med SolidaritetsCenter – en biståndsorganisation lokaliserad i Bellevuemoskén i Göteborg – och Allt om Islam.

Som dragplåster lockar man med framträdanden av göteborgaren Anas Khalifa, ökänd sedan länge för sin extremism, Hussein Hamad, verksam i Borlänge, och sheikh Abu Ra'ad, imam i moskén i Gävle.


Såvitt jag kan veta så finns det ingenting som pekar på att denna insamling är illegitim. Att samla in pengar till de lidande i Syrien är lovvärt, och även extremister kan göra goda gärningar. Tidigare insamlingar i Sverige har resulterat i behjärtansvärt bistånd till syrierna i Jordaniens flyktingläger.

Ändå är insamlingen värd att notera. Och det säger jag med anledning av den medverkande imamen från Gävle.

Det har hittills bara blivit en fällande dom för terrorismfinansiering i Sverige. Svenskirakierna Ali Berzengi och Ferman Abdulla dömdes av Svea Hovrätt i oktober 2005 till 5 respektive 4,5 års fängelse. Männen befanns knutna till Ansar al-Islam, den grupp som leddes av den i Norge boende Mullah Krekar, och de insamlade pengarna ska ha gått till terrordåd i den kurdiska norra delen av Irak.

Berzengi och Abdulla samlade bland annat in hundratusentals kronor från insamlingar i moskéer runtom i Sverige, och en del av pengarna skickades till Ansar al-Islam.

Eftersom fallet var det första i Sverige med den nya lagstiftningen blev bevakningen omfattande. Därför kan vi enkelt minnas spännande detaljer än idag, som exempelvis Sydsvenskans beskrivning av en av insamlingarna.
"Vid moskén i Gävle var den lokale imamen mer frispråkig när han presenterade de båda Malmöbornas insamling. Flera vittnen berättade för Säpo om hur imamen lade ut en bönematta på golvet och helt resolut bad besökarna att skänka pengar till föräldralösa barn och till dem som sprängt sig själva i luften som ett angrepp på USA:s ockupation."
I domen från Stockholms Tingsrätt (B 2965-04) refereras vittnesmålet, från en A A Hani, om att "en imam i en moské i Gävle vid ett tillfälle samlat in pengar som skulle gå till självmordsbombarens efterlevande":
"Imamen bad för dem som skulle spränga sig i luften som ett angrepp på USA:s armé. Man lade också ut en bönematta för att besökarna i moskén skulle lägga pengar på mattan vilka enligt imamen skulle gå till dem som sprängt sig i luften och till de föräldralösa barnen."
Förundersökningsprotokollet är mer detaljerat. Här finns samma vittnesmål:
"Hani uppger vidare att de i moskén ber för terroristerna. Det har han vittnen på. Han hörde det senaste gången han var där under den senaste ramadan för några månader sedan. Imamen sade, att vi skulle lyfta armarna och be för dem, säger han. Att be för dem som spränger sig i luften och dödar andra för att de ska hamna i paradiset." 
[...] 
"Hani vet inte vad den aktuella imamen heter. Han förevisas foto nummer 49 och säger att det är imamen ifråga. 
Enligt Hani talade imamen helt öppet om detta. Han hade också en stor bönematta på vilken man skulle lägga pengar till familjerna till de som spränger sig. Han sade också att han betraktade amerikanerna som otrogna." 
[...] 
"49 Imamen Abu Raed"
Här finns också vittnesmål från en Jalal I, som visserligen inte sett några insamlingar till självmordsbombare, men som berättar att "Den som förrättar bönen i moskén är en imam som heter Abu Raed", och säger att "så länge denne håller sig till predikningar om islam och koranen så är det bra".
"Däremot har Jalal vissa fredagar hört Abu Raed säga att han ber Gud att utplåna alla islams fiender. Enligt Jalal så säger imamen inte hur detta ska gå till. De fiender som brukar omnämnas vid fredagsbönerna är Israel och USA. Då Jalal uppmanas att utveckla detta säger han att Abu Raed vill att Irak ska utvecklas till en islamisk stat."
Vidare finns ett vittnesmål från en K angående hans kunskaper om moskén i Gävle:
"Insamlingen går till så att Mullan besöker invandrarfamiljer. Han tar reda på familjens bakgrund och berättar även för dessa om det svenska samhället i negativa ordalag. Mullan förklarar också att de pengar som familjerna får från svenska staten, t ex socialbidrag, måste välsignas av honom. Detta sker genom att han den 27:e i månaden besöker familjen. Han tar sedan ut en avgift för detta och han begär dessutom 'var tionde' av pengarna. De som ger pengar tror blint på mullan och bland givarna finns både HAMAS och JIHAD anhängare."
Att pengarna från moskén i Gävle gick genom Berzengi och Abdulla beläggs i tingsrättsdomen.
"Samtal den 2 mars 2004 mellan Abdullah och Berzengi s. 396-398. Det talas om en affär som heter Raed (Raad) och ska ge pengar direkt till Abu Anas. 'Affären' kan knytas till en imam, Abu Raad vid moskén i Gävle. Ett telefonnummer till denne har nämnts i telefonsamtal mellan Berzengi och Abdulla den 28 december 2003".
Återigen: jag har inte sett några som helst bevis för eller ens tecken på att insamlingen i Vårby den 15 december skulle vara förtäckt stöd till väpnad kamp. Men det är ändå anmärkningsvärt att unga radikala muslimer tar hjälp av Abu Raad i en insamling till Syrien, som ju är den globala jihadismens största fokusområde just nu.

Till yttermera visso är gränsen redan suddig mellan svenska radikala muslimers bistånd till Syrien och jihadism.

Ett exempel som jag har belyst tidigare gäller den svenske medborgare som kallar sig Ahmad Bin Sultan och egentligen heter Ahmad Qadan, född 1982 och bosatt i Malmö. Han har tillsammans med SolidaritetsCenter genomfört en till synes fullt legitim biståndsverksamhet gentemot syriska flyktingar i Jordanien.

Men det finns anledning att förhålla sig skeptisk till Ahmad Bin Sultans biståndsverksamhet.

Exempelvis bedrev Ahmad Bin Sultan en insamling i Norge tillsammans med den ökände norske islamisten Mohyeldeen Mohammad. De åkte sedermera ner till Jordanien och delade ut bistånd, vilket finns förevigat både på film och foto.

Bistånd i Mafraq, Jordanien. Ahmad Bin Sultan i mitten.
Mohyeldeen Mohammad till höger.
Problemet är att Mohyeldeen Mohammad bara månader senare dök upp i Syrien, men nu med automatvapen.
Mohyeldeen Mohammad med M16 i Syrien.
Insamlingen i Vårby lär ha ögonen på sig.