tisdag, augusti 30, 2011

Bistånd blir terrorlöner

Semestern är slut och jag skriver åter ledare i SvD - idag om den palestinska myndighetens löneutbetalningar till de terrorister som sitter fängslade i Israel. Texten illustrerar en av alla de skevheter i det palestinska samhället som förhindrar fred.

"Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

”Varje fånge garanteras månatlig lön, att betalas direkt till denne eller dennes familj, på villkor att denne inte redan uppbär lön från annan myndighet” hette det. ”Minimilönen, att betalas från fångenskapens första dag, är 1400 shekel. De som suttit fängslade mellan 3 och 5 år får 2000 shekel. Från 5 och upp till 10 år ges 4000 shekel.” Efter 30 år har man rätt till 12000 i månaden. Därutöver kommer tillägg för fångar som är gifta, som har barn eller som bor inne i Israel, tillägg för juridiska omkostnader, ersättning för kläder, samt bidrag för universitetsstudier i fångenskapen. Vidare erbjuds frisläppta fångar som suttit fem år fri eller rabatterad utbildning samt gratis sjukförsäkring.

Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”. Exempelvis har Hamasterroristen Abdullah Barghouti, som 2004 erkände att han byggt de bomber som dödade 66 personer och skadade 500 i en serie självmordsbombningar år 2001, rätt till 4000 shekel i månaden. Om ytterligare tre år i fångenskap höjs hans lön med 50 procent, och motsvarar då mer än dubbel lön för palestinier på den reguljära arbetsmarknaden.

En genomsnittlig fånge får 3129 shekel i månaden. En tjänsteman i palestinska myndigheten tjänar 2882. Det betalar sig alltså bättre att spränga israeliska bussar än att planera den egna kollektivtrafiken.

Enligt Al-Hayat Al-Jadida står fångarna för 2,5 procent av myndighetens lönekostnader. 3,5 procent därutöver går till att ta hand om de efterlevande familjerna till så kallade martyrer."
En innehållsrik rapport om fenomenet har getts ut av Palestinian Media Watch. Hur nyhetsbevakningen av detta sett ut i andra länder ("Families of suicide bombers given £5m in British aid cash") kan ses här. Här i Sverige är det väl bara bloggaren Erik Svansbo som rapporterat om frågan.

Uppdatering 31/8:
Aftonbladet, av alla, följer upp med en helsida om "Biståndsmiljoner i lön till terrorister" under rubriken "Aftonbladet avslöjar". Kul! Samma tidnings kultursida kallar mig för övrigt "en humorlös ledarskribent" idag. Jag förstår att de tycker det.

fredag, augusti 19, 2011

Mohamoud Jamas okända liv på internet

Den svenske medborgaren Mohamoud Jama dömdes den 8 december 2010 i Göteborgs tingsrätt till fyra års fängelse för stämpling till terroristbrott, men friades senare i hovrätten. Friandet kan inte tolkas som att Jama saknade planer på att dra ut i det heliga kriget. Tvärtom har rättsväsendet konstaterat att Jama deltagit i al-Shabaabs träningsläger i Somalia och att han uttryckt önskemål om att bli martyr. Den friande domen härrör ur att åklagaren inte kunde visa en tillräcklig konkretion i planerna för att uppfylla de högt ställda kraven i stämplingsbrottet.

Jama går således fri, och att döma av hans internetaktiviteter idag umgås han fortfarande i jihadistiska kretsar.
Mohamoud Jama har en lång historia på internet, varav mycket går att beskåda även idag. Tingsrättsdomen belyser särskilt tre delar: hans blogg, hans debatterande på forumet Islamic Awakening samt hans konto på det svenska, gentemot al-Shabaab lojala, forumet al Qimmah. Men det finns fler platser, och inte heller dessa arenor saknar intresse. Såväl på Facebook som YouTube finns uppseendeväckande kopplingar.
Bloggen Ghareeb - främling, på adressen abumuminah.bloggspace.se, skapades den 23 juni 2008. Där skrev Jama under pseudonymen Abu Muminah (Muminah är Jamas dotter, idag tre år gammal), vilket är ett nom de guerre som återkommer i andra sammanhang. Bloggen innehöll en blandning av egenförfattad poesi och videoklipp främst om stridande eller fängslade jihadister. Om lyriken finns inte mycket att säga: Jama tycks göra anspråk på att bli en jihadismens konditor Ofvandahl. Noterbart i det jihadistiska innehållet är hyllningarna till terroristerna på Bali som bland annat dödade sex svenska turister i bombdåden 2002. Om de tre terrorister som avrättades i november 2008 heter det:
"tre lejon, åkte iväg till deras herre, Imam Samudra, Amrozai, och Imam Mukhlas, Må Allah vara barmhärtig över dem. Alla som var där när Indonesiska Taghoot regeringen radade fram 3 tjänare till Allah och sköt dem , Follket som var där kunde vittna att det luktade Misk, från Alla dessa 3 bröder och deras ansikte lyste noor det sade Imam Samudras storebror och lillebror och bevittna dessa få engenskaper man finner hos en Shaheed."
I kommentarsfältet till en annan hyllning av så kallade martyrer skriver Jama att han vill bli en av dem:
"O Allah gör oss en av dem, o Allah gör våra syster, som Um Hakim och Safiya i deras agerande och O Allah låt våra systrar ha samma öde som Sumaya radiallahu anha, Amiin"
Bloggen var aldrig särskilt aktiv - femton inlägg finns att läsa idag. Ett av de intressantaste blogginläggen raderades dessutom i samband med polisutredningen mot Jama. Det var det sista som skrevs bloggen, den 5 juli 2009, under rubriken Shuhadaa:
"Bissmillah....

Sitter i inernetkafe, har ingen tid till gora det fint fint...men jag hoppas att budskapet nar er...

Allahu akbar for Allah gav oss Islam... Jag visste aldrig att Allah har skrivit for mig i min bok... att jag skulle lara kanna Broder, som ar arorika, nobla som standigt ber layl och grater och laser Quran... som sedan jag far ett samtal.. han har blivit shaheed innan han gick ivag han sa.. lamna mig for Wallahi min stund har kommit for jannah doftar for mig.... En annan hans blod... fatta mina syskon... hans blod doftar... Allahu akbar... Nahno qadimon ya yahood, Nahno qadimoon Ya Ubada salib.... Vissa drommer om deras plats i Jannah... vissa ser deras namn i himlen vissa ser deras fruar i jannah, vissa ser deras palats.. olika nationaliteter... men en enda grej samlar oss Laa illah ilal allah

Profeten sager. Shaytaan gor 3 stora krig...

nar du vill ta hand om din religion( for vissa bli muslim} 2. Gora hijrah 3. gora Jihaad

den basta hijran ar Jihad...

Ikhwah frukta Allah..och ta ditt beslut...

Ma Allah forlata oss for vara brister...."
Idag vet vi att ovanstående skrevs direkt från slagfältet i Somalia, dit Mohamoud Jama reste med sin hustru och dotter i mars 2009 för att stanna i ganska exakt ett år.
Islamic Awakening är en stor engelskspråkig sajt med blandad publik, av vilken några rönt uppmärksamhet för att hylla terrorism. Här har Mohamoud Jama ett konto sedan den 5 januari 2009. Under sin pseudonym Abu Muminah har han postat 49 inlägg och startat 4 trådar. Det senaste inlägget är från januari 2010, men att döma av sajtens registreringsfunktioner används kontot även idag ("Last Activity: 1 day Ago").


Tingsrättsdomen mot Jama fäster viss vikt vid inläggen på Islamic Awakening (bla på sidan 29f):
"Under 2009, såväl före avfärden till Somalia som under hans vistelse där, har Mohamoud Jama under sitt alias Abumuminah varit aktiv på internetforumet Islamicawakening. Han har skrivit ett flertal inlägg som klart visar vad han haft för syfte med vistelsen i Somalia, bl.a följande.

Den 1 oktober 2009 har han skrivit ett inlägg angående sharialag och de s.k. balibombarna, ”May Allah make it worse and severe the next coming until they change to Sharia...” och ”I love the trio bombers for Allah sake”. I ett inlägg den 8 september 2009 har en amerikan vid namn ”Troy Matthew” beskrivits och det har angetts att han fått martyrskap. I ett inlägg den 10 september 2009 har han beskrivit att man byter namn i Somalia av säkerhetsskäl, något som ska ses mot bakgrund av att Mohamoud Jama kallat sig ”Nooh” i Somalia.

I en tråd benämnd ”Somalis rally against al-Shabab” har han den 8 december 2009 skrivit ”Bismillah Listen dont start hacking on the ikhwah... Its better to SEE with your own eyes, peolple are supporting Shabaab even lots of Clan have made pledge to be ruled under Sharia and give support weapon and men when fighting feesabiliah [...] May Allah make us Shuhadaa The rest of us , who are defenders of this deen,” och “And THE BEST INCOME IS GHANIMAH (WAR BOOTY) as it was for the Prophets Should it be for us even”.

I tråden “Any Comment from al-Shabaab?” har han den 4 november 2009 skrivit bl.a. ”And as the Kuffar and their allies trying to disfigure the image of the Mujahideen” samt resonerat kring priserna beträffande olika vapen ”The Old Abdullahi Yusuf Guns, goes on 400-450.. But the new ones delivered to Sharifs Government, goes under 500-700 dollar, It depends on which one you want to have. The Akm or Ak47, Akm cost little bit more...”. I andra inlägg har Mohamoud Jama under sitt alias Abumuminah skrivit inlägg som prisar martyrskap, en amerikansk jihadist och en person vid namn Amir Walid, som uppges ha blivit martyr.
Enligt dateringarna i forumets registreringsfunktion har knappt hälften av inläggen från Abumuminah gjorts direkt från stridszonen Somalia. Några kan ses som rena rapporter från fronten till en engelskspråkig publik:
"Allaaaahu Akbar....Today in the morning Shabaab took over dhusamareeb

Bissimillah

Allhamdulilah Allhamdulilah Allahu akbaar Allahu akbar...
The sufis in Dhusa mareeb are dragged down on their noses in the mud...

Allahu Akbar

The Mujahideen took over Dhusamareeb soon Guureel is close Allahu akbar

Make Dua to the pure Mujahideen

Oh Sufis, O Mushrikeen Allahs hukm be upon you...Slaughter and death be upon thoose who make SHirk....

Amiin Amiin
Wall Hamdulilah"
En detalj värd att notera på Islamic Awakening är att Abu Muminah listar två "friends" i forumets nätverksfunktion. En av dem är namnkunnig: nicket Abu Usama utläses Abu Usama El Swede, alias göteborgaren Ralf Lennart Wadman, Sveriges mest notoriske internetjihadist. På Islamic Awakening har han ett konto sedan den 15 januari 2008, och sedan dess har han gjort långt över 3000 inlägg, det senaste i augusti 2010.
Med alla ovanstående pusselbitar på plats - Göteborg, al-Shabaab, internet, Abu Usama El Swede - kan det knappast förvåna att Mohamoud Jama också återfinns på forumet al Qimmah. Detta drivs från Göteborg av just Wadman och har under sin glans dagar varit något av al-Shabaabs eget inofficiella internetforum, med egen rapportering direkt från Somalia och med exklusiva uttalanden från kommendanter i al-Shabaab.
På al Qimmah kan man förresten hitta trådar där Mohamoud Jamas alias Abu Muminah sammanstrålar med signaturen Jundullah – vilken enligt Säpos vittnesmål i tingsrättsdomen tillhör svensksomaliern Yassin Ismael "Yahye" Ahmed, den tidigare ungdomsledaren på Rinkebymoskéns fritidsgård Kreativhuset som sedermera blev befälhavare i al-Shabaab. Världen är liten.
Även på mer familjeinriktade sajter kan man hitta signaturen Abu Muminah. Men inte ens där är drömmen om martyrskapet långt borta. Som i presentationen på Islamic Network:
Asalaamu Alaykum Waa Rahmatollah, My Dear Brothers And Sisters,

Abu Muminah, 11-07-2008, 02:35 PM
Bissmillah.

Asalaamu Alaykum Waa Rahmatollahi Waa Barakatoh.
My name Is Abu Muminah, 20 years old, Have a wonderful daughter and her age is 8 month,
She is my sunshine, and i love her so much only Allah knows, I'm married with
Umm Muminah, her patient towards me and care only Allah knows and i bear witness I'm Pleased with her forever, whatever misstake she does towards me.
She is Truly my Half, May Allah love her, and increase her Taqwa, She is Beauituful with her Niqaab and Adaab, Allah really gave me a beautiful Person.( Borthers Seek the One With Deen, Do not think of Nationality or so on) Just deen.

I Live in Sweden. Came here when i was 2 years old straight from Jeddah, where i was born there. Came with my heart My Qalb, Ommi, My dear and beloved mother who took care of me, been a father and mother at the same time, She learned me Wallahi how to fight, which is a daddys Job, but she did really good :D. I still have contact with him i give him his rights, and i love him as a father he did took care of me my first 2 years in Dunya, so i dont have any blame or bad blood in my heart towards him,´. I love him to.

For 5 years ago.
and Allah swt after 1 month he let me go to Umrah in ramadan so i can Repent properly, and the whole trip was payed, by a sponser guy in Jeddah. May Allah increase his wealth and let it be for the sake of Allah and ajar for him in Akhirah. Amiin and with his mercy again
Allah let me do Hajj after 2 years and this was paid Also, Allhamdulilah.

Allah swt With his mercy guided me to repent(Was Born as Muslim and my family are muslim), and go back to him, I Thank Allah Swt, But still, The dead didnt arived yet so still i'm hoping to take my last breath as a Shaheed. To Be in a beautiuful Green bird with Al-Rahmaan and flying around In Jinaan.

I hope i could give a little intro about me and my dearest ones. May Allah love you my dear brother and sisters. I forgot to write, I love poems, i write poems, InshaAllah i will post them InshaAllah.
Den som letar noga kan också hitta vad som möjligen är Mohamoud Jamas konto på YouTube. Här dyker han upp under signaturen Killermachine01 – aliaset Abu Muminah används endast i en kommentar lämnad av densamme på kanalen SalafiTV. Vilket är begripligt. När kontot på YouTube en gång registrerades, den 6 maj 2006, var ju lilla Muminah inte ens en glimt i Abus öga.


Rörlig bild verkar inte ha varit något favoritmedium för Mohamoud Jama, om det nu är han som står bakom den Sverigebaserade signaturen Killermachine01. På YouTube har det inte rått någon aktivitet på länge. Kontot har presterat fyra uppladdningar (varav en, den fyra år gamla förstlingsfilmen, är helt i nivå med den egna lyriken) och markerat 175 klipp som favoriter. Här finns nashider, predikningar och jihadpropaganda – men också knäppa klipp med småbarn som gör tokiga saker.
Värt att notera är dock att bland de 51 vännerna till Killermachine01 finns en celebritet. Fatima LaRose är den patetiska amerikanska kvinna som blev känd under namnet Jihad Jane, och som erkänt sin delaktighet i en halvdan komplott att mörda den svenske konstnären Lars Vilks.
Mohamoud Jamas profil på Facebook blev omskvallrad på internet i samma sekund som hans identitet kom ut när åtalet väcktes. Inte minst väckte ett namn i vänlistan intresse: den moderate riksdagsmannen Abdirisak Waberi, till vardags rektor för den muslimska Römosseskolan.


Mohamoud Jama flydde allmänhetens ögon genom att ändra namn på sin profil. Han kallar sig idag Abu Saabirah, och har i skrivande stund 168 vänner. Bland de senast tillkommande, nu i veckan, finns den för bloggläsarna välkända Amanj Aziz, som figurerat som talesperson för den extremistiska muslimska ungdomsföreningen Troende Unga Framtida Förebilder. Vilket säger en hel del om bägge parter.
Andra bekanta namn i flödet är svenske predikanten Anas Khalifa, britten Faarax-Deeq Said Mohamed (som greps i samma razzia som den svenske medborgaren Musse Said "Goodir" Yusuf den 28 maj 2008), den förre Guantanamofången Moazzam Begg, samt, ja, tidigare nämnda riksdagsman.
Abdirisak Waberi är kvar på Jamas vänlista även idag. Men jag tror inte man ska dra allt för stora växlar på det. Offentliga personer som Waberi har ofta tusentals "vänner" och ingen möjlighet att sitta och gallra bort dem som vill skapa legitimitet genom att adda inflytelserika "vänner".


Summa summarum visar ovanstående att jihadismen, precis som alla andra företeelser i dagens samhälle, till stor del försiggår på internet. Även heliga krigare har konton på Facebook, använder smstjänster och tittar på YouTube-klipp. Mer än förr. Vilket ger – alltför outnyttjade – goda möjligheter för journalister att bevaka saken. Gräv på nätet ger möjlighet till egna bedömningar, och gör att exempelvis journalister slipper förlita sig på antingen försvarsadvokater eller åklagare.
Nästan inget av ovanstående har dock befunnits värt att rapportera i nyhetsspalterna. Det är märkligt.

tisdag, augusti 16, 2011

Självradikalisering i Kungälv?

Bloggen Sanningen skapades den 22 april 2008, i den lilla våg av något tiotal salafistiska bloggar som uppstått på det annars ganska bortglömda bloggverktyget Bloggspace. Dess religiösa inriktning har förvisso stundtals lutat åt det extrema hållet, genom att publicera predikningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki, men bloggen har inte i någon större utsträckning burit våldsbejakande budskap. Under sommaren har den dock utvecklats i en riktning som gör att såväl vänner och anhöriga som statliga säkerhetsorgan borde höja på ögonbrynen och undra hur det står till.


Efter ett blogguppehåll från oktober 2010 fram till den 14 juli 2011 har Sanningen blivit allt mer jihadistiskt inriktad. Från mitten av juli har det publicerats åtskilliga nashider, religiösa kampsånger, som manar till heligt krig, flera predikningar om det rättfärdiga i jihad av Usama Bin Ladins mentor Abdullah Azzam, föreläsningar av al-Qaidas ideolog Anwar al-Awlaki vilka ger religiös legitimitet åt våldsanvändning, samt en hyllning, med anledning av hans död, till Usama Bin Ladin, som kallas "det heliga krigets lejon". Bloggkategorin "JIHAD" har tillkommit, och sedan den 15 juli använts tio gånger.

Bloggen Sanningen startades i april 2008. Innehavaren, som med största sannolikhet är en 23-årig gift man med tunisiska rötter bosatt i Kungälv, driver av allt att döma även bloggen islam.bloggspace.se, startad den 21 januari 2008, men inaktiv sedan den 26 april 2009. Att döma av hans egna skriverier, som där skett under eget namn, har han genomgått någon form av personlig kris under sommaren 2008. Möjligen tror han att hans jihadistiska bloggande på Sanningen inte går att koppla till hans namn. Hans olika konton på Facebook röjer inte någon religiös eller politisk böjelse i det som är synligt offentligt.

Att en ung man lägger upp våldspropaganda på internet behöver förstås inte betyda någonting, ens i samband med en personlig kris, och inte heller om det sker i smyg. Men givet sammanhanget kan det vara värt att tolka det hela som en varningssignal.

Bland de få salafistiska bloggarna på Bloggspace finns nämligen minst två andra som är intressanta ur ett kontraterrorismperspektiv. Bloggen abumuminah.bloggspace.se (även kallad Ghareeb - främling) tillhör Mohamoud Jama, dömd för terroristbrott i Göteborgs tingsrätt men friad i hovrätten. Abu Muminah har inte skrivit på sin blogg sedan 2009, men hyllade när bloggen var verksam terrorism, och publicerade bland annat dödsbudet om en svensk "martyr" i Somalia. I bloggen skrev Jama även om sina egna önskemål att bli "martyr". En annan blogg av intresse är shariaah.bloggspace.se som drivs av den svenska hustrun till den i Irak döde svensktunisiern Makram Ben Salem "Abu Mua'az" Mejri. Om man ska nämna en tredje blogg är det förstås anas.bloggspace.se, tillhörig predikanten Anas Khalifa (som numera har en ny blogg). Man får intryck av att salafisterna på bloggspace på ett eller annat sätt är bekanta med varandra, och att de utgör en tillåtande miljö vad gäller islamistisk våldsbejakande extremism.

Sanningen är nu ingen stor blogg. Att döma av det blygsamma antalet länkar till den, och av fåtalet kommentarer på den, saknar den helt inflytande. Som spridare av budskap är den således betydelselös. Men som indikator på upphovsmannens tillstånd eller intentioner är den möjligen oroväckande.

Det kan vara tämligen harmlöst. Men det skulle också kunna röra sig om en radikaliseringsprocess rakt framför våra ögon.

tisdag, augusti 02, 2011

Irak hävdar att al-Qaida planerat attack i Sverige

Myndigheterna i Irak påstår sig ha fått fram bevis för att en al-Qaida-cell har förberett attacker i Frankrike och Sverige. Enligt intervjun i al Arabiya har gripanden skett i såväl Irak som i Sverige.


Enligt Sveriges Radio förnekar svenska myndigheter att någon gripits i Sverige:
Alarabiya TV channel quotes the head of the Iraqi security police's anti-terrorist department claiming that six people have been arrested in Iraq on charges of planning terrorist attacks in Paris and Stockholm and that another two people have also been detained in Sweden.
The Swedish Intelligence Service denies that any arrests have been made in Sweden and refuses to give any further comment.
Al Arabiya (translate):
دبي - العربية
كشفت السلطات الأمنية في العراق لـ"العربية"، اليوم الخميس، عن إحباط مخطط لتنفيذ هجمات في السويد وفرنسا.

وقال مدير مكافحة الإرهاب في وزارة الداخلية العراقية اللواء ضياء الكناني إن عناصر في تنظيم القاعدة قد دخلت أوروبا قبل عدة سنوات.
وأوضح "وردتنا معلومات من خلال اعترافات متهمين بأن هناك مجموعة تنوي دخول أوروبا لتنفيذ عمليات بالاتفاق مع مجموعة متواجدة في أوروبا منذ سنوات".

وبيّن أن المجموعة مؤلفة من 6 أشخاص متواجدة في فرنسا والسويد، وأن الاعترافات التي وردت للجهات العراقية قادت للقبض على مجموعة أخرى متواجدة في بغداد، وبالتحقيق معهم اعترفوا بالتخطيط مع المجموعة الموجودة في أوروبا لتنفيذ عمليات داخل باريس واستكهولم.

وأشار إلى أن المجموعة التي تم القبض عليها في بغداد اشتركت في عمليات خلال عامي 2005 و2006 وهي تنتمي لتنظيم القاعدة.

وأكد المسؤول الأمني العراقي في حديثه لـ"العربية" أنه تم إبلاغ السلطات المختصة في أوروبا عن مخطط "القاعدة" وتم اعتقال المجموعة المكونة من ستة أشخاص قبل أيام.