torsdag, augusti 08, 2013

Svensksomalisk "martyr" i al-Shabaabs nya propagandafilm

"Brother Mo'alim Khalid from Sweden"
Den somaliska grenen av al-Qaida, al-Shabaab, publicerade nyss en 39 minuter lång propagandavideo betitlad "The Path to Paradise". Den är en hyllningsfilm till de exilsomalier och andra som lämnat Västlandet – mer exakt den stora satan USA – för att bli "martyrer" i Somalia. Samtidigt är den förstås ett försök att värva fler; filmen är utgiven på engelska.

Drygt 20 minuter in i filmen förekommer en svensksomalier, "Mo'alim Khalid from Sweden". I textremsan med hans namn står också "May Allah accept him", vilket betyder att han också har stupat.

I filmsekvensen går Mo'alim Khalid tillsammans med en grupp män från al-Shabaab. Han har inte ansiktet täckt – han bär ett präktigt helskägg och en bandana runt huvudet där den islamiska trosbekännelsen står tryckt. Han är klädd i svart stridsmundering och bär ett automatvapen i rem över axeln. Han pekar på skriften på sin panna, och säger (enligt textremsan):
"We are fighting for the sake of that banner [of tawheed]. And here it is and even imprinted in our hearts. We are fighting against Sharif because he has abandoned it. And if he has abandoned it we are the ones left to defend it. Allah will bring forth men who will uphold His religion. And those are the men who will fight for its cause."
Filmen fokuserar därefter på sekvensens egentliga huvudperson, den amerikanske konvertiten Troy Kastigar som lämnade Minneapolis i november 2008 och rapporterades död i Somalia i september 2009.

Utsnitt med svensksomaliern:


Filmen ger inga detaljer, vad jag kan se, om hur och när svensksomaliern Mo'alim Khalid stupade.

Troy Kastigars namn förekom i det svenska rättsfall 2010 där svensksomalierna Mohamoud Jama och Billé Ilias Mohamed först dömdes för terrorbrott och sedan friades i högre instans, eftersom det inte ju är något brott att ha varit medlem i al-Shabaab, och åklagaren inte förmådde knyta något egentligt terrordåd till männen. Troys "martyrskap" nämns i ett avlyssnat samtal mellan Jama och en annan svensksomalisk Shabaab-anhängare, vilket visar att de svensksomaliska Shabaabkrigarna fanns i exakt det sammanhang som den nya propagandafilmen visar upp. Tingsrättsdomen refererar samtalet.

Utdrag ur telefonsamtal den 6 september 2009 kl. 14.00:
"M: Wallahi, de har gått bort
J: Allahu akbar.
M: Hans tidigare namn var "Troy" , när han var fortfarande otrogen..
J: Vad sa du?
M: "Han hette Troy"
J: Höru du, berätta inte för mig sånt! Gud förlåta dig...
M: Nej, men han och andra brodern var tillsammans, förstås..
J: Ja
M: Så gud har underlättat för dem, på en och samma ställe..de var nära varandra och det var samma helg..”. 
I åklagarens gärningsbeskrivning konstateras sedan:
"Mohamoud Jama har under telefonsamtalet beskrivit en person vid namn Troy, som nu är död. Det uttrycks att Gud har underlättat för honom och en annan broder. Här har beskrivits en person som har dött martyrdöden."