fredag, februari 21, 2014

Finsk martyr i Syrien

Anhängare till Islamiska Staten i Irak och Syrien publicerade i förrgår budskapet att en man från Finland, kallad Abu Anas Finlandi, har dödats i strid mot Fria Syriska Armen.

Abu Anas Finlandi
Uppdatering 22/2:

Helsingin Sanomat.

Wiktorin: Fler än 200 svenskar krigar i Syrien

17 personer från Sverige har hittills rapporterats döda i Syrien. Säkerhetspolisens senaste bedömning är att minst 75 personer har rest dit för att strida. Det är siffror som antyder en mycket hög andel döda per stridande.

Överstelöjtnant Johan Wiktorin, redaktör för Kungliga krigsvetenskapsakademins blogg Försvar och säkerhet, har räknat på saken och menar att "SÄPO laggar efter rejält om Syrien":
"... Enligt inrikesministern bedömde de franska underrättelse- och säkerhetstjänsterna att 700 franska medborgare eller människor som lever i Frankrike slåss, har slagits eller är på väg för att slåss i Syrien. Antalet dödade franska medborgare uppges till 21, vilket ger andelen stupade 3-4 % (beroende på hur många som är på väg). Här räknar jag högt med 4 %.

Det slutar inte där, eftersom the Sundaytimes i helgen hade en liknande varning från brittiska myndigheter. Nu är tyvärr artikeln bakom betalvägg, så de flesta kan inte nå den. De viktigaste uppgifterna i artikeln som berör det här ämnet är att regeringens ministrar har blivit informerade att mer än 400 britter har åkt till Syrien och av dem har cirka 20 stupat. Detta ger en andel stupade kring 5 %.

Dessa andelar kan jämföras med de andelar som svenska underhållsberäkningar för sjukvårdstjänst som fanns förut, där storstrid för en brigad innebar förlustsiffror på 8 % med panoramat 1/5 döda, 3/5 sjukvård, 1/5 lättare skador utan sjukvård. Detta har ingen direkt relevans här, men tjänar som en påminnelse om att långt ifrån alla dör i strider.

Men vi har i de andra exemplen här ett ackumulerat intervall från 4 % (stupade franska medborgare) via 5 % (stupade britter) till 6 % (stupade i syriska krigsmakten). Om vi drar upp detta för att vara försiktiga ytterligare 2 %-andelar så skulle andelen stupade bland svenska medborgare vara som högst 8 %.

Med minst 17 döda enligt GT, så skulle det innebära mer än 210 deltagare från Sverige, vilket blir min konservativa bedömning. Med jämförelsetal från den syriska krigsmakten skulle antalet närma sig 300. Med franska andelar blir det 425. ..."
Man kan tänka sig invändningar mot Wiktorins resonemang.

En skulle kunna vara att Säpo:s 75 enbart inberäknar stridande man har identifierat, och inte har med några antaganden eller spekulationer om mörkertal. Säpo säger ju i princip att "vi vet att minst 75 personer är där", fast man mycket möjligt likaväl skulle ha kunna sagt att "våra beräkningar gör gällande att antalet stridande från Sverige uppgår till omkring 150". Det är möjligt att andra länders underrättelseorgan agerar på det senare sättet. Om det stämmer laggar Säpo inte efter, man talar bara om andra saker.

En annan invändning skulle kunna vara att Sverige har begåvats med ett par journalister och forskare som faktiskt följer utvecklingen i Syrien mer noga än i andra länder. Siffran 17 rapporterade döda skulle exempelvis inte ha existerat utan undertecknad, och mycket information skulle aldrig ha nått offentligheten utan Expressens Kassem Hamadé. Många forskare och journalister från andra länder vänder sig till mig i förhoppningen att jag har lika detaljerad information om deras länder (det har jag inte). Dödstalen i andra länder kan alltså vara underskattade.

Men det är mycket möjligt att Wiktorin har rätt. Jag har hört inifrån svenska myndigheter att antalet som faktiskt är på plats och krigar mycket väl kan vara dubbelt så högt som det givna talet.

Uppdatering:

Magnus Ranstorp: "En korrigering. Franska siffrorna är fel eftersom Hollande uppgav fel siffra - skulle vara 300-400 och inte 700. Men det kanske inte betyder något för tesens slutsats att betydlig fler är på plats från Sverige."

torsdag, februari 20, 2014

Moummous son fick öppet boende – rymde till jihad i Syrien

Sveriges mest ökände jihadist, al-Qaidas Mohamed Moummou, lämnade efter sig en mycket radikal son, som svenska myndigheter har försökt hindra från att åka ut till heligt krig (vilket jag har bloggat om). Som 16-åring omhändertogs sonen av sociala myndigheter i några månader då han enligt uppgift var på väg till jihad i Jemen. I oktober 2012 beslöt dock kammarrätten att ynglingen inte längre skulle bo på sluten institution. I november avvek han från sitt öppna boende. Idag berättar rikskriminalpolisen att Mohammed Moummous son, som för övrigt numera är myndig, har rest till jihad i Syrien.

Ur RPS rapport Människohandel för sexuella och andra ändamål:
Människohandel för krigstjänst/nödläge. 

Våren 2012 inkom information om misstänkt människohandel för krigstjänst till Rikskriminalpolisen. Enligt informationen hade en 16-årig svensk ung pojke gripits utomlands i september 2011 då han reste in illegalt i ett land. Misstankar uppstod om att pojken och det sällskap han reste med sannolikt var på väg till ett grannland för att delta i en väpnad konflikt då de greps.

En kompletterande informationsinhämtning som genomfördes av Rikskriminalpolisens underrättelsesektion bekräftade att den unga pojken befann sig i en omskriven och välkänd radikal våldsfrämjande islamistisk miljö. Underrättelsearbetet inriktades dels mot att skapa ett underlag för inledande av en förundersökning om människohandel och dels för att skapa underlag för andra åtgärder i syfte att förmå den unga pojken att bryta kontakten med den aktuella miljön och därmed förhindra att han utnyttjas av densamma. Det framkom ganska snart indikationer på att pojken återigen var på väg att lämna Sverige för att delta i en väpnad konflikt utomlands och läget blev brådskande då information som inkom tydde på en nära förestående avresa. Med anledning av detta genomförde Rikskriminalpolisen med biträde av Polismyndigheten i Stockholms län i maj 2012 ett omhändertagande av pojken med stöd av polislagen, varefter han överlämnades till socialtjänsten som beslutade om ett omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).

Rikskriminalpolisen initierade samtidigt en förundersökning om misstänkt människohandel med pojken som målsägande. Misstankarna avsåg att han befann sig i en radikal och våldsfrämjande islamistisk miljö, och därigenom utsattes för påverkan och rekrytering för deltagande i en väpnad konflikt utomlands där han riskerade att mista livet. Förvaltningsrätten biföll socialtjänstens ansökan om vård med stöd av LVU och beslutade i juni 2012 om att målsäganden skulle beredas vård med stöd av 1, 2 och 3 §§ LVU. Beslutet grundades således både på att det förelåg omsorgsbrister och ett socialt nedbrytande beteende hos den omhändertagne.

I oktober 2012 beslutade kammarrätten om fortsatt vård enligt 1 och 2 §§ LVU. Detta innebar att omhändertagandet fortsättningsvis endast baserades på omsorgsbrister och inte på den unges egna sociala nedbrytande beteende vilket fi ck till följd att pojken inte längre fick vårdas på en sluten institution (12 §) utan placerades på ett öppet boende. I början av november 2012 avvek pojken från vården.

Då pojken under hela sin uppväxt präglats av den aktuella miljön omkring honom bedömdes framgångsfaktorerna för en lagföring som begränsade och i november 2012 lades förundersökningen ner med motiveringen att det inte gick att bevisa vem eller vilka som hade begått gärningen. Med anledning av den information som sedermera inkom bedömde Rikskriminalpolisens underrättelsesektion det som bekräftat att den avvikne pojken lämnat Sverige och rest till Syrien för att delta i väpnade strider.

fredag, februari 14, 2014

Två krigare från Sverige döda i Syrien igår


Två jihadister från Sverige, en från Göteborg och en från Stockholm, ska ha stupat igår i Syrien. Det uppger Facebookkontot Ghuraba Syrien Syrien.

Göteborgaren kallade sig Alaa Lowlow på Facebook, där han hade åtminstone två konton (1, 2). Bakom användarnamnet dolde sig den svenske medborgaren Alaa Yasin, född i augusti 1990 av libanesiska invandrare till Sverige, och bosatt i Göteborgsförorten Bergsjön. Åtskilliga kondoleanser och dödsbud går att finna i Alaa Yasins nätverk sedan igår.

Namnet förekommer i belastningsregistret gällande ett inte så allvarligt narkotikabrott för fem år sedan. Yasin hade ingen inkomst, enligt de uppgifter som fanns tillgängliga i augusti när jag kollade med Skatteverket. Att döma av informationen på Facebook lär han ha varit i Syrien och krigat åtminstone sedan början av 2013, och kanske redan så tidigt som från augusti 2012.

Alaa Yasin, aka Alaa Lowlow, i januari 2013.
Vem den stupade stockholmaren är har ännu inte avslöjats.

De två döda igår gör att sammantaget 17 jihadister från Sverige har rapporterats döda i Syrien.

Uppdatering 15/2:

Göteborgaren ska ha använt "Abu Nooh" som kunya, alltså nom de guerre. Att döma av kommentarer från en annan jihadist i Syrien, Abu Yaqeen, ska han ha dött i strid med någon annan motståndsgrupp i Syrien:
"En av dem finaste broderna, ma Allaah Azza wa Jall Acceptera honom.
Ma Allaah Azza wa underlatta for mujahideen att slakta FSA och Ahrar Sham, dem kommer hamnas for alla broder dom dodat, in sha Allaah ta'ala."
Expressen/GT (som vanligt den alerte Kassem Hamadé) har gjort stor nyhet utifrån det jag avslöjade igår, vilken citerats av alla från TT till Ekot. Det händer aldrig mig...

Uppdatering 18/2:

I en kommentar från en FB-användare förekommer uppgifter om den stupade stockholmaren: "Ebu zubajr hette han. Jibril va hans riktiga namn från Etiopien". Även göteborgarens syster kommenterar i tråden att "jag är så otroligt glad & stolt över min bror Alaa att han fick uppnå det han ville med livet! Jag stöttade honom hela vägen även om det var jobbigt & tungt att acceptera! Han var en del utav mig, vi var jätte tajta & jag ber inshAllah Allah acceptera belönar & ger mitt hjärta de högsta i paradiset!"

Uppdatering 19/2:

Facebook-kontot Sollentunas Muslimer – som drivs av flera personer varav åtminstone två finns i Syrien – berättar att kontots ursprungliga upphovsman har stupat. Troligen rör det sig om samme man som ovan.

Uppdatering 20/2:

En kommentar på Ghuraba Syrien Syrien ger detaljer. "Brodern från Stockholm heter Abo Zubair, en fin broder som är mycket saknad och älskad av många, han åkte från sverige för mer än ett år sedan, han ville inget hellre än att strida fisabilillah och bli shahid, må Allah acceptera honom som shahid och skänka hans familj tålamod!"

tisdag, februari 04, 2014

Blodig höst för jihadisterna från Sverige i Syrien

Under hösten fram till årsskiftet har fem jihadister från Sverige rapporterats döda i Syrien. Det totala antalet personer från Sverige som ska ha dött till följd av det syriska kriget uppgår därmed till femton.

Den 13 november skrev det svenska Facebookkontot Ghuraba Syrien Syrien om en attack planerad till den muslimska högtidsdagen Ashura:

"En svår strid pågår och kuffar försöker attackera och ta över platser i Halab (Aleppo).
Imorgon ska bröderna attackera en svår plats. 
Mujahideen har svårt att ta över denna plats. Så de har bestämt sig för att skicka in 4 bröder som ska in där kuffar befinner sig och kriga tills de blivit shuhada eller fått seger.
De 4 bröderna ska in imorgon på morgonen. De ska in med intention att inte komma ut.
Bland de finns en svensk bror, som ska in med dom. 
Vi ber Allah underlätta för de och acceptera deras handling in sha Allah. Vi ber Allah ge de seger eller shahada. 
Imorgon som ni vet är ashura och vi hoppas Allah ger de högsta nivån av jannah och låter de lämna detta liv fastande."
Expressens Kassem Hamadé avslöjade senare att den man som deltog i stormningen var en "22-åring från Trollhättan", "studerande", med palestinska rötter men född och uppvuxen i Sverige.

Mer information har jag inte om det dödsfallet.

Ungefär samtidigt spreds beskedet att en annan ung man hade stupat.


Omar Shahade med kusinen Taha Shade
I Syrien kallade han sig 'Abu Ahmad al Falastini', men han hette egentligen Omar Shahade. Han var född i slutet av september 1987 och bosatt i Angered i Göteborg.

Även Omar Shahade hade palestinska rötter men var född och uppvuxen i Sverige.

Omar Shahadeh med brodern Khaled.
Notera Mirsad Bektasevics: "Förebilder för alla".
Omar Shahadeh var bror till en annan krigare i Syrien, Khaled Shahadeh (Khaled SigSauer). Precis som denne var han också därmed kusin till den döde Jonas Aref El Hassan (Abu Abdurrahman) samt kusin till krigarna Taha Shade (Abu Ibrahim) och Mostafa Shade (Abo Steff Steff).

I ett fotografi från Ghuraba Syrien Syrens Instagramkonto taget dagen innan den dödliga attacken ses Omar Shahadeh på resa med kusinen Taha Shade. Ett annat foto från samma tisperiod visar Omar Shahadeh med brodern Khaled Shahadeh.

Det långa släktträdet är anmärkningsvärt. Även i andra fall, såsom hos Boråsfamiljen El Hassan, har köttsliga bröder stridit gemensamt. Kan släktband vara en rekryteringsväg? Eller är vissa familjer mer av krigare än andra?

I mitten av november kom dödsbudet om en yngling som på Facebook hade haft användarnamnet 'Bilal Choklad'.

Den blott 18-årige Bilal Sellman från Alby, "Abu Ismael".
Bilal Sellman var född sent i december 1994 och bosatt hemma hos fadern i Stockholmsförorten Alby, Norsborg. Han reste till det heliga kriget i höstas.

I Syrien kallade han sig "Abu Ismael". Hans Facebookprofil finns kvar, med just det namnet (och bilal.lahdo som användar-id).

Han lär ha saknat större nätverk i Sverige, och ska i somras ha sökt upp och knutit kontakt med krigare från Sverige via internet, innan han själv reste. Jihadisterna från Facebookkontot Sollentuna muslimer beskrev processen:
"Så vad har hänt de senaste veckorna i shaam som är av intresse får våra hedrade syskon i sverige, jo en massa. Nästan så att man har svårt att veta vart man ska börja. Men vart kan vi börja om inte med vår unga hjälte som vi pa Sollentunas Muslimer endas kände som Bilal Chokolad. Subhan Allah, Bilal vilket lejon, under ramadan hade han tagit kontkt med oss och frågat oss hur han kunde ta sig till shaam for att hjälpa och utföra sin plikt. Det vi minns av de komversationerna vi hade är bland annat att han sa att vi inte skulle forvanta oss en 1,80cm lång bodybilder men att han var liten och om det skulle var något problem. Kära Bilal, med ett hjärta av guld som ditt så behover man varken vara lång eller ha muskler, må Allah acceptera din uppoffring och upphöja din status bland islams martyrer och ge din familj saber och glädje och förståelse for ditt beslut att utfora din plikt där många har försummat den."
Jag skrev kort om Bilal i Svenska Dagbladet:
"Då gällde det Bilal, från en förort söder om Stockholm. Han blev 18 år. Han var fortfarande folkbokförd hemma hos pappa, och helt oerfaren. På foto ser han närmast ut som en barnsoldat. Liten till växten och tanig, med tonårsstora träningsskor, och en likaledes oproportionerligt stor AK-47. Han hade kontaktat några krigare från Sverige via internet, under Ramadan i augusti, och hört sig för hur han skulle kunna ta sig dit. Under hösten lyckades han resa. Bilal hann vara i Syrien i en dryg månad."
Några veckor senare kom dödsbudet gällande en person man kan betrakta som Bilals motsats.

"Abou Tesnim", dvs Otman El Khamlichi från Stockholmsförorten Tensta.
Otman El Khamlichi blev omskriven första gången i samband med en razzia i Marocko i december 2006. Bland de gripna fanns en svenskmarockansk man, Ahmed Sofri, som sedan dömdes till fängelse för att ha varit del i ett nätverk som smugglade jihadister till Irak. Men även en annan svenskmarockan söktes, berättade pressen: Osmán Jamlichi.

Otman El Khamlichi föddes sommaren 1979 i Tetouan, Marocko. Han invandrade till Sverige i november 2003, men blev inte svensk medborgare. Han var gift med en av den terroristdömde Ahmed Sofris döttrar, och folkbokförd i Stockholmsförorten Tensta.

I Sverige drev han ett städbolag verksamt i Storstockholm tillsammans med Gita Mejri, som är änka efter den svensktunisiske jihadisten i Irak Makram Ben Salem Mejri. Hon var städbolagets kontaktperson.

Otman El Khamlichi kan således tydligt knytas till tidigare generationers jihadism. Hans svärfar gick i Mohamed Moumous ökända lägenhetsmoské i Brandbergen, med kontaktytor till både jihad i Nordafrika och Afghanistan. Tillsammans med svärfar organiserade han personalförsörjningen till al-Qaida i Irak. Och nu har han stridit själv i Syrien. En minnesteckning över honom nämner också att han finansierade andras resor till Syrien.

Ghuraba Syrien Syrien skriver i runan den 6 december:
"Hjälpte bröder i Marocko att komma till jihad i Irak då amerikanerna invaderade landet. Tills dess att han blev upptäckt av den marockanska underrättelsetjänsten och han då var tvungen att fly landet omedelbart utan tid att förbereda sig.  
Tog sig först till Spanien och med tiden kom han ända upp till Sverige. Där blev han ständigt övervakad och förföljd av Säpo men trots det så skrämdes han inte från att hjälpa umman med alla möjliga medel, och Allah bevarade sin trogna tjänare. Då jag ville ta mig hit till bilad ash-Sham var jag i behov av pengar för att kunna ge mig ut och då var Abo Tesnim den första jag tänkte på som utan tvekan skulle hjälpa mig. Allt jag gjorde var att jag påminnde honom om följande hadith, 
'Whoever prepares a fighter going out in the Path of Allah has, in fact, fought. And whoever takes good care of the family left behind by the fighter in the Path of Allah has, in fact, fought.'
(Bukhari, Muslim) 
Abo Tesnim förstod direkt och gav mig den summa pengar jag behövde för min hijrah utan att sätta någon gräns 
Efter en tid här dyker en gammal vän upp hos oss för hijrah och jihad. Efter att vi pratat ett tag visar det sig att det var Abo Tesnim som även hjälpte honom med pengar för att ge sig iväg. Och vem vet hur många fler Abo Tesnim har bidragit till för deras jihad, och Allah är den bästa belönaren."
Enligt samma levnadsbeskrivning tog sig svenskmarockanen till Syrien med hjälp av ett förfalskat pass.
"Tillslut lyckas vår kära bror få tag på ett falskt pass och fly ur säkerhetstjänstens radar till Allah och Hans troende i bilad ash-Sham. Här blev han snabbt älskad av bröderna och var till stor nytta för mujahideen. Han höll sig nära till Allah i sin dyrkan och slutade inte hjälpa de som behövde stöd med saker. Han var en riktig soldat som inte lät någon operation gå förbi utan att han deltog och i strid var han ett modigt lejon som ofta rusade till attack mot fienden utan rädsla. 
En bror berättar att Abo Tesnim brukade säga till honom att han önskade sig handlingar vars belöning fortsätter att sättas i kontot efter hans död fram till domedagen. Må Allah ge denna soldat vad han önskade. 
En uppriktig man som gav allt för jihad och mujahideen.
En tjänare till Allah och Hans religion till sista andetaget.."
Jag skrev kort om Otman El Khamlichi i SvD.

Och Youtube har en film där han reciterar koranen mycket vackert, i radikala Gävle moské.


Det senaste – och såvitt jag förstår det femtonde gällande personer från Sverige – dödsbudet kom strax före jul.

Yassin Ben Salah var en av grundarna till förortsföreningen Pantrarna i Göteborg.
Yassin Ben Salah är huvudsakligen omskriven för att han var en av grundarna av och frontfigurerna för Pantrarna, den förortsförening som startades av välorganiserade socialister och förortsungar i Göteborg med förebild i amerikanska Black Panthers.

Salahs kontakter med jihadisterna i Syrien uppmärksammades dock här på bloggen redan i juni förra året, då han skrev uppmuntrande kommentarer till krigarnas foton.

I mitten av oktober tycks han ha rest till Syrien för att kriga. I det sista fotografiet han publicerade, den 8 december, poserade han beväpnad med två andra, okända, jihadister. I slutet av samma månad började kondoleanserna strömma in på hans Facebooksida. "Pantrarna glömmer dig aldrig älskade bro!" säger en, "Jag hoppas du får allt du önskat i paradiset vår martyr!" säger en annan.

Det kan tyckas vara en kort period i Syrien. Men det var bara, enligt uppgift, andra resan.

Enligt Ghuraba Syrien Syrien var Yassin Ben Salah i Syrien tidigare, men blev skadad i strid med regimsoldater, varför han åkte hem till Sverige. I Sverige fångades han på film, som kommenteras som följer:
"Abu Ameen Al Muhajir. Got shahada in deer Ezzor 1month ago. This is me and him in sweden, in a restaurant in his city gothenburg. Im happy i new this brother, in this video you can't noyice that he is blind in the left eye. He lost his sight when he got hit by a bomb in a fight with bashars army. Here he is back in sweden for 2 months, tjen he went back to sham to fight. May allah accept him. He told me that he saw the prophet saw 3 times, in 3 diffrent dreams."
Minst fem döda från Sverige under slutet på året gör att 2013 blev det blodigaste året någonsin när det gäller svensk jihadism. Med råge.

Bosniern Hamza Alisici.
Och då finns dessutom näraliggande fall, som inte är medräknade. Bosniern Hamza Ališići ska ha bott i Sverige (Göteborg) under ett halvår för att jobba, enligt kommentarer på Ghuraba Syrien Syrien. Han meddelades död vid årsskiftet. Men han har inte stått att finna i folkbokföringen.

Uppdatering 14/2:

Hustrun till Yassin Ben Salah bekräftar dödsfallet, på hans Facebooksida. Hon kallar honom Abu Amin.